Export & Import

Tuesday, 28 November 2017 03:32

ႏိုင္ငံျခားဖက္စပ္ ကုမၸဏီမ်ားကို လယ္ယာသံုး စက္ကိရိယာမ်ား ပထမဆံုး တင္သြင္းခြင့္ျပဳ

ႏုိင္ငံျခားဖက္စပ္ကုမၸဏီ မ်ားကို လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာ မ်ား ပထမဆံုးအႀကိမ္ တင္သြင္းေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း စီး ပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ႏို၀င္ဘာ ၁၇ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။ ယခင္က အဆိုပါလုပ္ငန္း ကို ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားကိုသာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားကို ပထမဆံုးအႀကိမ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္ခ်ဳိက ေျပာသည္။ ‘‘လယ္ယာက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးလာ ေစဖို႔ပါ။ ဖက္စပ္ကုမၸဏီႀကီးေတြ အဆင့္ျမင့္စက္ကိရိယာေတြပါ လာေစခ်င္လို႔ပါ။ ျပည္တြင္းကုမၸဏီေတြက သူ႕ေစ်းကြက္သူပါ။ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီေတြကို ထိ ခိုက္မယ္ မထင္ပါဘူး’’ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။ လယ္ယာသံုး စက္ကိရိယာ မ်ား တင္သြင္းေရာင္းခ်မည့္ ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားသည္ အခ်က္ ေလးခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားသည္ ဖက္စပ္ကုမၸဏီ ေရာင္း၀ယ္ေရးလုိင္စင္ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာအခ်ဳိးအတိုင္း ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ လယ္ ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ားကို လက္လီ၊ လက္ကားေရာင္းခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ထုတ္ေပးသည့္ ရွယ္ယာပမာဏႏွင့္ ဘဏ္ေငြစာရင္းတို႔ကို တင္ျပရသည္။ အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္း (AEC) အႀကိဳအျဖစ္ ျပည္ တြင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ ကိုင္ေနသည့္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီ မ်ားသို႔ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာတြင္ စီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ ႀကီးဌာနက စတင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ဖက္စပ္ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ စတင္ကုန္သြယ္ခြင့္ျပဳသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ မ်ဳိးေစ့၊ ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ ေဆး႐ုံသံုးပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည္။ Source: 7 days new

Monday, 20 November 2017 04:26

ေနျပည္ေတာ္ကို ႏွစ္(၃၀)အစီအစဥ္ျဖင့္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ရန္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေရးဆြဲေနဟုဆို

