Transportation

Wednesday, 13 February 2019 03:01

ျပည္တြင္း တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ကားမ်ားကို အထူးအခြင့္အေရးႏွင့္ ရန္ကုန္လိုင္စင္

ျပည္တြင္း၌ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သည့္ကားမ်ားကို လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ အထူးအခြင့္အေရးႏွင့္ ရန္ကုန္လိုင္စင္ေပးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကေျပာျပခ်က္အရ သိရပါတယ္။

Monday, 11 February 2019 08:03

Accent စီးေရ တစ္ႏွစ္ တစ္ေသာင္း ထုတ္လုပ္သြားမည့္စက္႐ုံသစ္ ဖြင့္လွစ္

ေတာင္ကုိရီးယားမွ အႀကီးမားဆုံး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့ Hyundai Motor Co. ဟာ ၎ရဲ႕ အေရွ႕ေတာင္အာရွတစ္ခြင္ လုပ္ကုိင္မႈမွာ တုိးခ်ဲ႕မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ၎ရဲ႕ ပထမဆုံး ယာဥ္တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္မႈစက္႐ုံ knockdown plan ကုိ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၈ရက္ေန႔မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊျပည္သာ စက္မႈဇုန္မွာ စတင္ဖြင့္လွစ္လုိက္ပါတယ္။ အဲဒီ ယာဥ္တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ေရး စက္႐ုံမွာ ေမာ္ဒယ္အသစ္ ျဖစ္တဲ့ Accent ကုိ ထုတ္လုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုိ အတည္ျပဳ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလကုန္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Friday, 08 February 2019 08:41

ကုန္ေသတၱာသယ္ယူပို႔ေဆာင္ပုံအဆင့္ဆင့္

ကုန္ေသတၱာသယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈကြင္းဆက္တြင္ေအာက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပါဝင္သည္။

Friday, 08 February 2019 06:48

ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား Road Operators

ကုန္ေသတၱာအမ်ားစုကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အစပိုင္းႏွင့္အဆုံးပိုင္းတို႔တြင္ ကုန္းလမ္းျဖင့္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ၾကသည္။ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးကုမၸဏီအမ်ားစုမွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအရေသးငယ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ကားလမ္းမ်ားကိုဘီးတပ္ယာဥ္မ်ားသြားလာရန္လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ပုံစံျပဳလုပ္ထားၿပီး ယာဥ္ကို ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးမွ လြတ္လပ္စြာကိုင္တြယ္ေမာင္းႏွင္ပါသည္။ကားလမ္းကြန္ယက္မွာလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ေနရာေဒသတိုင္းတြင္ရွိေနသျဖင့္ ကမၻာတဝွမ္းမည့္သည့္ေနရာမဆို အသုံးျပဳနိုင္သည့္စနစ္တခုလဲ ျဖစ္သည္။

Friday, 08 February 2019 05:04

ရထားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား Rail Operators

အေမရိကန္နိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ရထားလမ္းေၾကာင္းသည္ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ အေရးပါေသာအခန္းမွပါဝင္သည္။ ဆက္လက္၍လည္း ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအၾကား သြားလာမႈတြင္ ထိပ္ဆုံး၌ေရာက္ရွိေနသည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးနည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ကုန္ေသတၱာမ်ားကို ရထားတြဲမ်ားေပၚတြင္တင္ေဆာင္၍ ဘက္စုံပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ တြင္က်ယ္စြာ အသုံးျပဳ လာသျဖင့္ ကုန္ေသတၱာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ အပိုင္းတြင္ ထူးထူးျခားျခား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာသည္။ ရထားလမ္းေၾကာင္းကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ေအာက္ပါအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိေစနိုင္ပါသည္။

Friday, 08 February 2019 03:19

လုပ္ငန္းသံုးကားမ်ား ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈႏႈန္း ၂၀% အထိ ျမင့္တက္ရန္ ႏွင့္ FUSO 4S အေရာင္းျပခန္းသစ္ၾကီးကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ဖြင္႔လွစ္မည္

၁၈၉၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ Cycle & Carriage သည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ ႐ုံးခ်ဳပ္ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ျမန္မာျပည္ေစ်းကြက္အတြက္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္သူ ဦးေအာင္မုိးေက်ာ္က ရွယ္ယာထည့္၀င္ထားကာCycle & Carriage Myanmarအမည္ျဖင့္FUSO သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေစ်းကြက္သုိ႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ျဖန္႔ခ်ီလ်က္ရွိပါတယ္။

Tuesday, 05 February 2019 11:28

ကုန္ေသတၱာတင္ယာဥ္မ်ားအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံမႈႏႈန္း

ကုန္ေသတၱာတင္ယာဥ္မ်ားအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံမႈႏႈန္း ေျဖေလွ်ာ့ေပးေရး သက္ဆိုင္ရာ သုိ႔ ျပန္လည္တင္ျပေတာင္းခံရန္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္ ေသတၱာယာဥ္အသင္း ဒုတိယ ဥကၠ႒(၂)ဦးစုိးႏုိင္က ေျပာသည္။

Tuesday, 05 February 2019 05:20

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း အေရွ႕- အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းမႀကီးေပၚ၌ ပို႔ေဆာင္ေရးက႑

ကရင္ျပည္နယ္သည္ အေရွ႕-အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကႍ လမ္းမႀကီးေပၚတြင္တည္ရွိၿပီး ပို႔ေဆာင္ေရးက႑တြင္ ကားလမ္းတစ္ခုတည္းကိုသာ အဓိကအားထား အသုံးျပဳေနရသျဖင့္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္စက သက္သာေသာ မီးရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေပးရန္ ႀကိဳဆိုဖိတ္ေခၚပါေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္က ေျပာ ၾကားသည္။

Monday, 04 February 2019 03:08

ယာဥ္နံပါတ္ႏွင့္ ယာဥ္အမ်ိဳးအစား စစ္ႏိုင္ေသာ အြန္လိုင္းေဆာ့ဝဲလ္

လက္ရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နံပါတ္ႏွင့္ ယာဥ္အမ်ိဳးအစားမ်ား စစ္ေဆးႏိုင္သည့္ အြန္လိုင္းအသုံးျပဳ ေဆာ့ဝဲလ္မ်ားသည္ မသမာသူလူတစ္စုက အသုံးျပဳထားျခင္းျဖစ္ရာ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႉဦးစီးဌာန (က.ည.န)မွ ထုတ္ေပးထားေသာယာဥ္စာရင္းမ်ားမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ မွန္ကန္မႉမရွိဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အမွတ္(၂) ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး႐ုံးမွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္တြင္ သိရပါတယ္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ယာဥ္အားစစ္ေဆးႏိုင္သည့္ Application ေဆာ့ဝဲလ္သည္ စစ္ေဆးလိုသည့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နံပါတ္႐ိုက္ထည့္၍ ကားေမာ္ဒယ္၊Type၊ ယာဥ္၏အေရာင္၊ အင္ဂ်င္နံပါတ္၊ လိုင္စင္သက္တမ္းကုန္ဆုံးရက္၊ ပိုင္ရွင္အမည္ႏွင့္ ယာဥ္လိုင္စင္လိပ္စာမ်ား စစ္ေဆးႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႔အသုံးျပဳေနသည္မွာ က.ည.နမွ တရားဝင္ထုတ္ေပးထားေသာ မွတ္ပုံတင္နံပါတ္မ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲမႉရွိႏိုင္ၿပီး မွန္ကန္မႉမရွိႏိုင္ေၾကာင္း ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး႐ုံးက ေျပာျပခ်က္အရ သိရပါတယ္။ "အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေနရာမွာ ဘယ္ကထြင္လိုက္မွန္းမသိတဲ့ ေဆာ့ဝဲလ္ေတြအျပင္မွာ ထြက္ေနတာရွိတယ္။ က.ည.နကို လွမ္းေမးၾကည့္ေတာ့ သူတို႔ဆီက တရားဝင္ထုတ္ေပးထားတဲ့ နံပါတ္ေတြမဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ လုံးဝမွန္ကန္တယ္ လို႔ယူဆလို႔မရပါဘူး။ တခ်ိဳ႕ေတြ႐ိုက္စစ္တဲ့အခါ ကြဲလြဲေနတာေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ဒါက တရားမဝင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက ထုတ္ျပန္ထားတာျဖစ္လို႔ မွန္ကန္တယ္လို႔ ယူဆလို႔မရပါဘူး။ မွန္တဲ့ဟာရွိသလို လုံးဝမွန္တယ္လို႔ မယူဆေစခ်င္ပါဘူး"ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အမွတ္(၂) ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္တြင္ ျမန္မာတိုင္းမ္ေန႔စဥ္သို႔ ေျပာျပခ်က္အရ သိရပါတယ္။ လိုင္စင္မဲ့ယာဥ္ဟုတ္မဟုတ္ စစ္ေဆးႏိုင္ရန္အတြက္ ယာဥ္မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႉဦးစီးဌာနက ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားထံသို႔ ေပးပို႔ထားသည္ဟု ေျပာခဲ့ပါတယ္။ Source : Myanmar Time