Export & Import

Tuesday, 23 October 2018 17:48

ေျခာက္လအတြင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ကန္ေဒၚလာ ၁၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိခဲ့

၂ဝ၁၈ (ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာ) ၾကားကာလ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိခဲ့သည္ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုပမာဏသည္ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူ ေျခာက္လတာ ကုန္သြယ္မႈပမာဏထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပို႔ကုန္တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ျဖစ္ၿပီး သြင္းကုန္တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြအျဖစ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံရွိခဲ့သည္။ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ကာလတူထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅ဝဝ ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။ ကုန္သြယ္မႈကိုၾကည့္လွ်င္ ပို႔ကုန္က႑တြင္ စက္မႈကုန္ေခ်ာပစၥည္းအုပ္စုသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၅ဘီလ်ံေက်ာ္ျဖင့္ အမ်ားဆုံးရရွိခဲ့ၿပီး တိရိစာၦန္ထြက္ပစၥည္း၊ ေရထြက္ပစၥည္း၊ သတၱဳတြင္းထြက္ပစၥည္းအုပ္စုမ်ားသည္ ကာလတူထက္ ပို႔ကုန္ဝင္ေငြ ပိုမိုရရွိခဲ့သည္။ လယ္ယာထြက္ပစၥည္း၊ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ားသည္ ကာလတူထက္ ပို႔ကုန္ဝင္ေငြေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။ စက္မႈကုန္ေခ်ာပစၥည္းအုပ္စုတြင္ ပါဝင္ေသာ CMP လက္ခစားစနစ္ျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္တင္ပို႔မႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ျဖင့္ အမ်ားဆုံး ပို႔ကုန္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၄င္းေနာက္တြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆုံးပို႔ကုန္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ တိရိစာၦန္ထြက္ပစၥည္းအုပ္စုတြင္ ပါဝင္ေသာ ကြၽဲ၊ ႏြားတင္ပို႔မႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၆ဝ ေက်ာ္ရရွိခဲ့သည္။ သြင္းကုန္က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပစၥည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ား၊ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ကာလတူထက္ ပိုမိုတင္သြင္းမႈရွိခဲ့သည္။ ''ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ဘာလို႔ရွိေနလဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံဟာ တည္ေဆာက္ေနဆဲကာလျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ကုန္စည္ပစၥည္း ဝင္လာတယ္၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ ပို႔ကုန္ ပိုမိုတင္ဖို႔ပဲ၊ ဒါေပမဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပစၥည္းေတြ ပိုဝင္လာမယ္ဆိုရင္ လိုေငြက ရွိေနဦးမွာပဲ'' ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာ၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးရန္ႏိုင္ထြန္းက ေျပာသည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ရည္႐ြယ္၍ ေ႐ႊ၊ လက္ဝတ္ရတနာ၊ ေ႐ႊျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ အႏုပညာပစၥည္း၊ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို တင္ပို႔/တင္သြင္း ခြင့္ျပဳျခင္း၊ လက္လီ/လက္ကားေရာင္းခ်မႈလုပ္ငန္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ရာႏႈန္းျပည့္ခြင့္ျပဳျခင္းတို႔ကို ၂ဝ၁၈ အတြင္း ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ credit : myanmar time

Friday, 19 October 2018 07:50

ပို႔ကုန္၊သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပုံတင္ရရွိထားသူမ်ား အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား

ပို႔ကုန္၊သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပုံတင္ရရွိထားသူမ်ား အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ရရိွႏိုင္ပါတယ္။ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပုံတင္ရရွိထားသူမ်ားသည္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ တစ္ဆင့္ပုံမွန္ ကုန္သြယ္မႈ (Conventional Trade) စနစ္ျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ တစ္ဆင့္ (Border Trade) စနစ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သတ္မွတ္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္အညီ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။ နိုင္ငံေတာ္မွ အခါအားေလ်ာ္စြာ ပိတ္ပင္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားမွအပ က်န္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသည္။ ျပည္ပမွ တင္သြင္းခြင့္မျပဳရန္ အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားမွအပ က်န္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္ပသို႔ပို႔ကုန္မ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ရရွိသည့္ နိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ ျဖစ္ေစ ၊ အျခား တရားဝင္ရရွိၿပီး သတ္မွတ္သည့္ အခြန္အခမ်ား ေပးေဆာင္ၿပီးသည့္ေငြျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မွုအတြက္ နယ္စပ္စခန္းတိုင္း တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေငြေၾကးအမ်ိဳးအစားျဖင့္ ျဖစ္ေစ သတ္မွတ္ထားေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ သြင္းကုန္မ်ား တင္သြင္းခြင့္ရွိသည္။ ျပည္ပမွ တင္သြင္းေသာပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ သီးျခားကန႔္သတ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္တြင္း၌ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အစီအစဥ္ ျဖင့္ ျဖန႔္ျဖဴးေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသည္။ Source : ကုန္သြယ္မႈ႕ကြန္ယက္

