Export & Import

Monday, 19 March 2018 10:03

ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္မ်ားကို မတ္လကုန္ေနာက္ဆံုးထား တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ေလလံအျပိဳင္ဆဲြေနၾကၿပီး ေလလံေစ်းမ်ား ျမင့္တက္ေန

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ဂ်ပန္ညာေမာင္းကားေတြ ဆက္လက္တင္သြင္းခြင့္ မျပဳေတာ႔တဲ႔အတြက္ ယခင္ႏွစ္တြင္ ေလွ်ာက္ထားတ့ဲ လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္ ပါမစ္ေတြကို မတ္လကုန္ေနာက္ဆံုးထားကာ တင္သြင္းရမွာ

Wednesday, 14 March 2018 07:09

ျမန္မာကုန္သြယ္ေရးတြင္ ေဒသခံ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအႀကား ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ျပသ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ယခုအခါတြင္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ားကို ခံစားေနရၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးမွာ အာဆီယံတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအျမန္ဆံုးျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္း၏ အင္အားအရင္းအျမစ္၊ အခြင့္အလမ္းမ်ား၏ ပန္းတိုင္အျဖစ္႐ႈ့ျမင္ေနခဲ့ရပါသည္။

Tuesday, 13 March 2018 06:53

Alibaba ကြန္ရက္မွာ ျမန္မာျပည္ အက်ဳံး၀င္မည္

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ထိပ္တန္း e-commerce မဟာလုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္ေသာ Alibaba Group က သူ႔ရဲ႕ smart digital hub စီမံကိန္းကုိ လာမယ္ ဧၿပီလမွာ လာမယ့္ ဧၿပီလမွာ စတင္ဖုိ႔ စုိင္းျပင္းေနပါတယ္။ အဆုိပါ စီမံကိန္းရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကုိ -

Tuesday, 13 March 2018 05:11

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၊ဧျပီလမွ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္၊သြင္းကုန္ အေျခအေန

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပံုမွန္ပို႔ကုန္တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၅၇ ဒသမ ၃၈ သန္း ၊ နယ္စပ္ပို႔ကုန္တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၂၄ ဒသမ ၈၂ သန္း ႏွင့္ စုစုေပါင္းပို႔ကုန္တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၈၂ ဒသမ ၂၀ သန္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ပံုမွန္ သြင္းကုန္တန္ဖိူး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၂၈ ဒသမ ၅၈ သန္း ၊ နယ္စပ္သြင္း ကုန္တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၆၃ ဒသမ ၄၈ သန္း ႏွင့္ စုစုေပါင္း သြင္းကုန္တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၉၂ ဒသမ ၀၆ သန္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလအတြက္ စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္မႈ႕ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈၇၄ ဒသမ ၂၆ သန္း ျဖစ္ခဲ့ျပီး ကုန္သြယ္မႈ႔လိုေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀၉ ဒသမ ၈၆ သန္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ၊ ဧျပီလမွ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပံုမွန္ ပို့ကုန္တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၈၅၅ ဒသမ ၃၂ သန္း ၊ နယ္စပ္ပို႔ကုန္တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၈၄၁ ဒသမ ၇၇ သန္း ႏွင့္ စုစုေပါင္း ပို့ကုန္တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၆၉၇ ဒသမ ၀၉ သန္း တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည္။ ပံုမွန္သြင္းကုန္တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ၁၁၅၄၂ ဒသမ ၅၂သန္း ၊နယ္စပ္သြင္းကုန္တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁၁၃ ဒသမ ၁၇ သန္း ႏွင့္ စုစုေပါင္းသြင္းကုန္တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၆၅၅ ဒသမ ၆၉ သန္းျဖစ္သျဖင္႕ ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧျပီလမွ ဒီဇင္ဘာ စုစုေပါင္းကုန္သြယ္မႈ႔ပမာမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄၃၅၂ ဒသမ ၇၈ သန္း ျဖစ္ကာ ကုန္သြယ္မႈ႕လိုေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉၅၈ ဒသမ ၆၀သန္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ ဗဟိုစာရင္းအဖြဲ႔မွ လစဥ္တင္ျပေသာ ပို႔ကုန္ ၊ သြင္းကုန္ အေျခအေန အစီရင္ခံစာေဖာ္ျပခ်က္အရ သိခဲ့ရပါတယ္။ Source ; ျမန္မာ႔အလင္း

Monday, 12 March 2018 04:42

ျပည္တြင္းထြက္ကုန္စည္မ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံသိုတင္ပို႔မႈ႔ ျမင့္တက္လာခဲ့ေသာ္လည္း သြင္းကုန္မွာေလ်ာ့က်ေနဆဲျဖစ္ကာ ယခင္ႏွစ္ကုန္သြယ္မႈ့ ပမာဏသို႕ ျပည့္မီရန္လို

ျမ၀တီနယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပည္တြင္းထြက္စားေသာက္ ကုန္စည္မ်ားတင္ပို႔မႈ ဆက္တိုက္ျမင့္တက္လာခဲ့ေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ယခင္ႏွစ္ကာလတူကထက္

Friday, 09 March 2018 11:18

ျပည္တြင္း၌ ကုန္စည္ပို့ေဆာင္ေရး စရိတ္မ်ားကို ေလ်ွာ့ခ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာကို ေအာင္ျမင္ေစဖို့အတြက္ logistics ဟုေခၚေသာ ေထာက္ပံ့ပို့ေဆာင္ေရး အတြက္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ဖို့ကလည္း အေရးပါတာေႀကာင့္ ျပည္တြင္း၌ ကုန္စည္ပို့ေဆာင္ေရး စရိတ္မ်ားကို ေလ်ွာ့ခ်ေပးႏိုင္ရန္

Thursday, 08 March 2018 03:59

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထိပ္တန္းပုိ႔ကုန္ (၁၀)မ်ဳိး

အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာရွိတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ေရေၾကာင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာကုိ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပုိ႔ျခင္းမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံေက်ာ္ ရရွိခဲ့ပါသည္။

Wednesday, 07 March 2018 03:37

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဧျပီလ မွ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပို့ကုန္ ႏွင့္ သြင္းကုန္ အေျခအေန

၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပံုမွန္ပို႔ကုန္တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၃၂ ဒသမ ၇၄ သန္း၊ နယ္စပ္ေဒသအတြင္းသို့ ပို႔ကုန္တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆ဝ၆ ဒသမ ၈၉ သန္း ႏွင့္ စုစုေပါင္း ပို႔ကုန္တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၃၉ ဒသမ ၆၃ သန္းအထိ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

Tuesday, 06 March 2018 10:00

ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား အိႏၵိယ ႏွင့္ ျမန္မာေဆြးေႏြး

အိႏၵိယႏိုင္ငံ စီးပြားကူးသန္း ႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီး နီမာလာ ဆင္သာယာမန္က ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ကုန္သြယ္ေရးမွာ ပိုမိုႀကီးမားေသာအလား အလာမ်ားစြာ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီး၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကားၿပီး