ဂ်ပန္သို႔ ဒုတိယေျမာက္ခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္းကို Vietjet ေျပးဆြဲေတာ့မည္၊ ဟိုခ်ီမင္းစီးတီး-အိုဆာကာ ခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္းသစ္အား ႀကိဳဆိုေသာအားျဖင့္ ၎၏ ေႏြရာသီအေရာင္းျမႇင့္တင္မႈကာလကို ဇူလိုင္လကုန္အထိ တိုးျမင့္ - Logistics Guide
Tuesday, 17 July 2018 07:54

ဂ်ပန္သို႔ ဒုတိယေျမာက္ခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္းကို Vietjet ေျပးဆြဲေတာ့မည္၊ ဟိုခ်ီမင္းစီးတီး-အိုဆာကာ ခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္းသစ္အား ႀကိဳဆိုေသာအားျဖင့္ ၎၏ ေႏြရာသီအေရာင္းျမႇင့္တင္မႈကာလကို ဇူလိုင္လကုန္အထိ တိုးျမင့္

ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးက႑တို႔တြင္ လူႀကိဳက္မ်ား ေရပန္းစားေသာ ဝယ္လိုအားေၾကာင့္ Vietjet သည္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ ၎၏ ဒုတိယေျမာက္ခရီးစဥ္ လမ္းေၾကာင္းကို စတင္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ တြင္ စတင္မည္ဟု မၾကာေသးမီက မိတ္ဆက္ခဲ့ေသာ ဟႏိြဳင္း-အိုဆာကာ ခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္း ေၾကညာမႈၿပီးေနာက္ Vietjet ၏ ဂ်ပန္သို႔ ဒုတိယေျမာက္ ခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ ဟုိခ်ီမင္းစီးတီး-အိုဆာကာ ခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ တြင္ စတင္ပ်ံသန္းေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ပါတယ္။

 

မၾကာမီက်ေရာက္လာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္အားလပ္ရက္မ်ားကို အက်ဳိးရွိရွိအသံုးခ်မည့္ ျမန္မာ့ ခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္ သဘာဝအလွအပႏွင့္ အေမြအႏွစ္တို႔ ထြန္းကားရာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေသာ ဗီယက္နမ္သို႔ ခရီးထြက္ရန္ စီစဥ္ႏုိင္ၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အလြန္႔အလြန္ရင္သပ္႐ႈေမာ အံ့ၾသဖြယ္ရာတို႔ျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔လည္း ဆက္လက္လည္ပတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္တယ္။

 

ဟႏြိဳင္း-အိုဆာကာခရီးစဥ္ စတင္မည့္ကာလသည္ ဂ်ပန္တြင္ ေဆာင္းဦးရာသီအေရာင္အေသြးတို႔ ေဝဆာလွပဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္သည့္ ႏုိဝင္ဘာလလယ္မွ ေႏွာင္းပိုင္းျဖစ္သျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ရာသီအလိုက္ အလွအပကို ခရီးသြားတို႔ ႀကံဳေတြ႕ခံစားရရန္ အခ်ိန္ကိုက္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူပင္ ဟိုခ်ီမင္းစီးတီး-အိုဆာကာခရီးစဥ္ စတင္မည့္ကာလသည္လည္း ဂ်ပန္၌ ေဆာင္းရာသီပြဲေတာ္မ်ား စတင္သည့္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ျဖစ္သျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ေသာ ၎ေဆာင္းရာသီပြဲေတာ္ မ်ားကိုလည္း ခရီးသြားမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခံစားရရန္ အခ်ိန္ကိုက္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။သို႔ျဖစ္ရာ ဤခရီးစဥ္သစ္ မ်ားသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အား အံ့ၾသဖြယ္ရာ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းမ်ားႏွင့္ ထူးျခားေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားျဖင့္ ႀကိဳဆိုခြင့္ရရွိေစမည့္ အခြင့္အေရးအား အားလပ္ရက္ခရီးထြက္မည့္သူမ်ားကို ကမ္းလွမ္းေနပါတယ္။

 

ဟိုခ်ီမင္းစီးတီး-အိုဆာကာ ခရီးစဥ္သစ္ႏွင့္ ဟႏြိဳင္း-အုိဆာကာ ခရီးစဥ္သစ္တို႔ကို္ အသြားအျပန္ ေျပးဆြဲမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ဟိုခ်ီမင္းစီးတီးမွ စတင္ထြက္ခြါမည့္ ခရီးစဥ္သည္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၀၁:၄၀ တြင္ ထြက္ခြါမည္ျဖစ္ၿပီး အိုဆာကာသို႔ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၀၈:၃၀ တြင္ ဆိုက္ေရာက္မည္ျဖစ္တယ္။အျပန္ခရီးစဥ္သည္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၀၉:၃၀ တြင္ ထြက္ခြါမည္ျဖစ္ၿပီး ဟိုခ်ီမင္းစီးတီးသို႔ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၃:၃၀ တြင္ ဆိုက္ေရာက္မည္ျဖစ္ပါတယ္။