Saturday, 13 October 2018 07:22

တ႐ုတ္က အေမရိကန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ရာ၌ စက္တင္ဘာလတြင္ ေဒၚလာ ၃၄ ဘီလီယံေက်ာ္ စံခ်ိန္တင္ပိုေငြျပ

ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲဟုတင္စားၾကသည့္ ပို႔ကုန္အမ်ား အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံေနရသည့္ၾကားမွ တ႐ုတ္သည္ အေမရိကန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ရာတြင္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ပိုေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၄ ဘီလီယံေက်ာ္ စံခ်ိန္တင္ ပိုေငြျပခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ အလားတူကာလထက္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္မွ အေမရိကန္သို႔ ပို႔ကုန္သည္ စက္တင္ဘာတြင္ ေဒၚလာ ၄၆ ဒသမ ၇ ဘီလီယံ ရွိခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္သို႔ အေမရိကန္မွ သြင္းကုန္သည္ ေဒၚလာ ၁၂ ဒသမ ၆ ဘီလီယံဘိုး ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ တ႐ုတ္၏နည္းပညာဆိုင္ရာ မူဝါဒကို အျပစ္ဖို႔လ်က္ အေမရိကန္က တ႐ုတ္သြင္းကုန္မ်ားကို အခြန္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံေနသည့္ၾကားမွ တ႐ုတ္သြင္းကုန္မ်ား အားေကာင္းေနျခင္းျဖစ္သည္။ "အေမရိကန္ရဲ႕ အခြန္တိုးေကာက္မႈကို လြန္ခဲ့တဲ့လက ပို႔ကုန္ေတြက ဆက္လက္ဖီဆန္ခဲ့ေပမယ့္ ျပည္တြင္း ဝယ္လိုအား ေအးစက္ေနတာကို သြင္းကုန္ေတြ ခံစားေနရတယ္"ဟု လန္ဒန္အေျခစိုက္ စီးပြားေရးသုေသတနဌာနမွ စီးပြားေရးပညာရွင္ ဂ်ဴလီယန္ အီဗန္စ္ ပရစ္ခ်တ္ကေျပာဆိုသည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ကုန္သြယ္ရာတြင္ ကုန္သြယ္ေရးပိုေငြျပမႈသည္ စက္တင္ဘာတြင္ ဒုတိယေျမာက္ စံခ်ိန္တင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္၏ စက္တင္ဘာလ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ကုန္စည္တင္ပို႔မႈသည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ထက္ ၁၄ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ေဒၚလာ ၂၂၆ ဒသမ ၇ ဘီလီယံ ရွိခဲ့ရာ ၾသဂုတ္လထြက္ ၁၂ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သြင္းကုန္လည္း ၁၄ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ခဲ့ၿပီး ေဒၚလာ ၁၉၅ ဘီလီယံအထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး တစ္လအတြင္း ၂၀ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္၏ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ကုန္စည္တင္ပို႔မႈသည္ ျပည္တြင္းဝယ္လိုအား ေအးစက္လာျခင္းအေပၚလည္း အေျချပဳသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္က ဦးေဆာင္ေနသည့္ ႐ိုေဘာ့ႏွင့္ အျခားနည္းပညာဆိုင္ရာ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာစီမံကိန္းမ်ားပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ဖိအားေပးမႈမ်ားအား တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ Source : Myanmar Time

Friday, 12 October 2018 08:11

တရုတ္ႏိုင္ငံ ပို႔ကုန္၊သြင္းကုန္အေပၚအခြန္ေကာက္ခံမႈ

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ အထည္အလိပ္ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ သတၱဳမ်ားအေပၚ သြင္းကုန္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းအား ႏိုဝင္ဘာလ၁ ရက္ ေန႔မွ စကာ ၁၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၈ ဒ သမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသုိ႔ ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ အေမရိကန္အပါအဝင္ ကုန္သြယ္ဘက္ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားႏွင့္ တင္းမာမႈ ျမင့္တက္ေနခ်ိန္အတြင္း သြြင္းကုန္မ်ားကို တိုးျမႇင့္ရန္ လိုအပ္သည္မ်ား ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဇူလိုင္လအေစာပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ အဝတ္အစား၊ အလွကုန္၊ အိမ္သံုးပစၥည္း မ်ား၊ အားကစားပစၥည္းမ်ားအတြက္ သြင္း ကုန္အခြန္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ပါတယ္။ သစ္ႏွင့္ စကၠဴ၊ သတၱဳ၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ သြင္းကုန္မ်ားအတြက္ အခြန္ကိုလည္း ၆ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၅ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း သို႔ ေလွ်ာ့ခ်ေပးလိုက္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္။ ကုန္စည္အမ်ဳိးေပါင္း ၁၅ဝဝ ေက်ာ္အ တြက္ပ်မ္းမွ် တင္သြင္းခန္ကို ၁ဝ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၇ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ေၾကာင္းလည္း အဆုိပါ ေၾက ညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္။ ျမင့္တက္လာေသာ အေမရိကန္ႏွင့္ကုန္ သြယ္ေရးစစ္ပြဲကို ဆက္လက္ တိုက္ပြဲဝင္ရန္ အတြက္ စက္ပစၥည္း၊ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္း၊ အဝတ္အထည္မ်ားအတြက္ သြင္း ကုန္ အခြန္ကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁ရက္ေန႔မွ စကာ ေလွ်ာ့ခ်သြားည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို တ႐ုတ္ အစိုးရအဖြဲ႕က ေၾကညာထားခဲ့ပါတယ္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၉ဒသမ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိ ေသာ သြင္းကုန္အခြန္မ်ားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ တြင္ ၇ဒသမ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်သြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရအဖြဲ႕က ေျပာျပခ်က္အရ သိခဲ့ရပါတယ္။ Source : MYANMAR BUSINESS TODAY

