Local Industry

Friday, 26 April 2019 11:02

ရန္ကုန္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဖိုရမ္ ၂၀၁၉ တြင္ ေဒၚလာသန္း (၅၀၀) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္ ထန္းတပင္စက္မႈဇုန္စီမံကိန္း MOU ထိုးမည္

ရန္ကုန္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဖိုရမ္ ၂၀၁၉ တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း(၅၀၀) နီးပါးအထိ ထည့္၀င္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသြားမည့္ ထန္းတပင္ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းအတြက္ MOU လက္မွတ္ေရးထိုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Friday, 26 April 2019 07:47

တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၅၂၀ က်ပ္ ၀န္းက်င္ေစ်းျပန္ေရာက္

သႀကၤန္ပဲြေတာ္အၿပီး ျပည္တြင္းေငြေၾကးေစ်းကြက္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ျပန္ လည္ျမင့္တက္လာၿပီး က်ပ္ေငြ တန္ဖိုးက်ဆင္းေနသည္။ဧၿပီ ၂၅ ရက္တြင္ ပ်မ္းမွ် တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၅၂၀ က်ပ္ ခန္႔ ေစ်းဖြင့္ၿပီး သႀကၤန္မတိုင္မီက တစ္ေဒၚလာ ၁,၄၉၅ က်ပ္ခန္႔သာ ေစ်းရွိခဲ့ပါတယ္။

Thursday, 25 April 2019 08:56

ျမန္မာ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္ႏႈန္း ၂ ႏွစ္အတြင္း ျမင့္တက္လာမည္

အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း စီးပြားေရးတိုးတက္ႏႈန္ းအနည္းငယ္က်ဆင္းႏိုင္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးတိုးတက္ ႏႈန္း ၂ ႏွစ္အတြင္း ျမင့္တက္မည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္၏ ၂၀၁၉ ဧၿပီတြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

Wednesday, 24 April 2019 07:40

ယေန႔ ေဒၚလာေစ်းႏႈန္း၊ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် အေျပာင္းအလဲ ရွိနိုင္ပါသည္။

Friday, 19 April 2019 10:12

ဂ်ပန္ရဲ႕သေဘာၤတာည္ေဆာက္ေရး အလုပ္သမားလုိအပ္ခ်က္ျဖည့္ဆည္းဖုိ႔ လ်ာထားသတ္မွတ္ခ်က္ထဲမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံလည္းပါ၀င္ေန

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ သေဘာၤတည္ေဆာက္ေရး၊ သံဂေဟလုပ္ငန္း၊ ကားထုတ္လုပ္ေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ငါးဖမ္း လုပ္ငန္းတုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွအလုပ္သမားဦးေရ ၄ သိန္း နီးပါးလုိအပ္ေနေၾကာင္းသတင္းမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

Friday, 19 April 2019 04:31

ဟံသာဝတီ ေလဆိပ္ကို ၂ဝ၂၁-၂ဝ၂၂ ခုႏွစ္ အၿပီး တည္ေဆာက္သြားမည္

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ဟံသာဝတီေလဆိပ္ကို ၂ဝ၂၁- ၂ဝ၂၂ ခုႏွစ္ အၿပီးတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ေျပာသည္။ မတ္ ၇ ရက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အ စည္းအေဝးအၿပီးတြင္ ဟံသာဝတီေလဆိပ္ တည္ေဆာက္ေရးအစီအစဥ္အေပၚ သတင္း မီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ၎က အထက္ပါအတုိင္း ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းအတြက္ ေခ်းေငြရရွိေရး အဆိုျပဳထားကာ ေခ်းေငြရမွတည္ေဆာက္ ႏုိင္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးသန္႔စင္ ေမာင္က ေျပာသည္။

Thursday, 18 April 2019 11:11

စက္သံုးဆီ အရည္အေသြး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

စက္သံုးဆီ အရည္အေသြးကို ဘယ္လိုစံႏႈန္းေတြနဲ႔တိုင္းတာလဲဆိုတာေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

Thursday, 18 April 2019 08:02

ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္ကုမၸဏီမ်ား ႀကိဳတင္၀င္ေငြခြန္ (၂) ရာခုိင္ႏႈန္း ျပန္လည္ေပးေဆာင္ရေတာ့မည္

ျပည္တြင္းမွ ျပည္ပသို႔ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပမွ ျပည္တြင္းသို႔ျဖစ္ေစ ကုန္စည္တင္ပို႔ျခင္း သို႔မဟုတ္ တင္သြင္းျခင္းျပဳလုပ္သည့္အခါ ေပးေဆာင္ရသည့္ ႀကိဳတင္၀င္ေငြခြန္ (၂) ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပန္လည္ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။

Thursday, 18 April 2019 04:50

နိုင္ငံျခားဝင္ေငြ ေလ်ာ့က်

ယခု ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ား၏ ျဖည့္စြက္ေငြ ေတာင္းခံမွုတြင္ အဓိကအားျဖင့္ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏွုန္း ကြာျခားမွုေၾကာင့္ လိုေငြ၊ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး၊ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ထပ္မံလိုအပ္သည့္ လစာေငြ၊ ခရီးစရိတ္၊ နိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးေဆာင္ရန္ ဝင္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ နိုင္ငံေတာ္သို႔ ထည့္ဝင္ေငြအတြက္ အသုံးစရိတ္မ်ား ေတာင္းခံမွုမ်ား ေတြ႕ရ ေၾကာင္း သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာသည္။