ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအတြက္ ျမစ္ကူးတံတား ႏွင့္ ေျခာက္လမ္းသြားလမ္းမ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ တင္ဒါေခၚယူသြားမည္ - Logistics Guide
Monday, 23 April 2018 11:02

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအတြက္ ျမစ္ကူးတံတား ႏွင့္ ေျခာက္လမ္းသြားလမ္းမ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ တင္ဒါေခၚယူသြားမည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအတြက္ ျမစ္ကူးတံတား ႏွင့္ ေျခာက္လမ္းသြားလမ္းမ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ တင္ဒါေခၚယူသြားမည္ google.com

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းအတြက္ ျမစ္ကူးတံတားႏွစ္စင္း ႏွင့္ ေျခာက္လမ္းသြား လမ္းမႏွစ္ခု တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ တင္ဒါေခၚယူသြားမည္

ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိခဲ့ရပါတယ္။

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္တြင္ ဧၿပီ ၂ဝရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖိုရမ္ဆိုင္ရာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ထိုကဲ႔သို႔ ေျပာႀကားခဲ့ေႀကာင္း သိခဲ့ရပါတယ္။

 

တင္ဒါေခၚယူႏိုင္ရန္ အရည္အေသြးေလ့လာစိစစ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းလည္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။

 

ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအတြက္ ဗားကရားမွ ၾကည့္ျမင္တုိင္ တစ္ဖက္ကမ္း ေအးရြာကို ျမစ္ကူးတံတား တစ္စင္း ႏွင့္ ယင္းတံတားအဆင္းမွ ေကာ့မွဴး ၊ကြမ္းၿခံကုန္းလမ္းမအထိ ေျခာက္လမ္းသြားလမ္းမႀကီး ေဖာက္လုပ္မည္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ပန္းလိႈင္ျမစ္ကိုျဖတ္သန္းမည့္ ျမစ္ကူးတံတား တစ္စင္းႏွင့္ ထိုတံတားမွ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုအထိ ေျခာက္လမ္းသြားလမ္းမတစ္ခုကိုလည္း တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေနျခင္းလဲ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

 

ထိုစီမံကိန္းအတြက္ အစိုးရမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အေသြးအတိုင္း ေဆာက္လုပ္ေပးႏုိင္မည့္ ကုမၸဏီကိုသာ တင္ဒါေခၚယူႏုိင္ရန္လုပ္ေနသည္ ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိခဲ့ရပါတယ္။

 

ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမ်ား စတင္ရန္လမ္းႏွင့္ တံတားမ်ားသည္ အဓိက ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား မ်ားမ်ား ဝင္ေရာက္လာေအာင္ ဖိတ္ေခၚမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမွလဲ သိခဲ့ရပါတယ္။

 

တံတား ႏွင့္ လမ္းမႀကီး မ်ားတည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ဘတ္ဂ်က္စိုက္ထုတ္မႈႏွင့္ တည္ေဆာက္မည္ မဟုတ္ပဲ ပုဂၢလိက တင္ဒါေခၚယူမႈႏွင့္ တည္ေဆာက္မည္ ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တံတားႏွင့္ လမ္းမႀကီး မ်ား၏ တည္ေဆာက္မည့္ အရည္အေသြးကို အစိုးရမွစိစစ္ သတ္မွတ္ေနဆဲ အခ်ိန္ျဖစ္၍ လာေရာက္အဆိုျပဳလာသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို လက္ခံထားျခင္း မရွိခဲ့ေသးပါ။

 

စိစစ္မႈမ်ားလုပ္သြားၿပီးပါက တင္ဒါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ၿပီး တင္ဒါေခၚယူမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖိုရမ္ကို မႈ ေမလ ၉ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း သိခဲ့ရပါတယ္။

 

Source:Democracy

Read 1321 times
Rate this item
(1 Vote)