Friday, 05 October 2018 07:44

ေငြလဲႏႈန္းတည္ျငိမ္မွသာ ပို႔ကုန္၊သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေရွ႕ဆက္ေဆာက္ရြက္

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေငြလဲႏႈန္းတည္ၿငိမ္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္။ပြင့္လင္းရာသီ ေရာက္ရွိလာေသာ္လည္း ကန္ေဒၚလာ ႏွင့္ က်ပ္ေငြလဲႏႈန္းတည္ ၿငိမ္မည့္အခ်ိန္ကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးမွ လုပ္ငန္းမ်ားျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ကေျပာခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိတြင္ ေဒၚလာတန္ဖိုး ေန႔စဥ္ဆက္တိုက္က်ဆင္းေနျခင္းေႀကာင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ခက္ခဲေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးလူေမာ္ျမင့္ေမာင္မွ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ‘‘ဘယ္ေနရာေရာက္မွ တည္ၿငိမ္မယ္ဆိုတာေလာေလာဆယ္ မွန္းဆလို႔ခက္ေနတယ္။ အခ်ိန္တစ္ခုကိုေတာ့ ေစာင့္ရမယ္ထင္တယ္’’ ဟု ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔ ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးလူေမာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚလာတန္ဖိုး ဆက္တိုက္က်ဆင္းေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ပမွလူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းရန္ အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေနရသည္ဟု ျမ၀တီ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမွ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးကေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚလာတန္ဖိုး ျမင့္တက္ျခင္းက ျပည္ပပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္ ဆုိေသာ္လည္း ျပည္တြင္းမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္၀ယ္ယူခ်ိန္တြင္ မူလေစ်းထက္ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိတြင္ ေဒၚလာေစ်း ျပန္လည္က်ဆင္းလာျခင္း ေၾကာင့္ ေစ်းျမင့္ခ်ိန္ေဒၚလာေစ်း ျဖင့္ေရာင္းခ်ထားသူမ်ားသည္ ေငြလဲႏႈန္းအ႐ႈံး စတင္ႀကံဳေတြ႕ရသည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံပဲမ်ိဳးစံု ႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္အသင္း အတြင္းေရးမွဴးဦးမင္းကိုဦးကေျပာခဲ့ပါတယ္။ ‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေငြလဲႏႈန္းကိုတည္ၿငိမ္တဲ့ေစ်းႏႈန္းတစ္ခု ျဖစ္ ေစခ်င္တယ္’’ ဟု ဦးမင္းကိုဦးက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ပပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးသည္ ေဒၚလာတန္ဖိုး က်ပ္ ၁,၅၅၀ ျဖင့္တြက္ၿပီး ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔ၿပီးခ်ိန္တြင္ ေဒၚလာတန္ဖိုး က်ပ္၁,၅၀၀ သို႔ျပန္လည္ က်ဆင္းလွ်င္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္က ေငြတန္ဖိုးတစ္ေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္ ၅၀ ဆံုး႐ံႈးရသည္ဟု ၎ကဆိုခဲ့ပါတယ္။အိႏိၵယႏုိင္ငံမွ ၀ယ္လုိအား နည္းခ်ိန္တြင္ ေငြလဲႏႈန္းမတည္ၿငိမ္ျခင္းက ျပည္ပသို႔ ပဲမ်ိဳးစံုတင္ ပို႔ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အခက္အခဲျဖစ္ေစသည္ဟု ဘုရင့္ေနာင္ပဲကုန္စည္ဒိုင္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာခဲ့ပါတယ္။ ျပည္တြင္း ေငြေၾကးေစ်း ကြက္တြင္ ေဒၚလာတန္ဖိုးသည္ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္တြင္ တစ္ေဒၚလာ ၁,၅၁၅ က်ပ္သို႔က်ဆင္းလာသည္။ ျပည္တြင္းေငြေၾကးေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာတန္ဖိုး ၁,၆၄၂ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ပတ္အတြင္း ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျပန္လည္က်ဆင္းျခင္းလဲျဖစ္ပါတယ္။ ‘‘ေဒၚလာေစ်းက်တာ သြင္း ကုန္သမားေတြအတြက္ ေကာင္း တာေပါ့’’ ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စက္သံုးဆီ၊ စားအုန္းဆီအပါအ၀င္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္သံုးေဆး၀ါးမ်ားကို ျပည္ပမွတင္သြင္းေနရျခင္းေၾကာင့္ ယင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းက ေဒၚလာတန္ဖိုးအတက္အက်ေပၚမူတည္ေနချ့ပါတယ္။လက္ရွိတြင္ အိမ္သံုးေဆးမ်ိဳးစံု ေစ်းႏႈန္းသည္ ေဒၚလာတန္ဖိုးျမင့္တက္ခ်ိန္တြင္ ေစ်းထိန္းေရာင္းခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ေစ်း ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္ဟု ၎ကဆိုခဲ့ပါတယ္။ Source : 7day daily

