ႏိုင္ငံပိုင္ စက္သံုးဆီဆိုင္မ်ား ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားထံသို လႊဲေျပာင္းမည့္ အစီအစဥ္ဖ်က္သိမ္း - Logistics Guide
Friday, 22 June 2018 03:39

ႏိုင္ငံပိုင္ စက္သံုးဆီဆိုင္မ်ား ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားထံသို လႊဲေျပာင္းမည့္ အစီအစဥ္ဖ်က္သိမ္း

ႏိုင္ငံပိုင္ စက္သံုးဆီဆိုင္မ်ား ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားထံသို လႊဲေျပာင္းမည့္ အစီအစဥ္ဖ်က္သိမ္း google.com

ႏိုင္ငံပိုင္စက္သံုးဆီဆိုင္မ်ား ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားထံသို႔ လႊဲေျပာင္းမည့္ တင္ဒါေခၚယူသည့္ အစီအစဥ္ကို

ပယ္ဖ်က္လိုက္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း (MPPE) မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။စက္သံုးဆီဆိုင္ေတြ လႊဲေျပာင္းတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခ်က္အလက္ေတြ ျပန္ျပင္ဆင္မယ္။တင္ဒါအသစ္ ထပ္ေခၚသြားမယ္။ဖ်က္တာကေတာ့ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ညႇိဖို႔အတြက္ လိုတာေလးေတြရွိလို႔ပါဟု ေျပာခဲ့ပါတယ္။

 

ထိုစက္သံုးဆီဆိုင္မ်ား လႊဲေျပာင္းရန္ ျပည္တြင္း ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားထံ ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းက တင္ဒါေခၚယူခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ PUMA, India Oil အစရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားထံမွ သိရပါတယ္။MPPE အေနႏွင့္ တင္ဒါတင္သည့္ကုမၸဏီမ်ား၏ အခ်က္အလက္ကို သေဘာမက်ျခင္း၊လႊဲေျပာင္းျခင္းကိစၥမ်ားအတြ က္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးဟုဆိုကာ တင္ဒါေခၚထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို တစ္ခုမွ်မေပးဘဲ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စက္သံုးဆီကုမၸဏီမ်ားထံမွ သိရပါတယ္။

 

တင္ဒါေခၚေတာ့ ဝင္ၿပိဳင္ျပီးေနာက္ပိုင္း အစိုးရဘက္က အဆင္မေျပတာေလးေတြ ရွိတယ္ဆိုၿပီး တင္ဒါဝင္ၿပိဳင္တဲ့ ကုမၸဏီေတြ တစ္ခုမွမေပးလိုက္ဘူးဟု စင္ကာပူအေျခစိုက္ ေရနံကုမၸဏီ PUMA မွ ဆက္သြယ္ေရးမန္ေနဂ်ာ ေဒၚနန္းညီမွ ေျပာျပခဲ႔ပါတယ္။၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္းက ႏိုင္ငံပိုင္စက္သံုးဆီဆိုင္ ၂၆၀ ခန္႔ကို ပုဂၢလိကသို႔ စတင္လႊဲေျပာင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။လက္ရွိတြင္ MPPE လက္ေအာက္ရွိ ေလာင္စာဆီ သိုေလွာင္႐ံု ၃၂ ႐ံုႏွင့္ စက္သံုးဆီဆိုင္ ၁၂ ဆိုင္တြင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းက စီစဥ္ခဲ့ျခင္းလဲ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

 

ႏိုင္ငံျခားေရနံကုမၸဏီမ်ားသည္ စက္သံုးဆီလက္လီ ေရာင္းခ်မည္ဆိုပါက ေျမေနရာအခက္အခဲ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံပိုင္စက္သံုးဆီဆိုင္မ်ားကို လႊဲေျပာင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရယူလိုၿပီး ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္လည္း အက်ိဳးတူပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လိုၾကေၾကာင္း ပုဂၢလိက စက္သံုးဆီဆိုင္မ်ားထံမွ သိခဲ့ရပါတယ္။

 

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္းက ႏိုင္ငံပိုင္စက္သံုးဆီဆိုင္ ၂၆၀ ခန္႔ကို ပုဂၢလိကသို႔ စတင္လႊဲေျပာင္းခဲ့ျခင္းလဲ ျဖစ္ပါတယ္။လက္ရွိတြင္ MPPE လက္ေအာက္ရွိ ေလာင္စာဆီ သိုေလွာင္႐ံု ၃၂ ႐ံုႏွင့္ စက္သံုးဆီဆိုင္ ၁၂ ဆိုင္တြင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းက စီစဥ္ခဲ့ျခင္းလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ႏိုင္ငံျခား ေရနံကုမၸဏီမ်ားသည္ စက္သံုးဆီ လက္လီေရာင္းခ်မည္ဆိုပါက ေျမေနရာ အခက္အခဲရွိျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံပိုင္စက္သံုးဆီဆိုင္မ်ားကို လႊဲေျပာင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရယူလိုၿပီး ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္လည္း အက်ိဳးတူပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္လိုၾကေၾကာင္း ပုဂၢလိက စက္သံုးဆီဆိုင္မ်ားထံမွ သိခဲ့ရပါတယ္။

 

Source; The Voice

 

ReadMore - ျပည္တြင္း စက္သံုးဆီေဈး အနည္းငယ္ျပန္လည္က်ဆင္း

Read 347 times
Rate this item
(1 Vote)