 

ဟႏြိဳင္း-အိုဆာကာခရီးစဥ္သည္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၀၁:၄၀ တြင္ ထြက္ခြါမည္ျဖစ္ၿပီး အိုဆာကာသို႔ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၀၇:၅၀ တြင္ ဆိုက္ေရာက္မည္ျဖစ္ျပီး စဥ္သည္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၀၉:၂၀ တြင္ ထြက္ခြါမည္ျဖစ္ၿပီး ဟႏြိဳင္းသို႔ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၃:၀၅ တြင္ ဆိုက္ေရာက္မည္လဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ယခုႏွစ္အတြင္း ၎၏ အႀကီးဆံုးအေရာင္းျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ “သင့္ရဲ႕ေႏြရာသီကို Vietjet ျဖင့္ ကုန္ဆံုးျဖတ္သန္းလိုက္ပါ” အား Veitjet သက္တမ္းတိုးျမႇင့္

 

ဤခရီးစဥ္သစ္မ်ားကို ႀကိဳဆိုေသာအားျဖင့္ Vietjet က ၎၏ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ “သင့္ရဲ႕ေႏြရာသီကို Vietjet ျဖင့္ ကုန္ဆံုးျဖတ္သန္းလိုက္ပါ” အား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၃၁ အထိ သက္တမ္းဆက္လက္တုိးျမႇင့္လိုက္ၿပီး Vietjet ေလယာဥ္လက္မွတ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ 0 မွစတင္ကာ အထူးေဈးႏႈန္းျဖင့္ ရန္ကုန္စံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔လည္ ၁၁:၃၀ မွ ၁၃:၃၀ အတြင္း ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

 

အေရာင္းျမႇင့္တင္ထားေသာ ေလယာဥ္လက္မွတ္မ်ားကို www.vietjetair.com


(စမတ္ဖုန္းျဖင့္ အသံုး ျပဳလိုပါက https://m.vietjetair.com) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေရာင္းဌာနမ်ား၊ ႀကိဳတင္လက္မွတ္ အေရာင္းဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ Vietjet ေလယာဥ္လက္မွတ္အေရာင္းဌာနမ်ားအားလံုးတြင္ ဝယ္ယူရရွိႏုိင္ပါသည္။ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို Visa၊ MasterCard၊ AMEX၊ JCB၊ KCP၊ Union တို႔၏ ႀကိဳတင္ေငြေပးကဒ္မ်ား၊ အေႂကြးဝယ္ကဒ္မ်ားျဖင့္ လြယ္ကူစြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။

 

ထိပ္တန္းခရီးသည္အေျချပဳေလေၾကာင္းလိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ရန္ ရည္သန္ရင္း Vietjet သည္ ခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲလ်က္ရွိၿပီး ေလယာဥ္အသစ္စက္စက္မ်ား ျဖည့္တင္းျခင္း၊ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ခရီးသည္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ ေလယာဥ္ေပၚတြင္ တပ္တိုးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

 

အသိ အမွတ္ျပဳဆုမ်ား ရရွိထားေသာ ေရွ႕ေဆာင္ေလေၾကာင္းလိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Vietjet သည္ အထူး သျဖင့္ ပြဲေတာ္ကာလမ်ားတြင္ ၎၏ စိိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ အေရာင္းျမႇင့္တင္မႈအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖ ေရးအစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ခရီးသည္မ်ား၏ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးမႈကို မ်ားစြာခံယူရရွိထားေသာ ေလေၾကာင္း လိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

 

အဆင့္ျမင့္ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ေလယာဥ္စီးနင္းခ အထူးႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ ေလယာဥ္လက္မွတ္အတန္းအစား အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ အပါအဝင္ ခရီးသည္မ်ားအေနျဖင့္ သက္ေသာင့္ သက္သာရွိေသာ ထိုင္ခံုမ်ားပါဝင္သည့္ ေလယာဥ္အသစ္မ်ား စီးနင္းၿပီး အရသာရွိေသာ ပူပူေႏြးေႏြး စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား၊ ေလယာဥ္အတြင္း ထပ္တိုးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဖာ္ေရြပ်ဴငွာေသာ ေလယာဥ္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ရယူၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ခရီးစဥ္မ်ား ဖန္တီးႏုိင္မည္လဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ReadMore ; ခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္းသစ္ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္အတူ Vietjet ၏ ပရိုမိုးရွင္းအစီအစဥ္ ဆက္လက္က်င္းပ

Read 101 times
Rate this item
(1 Vote)