Wednesday, 03 October 2018 08:28

တလတာ ကာလအတြင္း တာခ်ီလိတ္ကုန္သြယ္ေရးသတင္း

တာခ်ီလိတ္ကုန္သြယ္ေရးမွ ယခင္တစ္ပတ္ပို႕ကုန္ပစၥညး္မ်ားအေနျဖင့္နာနတ္သီး၊ ဖရဲသီး၊ ေထာပတ္သီး၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ လက္ဖက္ေျခာက္၊ MANGANESE DIOXIDE၊ ပုလင္းခြံေဟာင္း၊ ပလတ္စတစ္ဗူးခြံေဟာင္းနွင့္ ကတ္ထူစကၠဴတုိ့ တင္ပို့ခဲ့ျပီး သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားအေနျဖင့္ ဘိလပ္ေျမ၊ လယ္ထြန္စက္မ်ား၊ ဖန္ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊ တြင္းထြက္(သတၱဳမွ အပ)ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊ ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ သုတ္ေဆး၊ ေပါလစ္မ်ား၊ သားေရ၊ သားေရတုျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာပစၥည္းမ်ား၊ သံနွင့္သံမဏိပစၥည္းမ်ား၊ ဆပ္ျပာ၊ ခ်ဳပ္ျပီးအ၀တ္အထည္မ်ားနွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ား တင္သြငး္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။ တာခ်ီလိတ္ကုန္သြယ္ေရးအေနျဖင့္ယခင္တပတ္တြင္ပို့ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေနျဖင့္ နာနတ္သီး၊ ဖရဲသီး၊ ေထာပတ္သီး၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ လက္ဖက္ေျခာက္၊ ေကာ္ဖီေစ့နွင့္ Manganese Dioxide တုိ့တင္ပို့ခဲ့ျပီး သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားအေနျဖင့္ ဘိလပ္ေျမ၊ လယ္ထြန္စက္မ်ား၊ စက္နွင့္စက္ပစၥည္းမ်ား၊ တြင္းထြက္(သတၱဳမွအပ)ေဆာင္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊ အျခားပစၥည္းမ်ား၊ ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ သံနွင့္သံမဏိပစၥည္းမ်ား၊ ဆပ္ျပာ၊ အျခားပစၥည္းမ်ားနွင့္ အျခားလူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္သြငး္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။ တာခ်ီလိတ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ယခုတပတ္ပို့ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေနျဖင့္ ရာဘာေစး၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ တစ္သ်ဴးငွက္ေပ်ာ၊ ေကာ္ဖီေစ့၊ နာနတ္သီး၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ေထာပတ္သီးနွင့္ ဖရဲသီးတို့တင္ပို့ခဲ့ျပီး သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားအ ေနျဖင့္ ဘိလပ္ေျမ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ နွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပစၥည္းမ်ား၊ ဖန္ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊ တြင္းထြက္(သတၱဳမွအပ)ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊ သံနွင့္သံမဏိေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊ ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ သံနွင့္သံမဏိပစၥည္းမ်ား၊ တာယာနွင့္ကြ်တ္မ်ညူဈ ဆပ္ျပာနွင့္ အျခားလူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္းသိရိွရပါတယ္။ Source : တာခ်ီလိတ္ကုန္သြယ္ေရးသတင္း

Wednesday, 03 October 2018 07:49

ကုန္သြယ္မႈက႑မွ ပို႔ကုန္ အခြင့္အလမ္းတိုးတက္ေရး ႏွင့္ အခြန္အခ

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဟာ ယာဥ္တစ္စီးကို ေမာင္းႏွင္ လ်က္ရွိတဲ့ အင္ဂ်င္သဖြယ္ အေရးပါလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီလိုအေရးပါလွတဲ့ ကုန္သြယ္မႈက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့အတြက္ ႏွစ္စဥ္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမ်ား တိုးတက္လာသကဲ့သို႔ကုန္သြယ္မႈပမာဏ လိုေငြေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစေရးအတြက္ ပို႔ကုန္က႑ တိုးျမႇင့္တင္ပို႔ႏိုင္ေရးကိုလည္း အစဥ္တစ္စိုက္တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈစနစ္မ်ားအရ Re-Export ၊ Transit Trade စသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈ တိုးျမင့္ေစေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ၊ ျမန္မာႏို င္ငံ အေနျဖင့္လည္း ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ တိုးတက္ေစေရး အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ထိုက္သင့္သည့္ အခြန္ဘ႑ာမ်ား တိုးတက္ရရွိေစရန္၊ ဆိပ္ကမ္း၀န္ေဆာင္ခမ်ား တိုးတက္ရရွိေစရန္၊ လုပ္ငန္းအစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္ ဆက္စပ္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိကာ ဘက္စုံအက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္အညီ Re-Export စနစ္အား စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ Re-Export စနစ္ျဖင့္သၾကားတင္သြင္းမႈအား ျပည္တြင္း ႀကံစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ကာလတြင္ ၾကံစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ သၾကားႀကိတ္ခြဲ ထုတ္လုပ္သူမ်ား ေစ်းႏႈန္းအရ ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ အတြက္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ေခတၱရပ္ဆိုင္းခဲ့ပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္တြင္း ႀကံစိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ ျပည္တြင္း သၾကားစက္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္၍ Re-Export စနစ္ျဖင့္ သၾကား တင္သြင္း/တင္ပို႔ခြင့္အား၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ ရက္ ေန႔မွစ၍ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မွ ေခတၱရပ္ဆိုင္းသည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာႏွစ္အထိ စုစုေပါင္း သၾကားတန္ခ်ိန္ (၄)သန္းခန္႔ Re-Export စနစ္ျဖင့္ တင္ပို႔တင္သြင္းျခင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔မွ ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္ေန႔ထိတြင္ တန္ခ်ိန္ ၄ သိန္းေက်ာ္၊တန္ဖိုးေဒၚလာ ၂၆၈ သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရပါတယ္။ ထိုသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ျမင့္မားတိုးတက္လာမႈနဲ႔အတူ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ သတ္မွတ္အခြန္အခမ်ားတိုးတက္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။Re-Export ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳသည့္အတြက္ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ တိုးလာေစသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ Re-Export (သၾကား) ေပၚတြင္ စုစုေပါင္းအခြန္ေငြ ၄ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိၿပီး Supply Chain တစ္ေလွ်ာက္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအေနျဖင့္ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အျပင္ Transportation Services လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုပါ ပိုမိုအက်ဳိးျဖစ္ထြန္း ေစခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာေပၚရွိ သၾကားထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ၊ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္မႈ၊တင္သြင္းမႈ အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ရာတြင္ သၾကားအမ်ားဆုံး ထုတ္လုပ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ Foreign Agricultural Service (USDA) ၏ စာရငး္ မ်ားအရ ဘရာဇးီ ၊ အႏိၵယ ၊ ဥေရာပသမဂ၊ၢထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။ သၾကားတင္ပို႔ေသာကမၻာ့ထိပ္တန္း ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဘရာဇီး၊ ထိုင္း ၊ အိႏၵိယ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလအထိ ဘရာဇီးႏိုင္ငံသည္ တန္ခ်ိန္ ၂၃ ဒသမ ၆ သန္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ တန္ခ်ိန္ ၁၁သန္း၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ တန္ခ်ိန္ ၆ သန္း၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသည္တန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ၇ သန္း၊ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံမ်ားမွ တန္ခ်ိန္ ၃ သန္းအသီးသီး တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သၾကားတင္သြင္းမႈ အမ်ားဆုံးႏိုင္ငံမ်ားကေတာ့ အင္ဒိုနီးရွား၊ တ႐ုတ္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စု၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ၿပီးလွ်င္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ဒုတိယအမ်ားဆုံးသၾကား လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ သၾကား ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ကမၻာ့အမ်ားဆုံး ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ ၅ ႏိုင္ငံေျမာက္အျဖစ္ ပါ၀င္ ကာ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်သၾကားတန္ခ်ိန္ ၁၀ သန္း၀န္းက်င္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္း စားသုံးရန္ လိုအပ္မႈသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္၁၆ သန္းခန္႔ ျဖစ္သည့္အတြက္ ၆ သန္းခန္႔ လိုအပ္လ်က္ ရွိပါတယ္။ USDA တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ စာရင္းမ်ား အရလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ေမလအထိတြင္ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ်သၾကား တန္ခ်ိန္ ၄ သန္းေက်ာ္မွ ၆ သန္းေက်ာ္ထိတင္သြင္းရလ်က္ရွိတာကို လည္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါတယ္။ မိမိတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ Re-export စနစ္ျဖင့္ သၾကားတင္သြင္း/တင္ပို႔ခြင့္ ျပဳေပးခဲ့ျခင္း၏ အက်ဳိး/အျပစ္မ်ားကို ျပန္လည္ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္ပါက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ ကုမၸဏီလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ သၾကားတစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅၀ မွ ၄၈၀ ျဖင့္ ၀ယ္ယူတင္သြင္းၿပီး တရုတ္ျပည္သူ့သမၼတႏိုင္ငံသို့ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရာတြင္ တစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ၅၅၀ မွ ၆၅၀ ရရွိသျဖင့္ တစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ မွ၁၅၀ ပိုမိုရရွိခဲ့ပါတယ္။အဆိုပါ ပိုမိုရရွိမႈမ်ားကို Re-export လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္သူ၊ အတင္အခ် အလုပ္သမားမ်ားအပါအ၀င္ အားလုံးခြဲေ၀ခံစားရရွိခဲ့ၿပီး ၀င္ေငြႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း မ်ားစြာရရွိခဲ့တာကို ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Re-export စနစျ္ဖင ့္သၾကားတင္သြင္းျခင္းအတြက္ ျပည္တြင္းဆိပ္ကမ္းမ်ားဘက္မွ သၾကားတစ္တန္ တင္သြင္းတိုင္းႏိုင္ငံျခားေငြ အေမရိက န္ေဒၚလာ ၈ ေဒၚလာ ျမန္မာေငြအားျဖင့္ ၁၁၀၀၀ က်ပ္ရရွိျခင္း၊ ဆိပ္ကမ္းရွင္းလင္းေရး ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ဆိပ္ကမ္းမွ ရန္ကုန္သိုေလွာင္႐ံုအထိ သၾကားတစ္တန္လွ်င္ ျမန္မာေငြက်ပ္ ၁၃၀၀၀ ရရွိျခင္း၊ ျပည္ပတင္ပို႔သည္အထိ ကုန္ တင္ကုန္ခ်အဆင့္ဆင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားအတြက္ အလုပ္သမားခ သၾကားတစ္အိတ္လွ်င္ပ်မ္းမွ်က်ပ္ ၅၀၀ ခန္႔အထိရရွိခဲ့သည့္အတြက္ တစ္တန္လွ်င္က်ပ္ ၁၀၀၀၀ ခန္႔ရရွိျခင္း၊ သၾကားယာယီ သိုေလွာင္ျခင္းအတြက္တစ္တန္လွ်င္က်ပ္ ၁၂၀၀ မွက်ပ္ ၁၆၀၀ ထိ ရရွိျခင္း၊ မူဆယ္အထိသယ္ယူပို႔ေဆာင္ခ သၾကားတစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၇၅၀၀၀ ခန္႔ ရရွိျခင္းစသည့္ Supply Chain တစ္ေလွ်ာက္၀င္ေငြႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရရွိခဲ့တာကို ေလ့လာေ တြ႕ရွိရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခြန္ဘ႑ာရရွိမႈ ဘက္တြင္လည္း Re-export စနစ္ျဖင့္ သၾကားအား ကုန္သြယ္ခြင့္ ျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခင္ကအေကာက္ခြန္သည္ သုညဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ၊ ႀကဳိတင္ဝင္ေငြခြန္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အထိ တင္သြင္းတင္ပို႔ခဲ့သည့္ Re-export သၾကား တန္ခ်ိန္ ၄ သန္းအေပၚတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အခြန္ခန္႔မွန္းေျခက်ပ္ ၁၂၈ ဘီလီယံခန္႔ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ သၾကားတင္သြင္းသည့္ အေကာက္ခြန္ႏႈန္းထားအား သုည ဒသမ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမ ွ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ခဲ့သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမႇင့္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ သို႔ျဖစ္၍ Re-export စနစ္ျဖင့္ သၾကား တင္သြင္း/တင္ပို႔ျခင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ တင္သြင္းသည့္ တန္ဖိုးအေပၚ အေကာက္ခြန္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ႀကိဳတင္၀င္ေငြခြန္၂ရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္ရရွိခဲ့ၿပီး သၾကား တစ္တန္ လွ်င္ အခြန္အေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂ဒသမ၅ ခန္႔ ရရွိခဲ့တာကို ေလ့လာ ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပမွ သၾကားမ်ား တင္သြင္းၿပီး တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္တင္ပို႔မႈ (Re-export) လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမွာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၏ သၾကား ျပည္တြင္းေစ်း မ်ားႏွင့္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းသည့္ ေစ်းမ်ားကြာဟမႈေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိသၾကား ႏိုင္ငံတကာေပါက္ေစ်းမွာတစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၅၀ ခန္႔ရွိၿပီး၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ ႏိုင္ငံ၏ သၾကားထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံထက္ႏွစ္ဆ၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံထက္ ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္း ႀကီးမားေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံတြင္ ပ်မ္းမွ် ႀကံသၾကားတစ္တန္ ထုတ္လုပ္မႈမွာ ယြမ္ ၆၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၅၂)မွ် ရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသည္ ျပည္တြင္းသၾကားလုပ္ငန္းမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးသည့္အေနျဖင့္ျပည္ပမွ သၾကားတင္သြင္းမႈကို အဆင့္သံုးဆင့္ ထားရွိေဆာင္ရြက္ထားကာ၊ သၾကားတင္သြင္းမႈကို အတားအဆီးမ်ား ျပဳလုပ္ထားရာတြင္ ကိုတာသၾကား (tariff rate quota) တင္သြင္းမႈ၊ safeguard measure မထိေသာ္လည္း ကိုတာထက္ ေက်ာ္လြန္သည့္ သၾကားတင္သြင္းမႈႏွင့္ safeguard measure သက္ေရာက္မႈခံရသည့္ သၾကားတင္သြင္းမႈဟူ၍ ရွိေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းသၾကားမ်ားကို တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ခြင့္ျပဳရာတြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ၏စာရင္းအရ တရား၀င္ တင္ပို႔မႈသည္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္မက္ထရစ္တန္ ၄၆၇၁ ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈတြင္ နယ္စပ္ေနျပည္သူတစ္ဦးလွ်င္ တစ္ေန႔ယြမ္ ၈၀၀၀ ဖိုး သို႔မဟုတ္ သၾကားကီလို ၅၀ ဝင္အိတ္ ၄၀ အတိကို အကာက္ခြန္လြတ္ ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ကုန္သည္မ်ားသည္ျပည္ပမွသၾကားမ်ား တင္သြင္းၿပီး တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ ႏိုင္ငံဘက္ သို႔ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈအျဖစ္ တင္သြင္းေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊သၾကားကို နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စနစ္အျပင္ ကုန္ခ်င္း ဖလွယ္မႈ စနစ္ (Counter Trade System) ျဖင့္ တင္ပို႔ႏိုင္ရန္လည္း ညႇိႏိႈင္းလ်က္ရွိပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံက တင္သြင္းေသာသၾကားမ်ား၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ စက္မႈလုပ္ငန္းသုံးအတြက္ ျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း ေလ့လာသိရွိရပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသည္ ၎င္း၏ျပည္တြင္း ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ ႀကံမ်ားကို အနည္းဆုံး ေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္၍ ၀ယ္ယူရာတြင္ ႀကံတစ္တန္လွ်င္ ၄၅၀ ယြမ္မွ ၅၀၀ယြမ္အထိ ေစ်းသတ္မွတ္၀ယ္ယူေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ႀကံကို ကြမ္းရွီးယူ၊ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဟိုင္နန္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အမ်ားဆုံးစိုက္ပ်ဳိးၿပီး ႀကံတစ္တန္ကို အနိမ့္ဆုံးေစ်းယြမ္ ၄၅၀ မွ ၅၀၀ ( ျမန္မာက်ပ္ ၉၄၅၀၀ မွ ၁၀၅၀၀၀က်ပ္) ေပး၍ ၀ယ္ယူလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဒါ့အျပင္ ယူနန္ျပည္နယ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္လာအိုႏိုင္ငံမ်ားမွ ႀကံမ်ားကို နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ ၀ယ္ယူလ်က္ရွိ ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္တိုးခ်ဲ႕ စိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ထားေသာ ႀကံမ်ားအား ၀ယ္ယူခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က ၀ယ္ယူမႈမွာ (၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း) ရွိ၍ လာအိုႏိုင္ငံဘက္ကႀကံ ၀ယ္ယူမႈမွာ (၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း) ရွိေၾကာင္း ေ လ့လာသိရပါတယ္။ ယင္းႀကံမ်ားအေပၚကိုတာ သတ္မွတ္မႈမရွိဘဲ အခြန္(၁၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း) ေကာက္ခံေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္စပ္ေဒသမွ ထြက္ရွိေသာ ႀကံမ်ားအား တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမ ၼတ ႏိုင္ငံ သို႔နယ္စပ္မွ တင္ပို႔ခဲ့ရာ ႀကံတန္ခ်ိန္ ၂၄၈၃၃၂ တန္တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး တစ္တန္လွ်င္ပ်မ္းမွ် ၉၂၈၁၂ က်ပ္မွ် ရရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။ Source : ministry of commerce

Wednesday, 03 October 2018 04:14

ပို႔ကုန္ပမာဏတုိးလာ၍ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ေဒၚလာ တစ္ဘီလီယံခန္႔ ေလ်ာ့နည္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပပို႔ကုန္ပမာဏ တုိးျမင့္လာျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ၾကားကာလ ဘ႑ာႏွစ္ ေျခာက္လအတြင္း ကုန္သြယ္မႈလိုေငြက ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကာလတူထက္ ကန္ေဒၚလာ တစ္ဘီလီယံခန္႔ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ပါတယ္။ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ အပါအဝင္ စက္မႈကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္မႈမွ ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁ ဘီလီယံ ေက်ာ္ တိုးျမႇင့္တင္ပို႔ႏုိင္ျခင္း၊ ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ားအပါအဝင္ တိရစၧာန္ထြက္ပစၥည္း တင္ပို႔မႈတိုးလာျခင္းတုိ႔က ကုန္သြယ္မႈလိုေငြကို ေလ်ာ့နည္း ေစသည္ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူး သန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပို႔ကုန္ပမာဏသည္ ကန္ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၃ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူထက္ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလီယံေက်ာ္ ပိုမ်ားခဲ့ပါတယ္။သို႔ေသာ္ ေျခာက္လအတြင္း ပဲမ်ိဳးစံု ျပည္ပတင္ပို႔မႈအပါအဝင္ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္း ျပည္ပတင္ပို႔မႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကာလတူထက္ ကန္ေဒၚလာ ၁၉၄ သန္းေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့ပါတယ္။ ျပည္တြင္း ေငြေၾကးေဈးကြက္တြင္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးျမင့္တက္လာေစရန္ ပို႔ကုန္က႑ တုိးျမႇင့္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက အစိုးရကို အႀကံျပဳထားခဲ့ပါတယ္။သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ားသည္ ကုန္ၾကမ္း ပစၥည္းသာ အမ်ားစုျဖစ္ၿပီး ထပ္ဆင့္ျမႇင့္ပို႔ကုန္ပမာဏ တိုးျမႇင့္တင္ပို႔ႏုိင္ရန္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္ ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးေဇာ္ေဖဝင္းက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ Source : 7 day daily

Wednesday, 03 October 2018 03:57

ကားအစိတ္အပိုင္းမ်ားတင္သြင္းၿပီး တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ရန္ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပကုမၸဏီ ၁၈ ခုကုိ MIC ခြင့္ျပဳထား

ျပည္ပမွ အစိတ္အပိုင္းမ်ား တင္သြင္းၿပီး ကားျပန္လည္တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္မည့္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုုင္ရန္ (SKD) ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပကုမၸဏီ ၁၈ ခုကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳေပးထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္း ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သူမ်ားအ သင္းဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ေျပာႀကားခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္ေမာင္းမ်ားသာ တင္ သြင္းခြင့္ျပဳသည့္ ၂၀၁၈ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မူ၀ါဒေၾကာင့္ ဂ်ပန္ကားမ်ားကုိသာ ႏွစ္သက္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္း၌ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္း ေျပာင္းလဲရန္ တြန္းအားတစ္ခုျဖစ္လာသည္ဟု ၎ကေျပာခဲ့ပါတယ္။ ျပည္တြင္း၌ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တပ္ဆင္ထုတ္ လုပ္မည့္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လုိသည့္ တိုင္းရင္းသားပုိင္ကုမၸဏီ ကုိးခုရွိၿပီး က်န္ကုမၸဏီမ်ားက ႏုိင္ငံျခားသားပုိင္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က ျပည္တြင္း၌တပ္ ဆင္ထုတ္လုပ္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ကားမ်ားမွာ ဖုိ႔ဒ္၊ KIA၊ ဆူဇူကီး စေသာ အမွတ္တံဆိပ္ကားမ်ားပင္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ‘‘ဒီလုပ္ငန္းေတြက လာမယ့္ ႏွစ္မွာေတာ့ အားလံုးထြက္လာမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္’’ ဟု ေဒါက္တာစုိးထြန္းက ေျပာပါတယ္။ အစိတ္အပိုင္းမ်ား တင္သြင္းၿပီး ျပည္တြင္းတြင္တပ္ဆင္ ထုတ္လုပ္သည့္ ကားတန္ဖုိးသည္ ကားအသစ္တင္သြင္းျခင္းတန္ဖုိး ထက္သက္သာေၾကာင္း ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ရွိ ကားအေရာင္းစင္တာတစ္ခုမွ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာ ဦးရန္မ်ိဳး ေအာင္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။ျပည္ပကားအစိတ္အပုိင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ကားကုိယ္ထည္၊ အင္ဂ်င္၊ ဂီယာေဘာက္စ္၊ ဖရိန္၊ မီးသီးစသည္တို႔ကုိ ခြဲျခားတင္ သြင္းၿပီး ျပည္တြင္းတြင္ ျပန္လည္တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူအမ်ားႏွစ္သက္သည္မွာ ဂ်ပန္ကားအမ်ိဳး အစားျဖစ္ေသာ္လည္း ဘယ္ ေမာင္းစနစ္ကားမ်ားမရွိျခင္း၊ ဥ ေရာပႏုိင္ငံမ်ားမွ ထုတ္လုပ္သည့္ ကားမ်ားက ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ျခင္း ေၾကာင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းတင္ သြင္းထုတ္လုပ္ျခင္းက လက္ရွိ တြင္ အဆင္ေျပႏုိင္သည္ဟု ကား တင္သြင္းသူအခ်ိဳ႕ေျပာခဲ့ပါတယ္။လက္ရွိျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ကားေဟာင္းမ်ားထက္ကားသစ္မ်ား ၀ယ္ယူမႈတိုးတက္လာ ေၾကာင္း ေဒါက္တာစုိးထြန္းက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆူဇူကီးကားသစ္ အေရာင္းျပခန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၃၀ ခန္႔ တုိးျမင့္လာသည္ ဟုခဲ့ပါတယ္။ ယခင္က တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ အေရာင္းျပခန္း ၁၀ ခု ခန္႔သာရွိပါတယ္။ဘယ္ေမာင္းသတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္ စက္႐ုံမွထုတ္လုပ္သည့္ကား တစ္စီး၏ သက္တမ္းငါးႏွစ္အထိ သာသတ္မွတ္ခြင့္ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ကားေဟာင္းတင္သြင္းသူမ်ား အခက္အခဲျဖစ္ရေၾကာင္း ၎က ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၈ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မူ၀ါဒ အသစ္ေၾကာင့္ အစုိးရထံသုိ႔ ျပည္တြင္းကားေဟာင္းအေရာင္းစင္ တာ ၇၀ ခန္႔ပိတ္သိမ္းခြင့္တင္ျပထားေၾကာင္း ေဒါက္တာစုိးထြန္းမွ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကားေဟာင္းအေရာင္းစင္တာ ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး သုံးပုံတစ္ပုံခန္႔ ပိတ္ သိမ္းထားၿပီး ထပ္မံပိတ္သိမ္းရန္ရွိ ေၾကာင္း ၎ကေျပာခဲ့ပါတယ္။ Source : 7 day daily