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿမိဳ႕ ေတာ္ေနျပည္ေတာ္ကို ႏွစ္(၃၀) အစီအစဥ္ျဖင့္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ ေရးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္လာရန္ အစိုးရ သစ္လက္ထက္တြင္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးစီမံကိန္းတစ္ခု စတင္ေရးဆြဲ ေနေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးမင္း သူက ေျပာသည္။ ယခင္ တပ္မေတာ္အစိုးရ သည္ ေနျပည္ေတာ္ကို ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းျဖင့္ တိတိက်က် မတည္ေဆာက္ခဲ့၍ ယခုအခါ အ ခ်က္ငါးခ်က္ပါဝင္သည့္ စီမံကိန္း တစ္ခု ေရးဆြဲေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ ‘‘အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက သူတုိ႔ က လိုအပ္ခ်က္အရ အေျခအေန အရ ဇုန္ႀကီးငါးဇုန္နဲ႔တည္ေထာင္ ခဲ့တာ၊ အဲဒီတုန္းက အစိုးရရဲ႕ရည္ မွန္းခ်က္က ဘယ္လိုရွိလဲဆိုတာ ေသခ်ာမွ မသိႏိုင္ခဲ့တာ၊ လံုၿခံဳေရး အေျခအေနေပၚမွာ အေျချပဳၿပီး စဥ္းစားခဲ့တာရွိတာကိုး’’ဟု ဦးမင္းသူက ေျပာသည္။ ေနျပည္ေတာ္ကို ေနခ်င္စ ဖြယ္ စိမ္းလန္းစိုျပည္သည့္ ၿမိဳ႕ ေတာ္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ မပ်က္စီးေစသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္၊ ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစသည့္ၿမိဳ႕ေတာ္၊ ေလေၾကာင္းႏွင့္ ကုန္စည္ ပို႔ေဆာင္ေရး ဗဟိုဌာနႏွင့္ ရာသီ ဥတု ေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ အခ်က္ငါးခ်က္ပါဝင္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ ၿမိဳ႕ ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲရန္ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေရးဆြဲေနၿပီး ၿပီးစီးမည့္အခ်ိန္ကို မသိရ ေသးေသာ္လည္း ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ရရွိေသာ အခြန္ေငြမ်ား၊ အ ေထာက္အပံ့ေငြမ်ားျဖင့္ ေဆာက္ လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမင္းသူက ေျပာသည္။ ‘‘အခ်က္အလက္ေကာက္ ယူေနတာ နည္းပညာဆိုင္ရာေတြ ေရာ၊ ေကာင္းကင္ေျမပံုေတြေရာ၊ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူတဲ့အ ဖြဲ႕ေတြေရာ၊ အခ်က္အလက္ရရွိ တဲ့အေပၚမွာ မူတည္တယ္’’ ဟု ႏွစ္(၃၀)ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းအစီအစဥ္ ေရးဆြဲမႈအေပၚ ဦးမင္းသူက ေျပာသည္။ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ၿမိဳ႕မေစ်း၊ သေျပကုန္းေစ်းႏွင့္ ေရႊၾကာပင္ စသည့္ ေနရာမ်ားတြင္သာ လူစည္ ကားေနၿပီး အျခားေစ်းမ်ား၊ ေနရာမ်ား၌ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအားနည္းကာ ဟိုတယ္ဇုန္မ်ားတြင္ တည္းခိုသူေလ်ာ့နည္းေနေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ ေနျပည္ေတာ္ကို တပ္မ ေတာ္အစိုးရ လက္ထက္ ၂၀၀၃ က ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ဇုန္ႀကီးငါး ဇုန္အျဖစ္ ဥတၱရသီရိဇုန္၊ ဒကၡိဏ သီရိၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္ဇုန္၊ ဝန္ ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ မ်ားဇုန္၊ ေစ်းမ်ားဇုန္၊ ဟိုတယ္ဇုန္ မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးမင္းသူက ရွင္းျပ သည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ သြားလာ ေရးအေနျဖင့္ တစ္ေနရာႏွင့္တစ္ ေနရာ ေဝးကြာလြန္းၿပီး စီးပြားေရး ဇုန္မ်ား မရွိ၍ အလုပ္အကိုင္အ ခြင့္အလမ္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္သင့္ ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေဆာင္းပါး မ်ား ေရးသားသူ ဆရာျမင့္မိုရ္္ေဆြ က ေျပာသည္။ ‘‘ဝန္ထမ္းအေျချပဳၿမိဳ႕ကေန ၿပီးေတာ့ တကယ့္ျပည္သူ အားလံုးကို အေျချပဳတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ ေအာင္ လုပ္ဖို႔လိုမယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။ ေနျပည္ေတာ္သည္ ဇမၺဴသီ ရိ၊ ေဇယ်ာသီရိ၊ ဥတၱရသီရိ၊ ဒကၡိ ဏသီရိ၊ ပုဗၺသီရိ၊ ပ်ဥ္းမနား၊ လယ္ေဝးႏွင့္ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ရွစ္ၿမိဳ႕ နယ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး စတုရန္းမိုင္ သံုးေထာင္ခန္႔ (၂,၇၂၄ ဒသမ ၇၅ စတုရန္းမုိင္) က်ယ္ဝန္းကာ လူဦးေရတစ္သန္းေက်ာ္ ေနထိုင္ ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီအခ်က္အ လက္မ်ားအရ သိရသည္။ Source: 7 days new

Friday, 17 November 2017 07:40

ျမန္မာ - ထိုင္းနယ္စပ္ရွိ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားကို တရားဝင္ကုန္သြယ္မႈ ျဖစ္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ဒုတိယ သမၼတ ေျပာၾကား

ျမန္မာ - ထိုင္းနယ္စပ္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားကို တရားဝင္ ကုန္သြယ္မႈ ျဖစ္လာရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတက ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ ျမဝတီ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ အစည္းေဝး ခန္းမ၌ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တိုတ္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ မ်ဥ္းသည္ ေသာင္ရင္းျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ ထားသည့္ ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတား၏ မဲေဆာက္ဘက္ကမ္းမွာ ရွိေနၿပီး ၎တံတားသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္စည္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ရာတြင္ အဓိကက်သည့္တံတား တစ္စင္းလည္း ျဖစ္ကာ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္မ်ား ပို႔ေဆာင္ေရာင္းဝယ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသို႔ေသာ္လည္း ေသာင္ရင္းျမစ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ တရားမဝင္ ဝင္၊ ထြက္ေပါက္မ်ားရွိေနၿပီး တရားမဝင္ကုန္စည္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈကို ဟန္႔တားႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေနေၾကာင္းကုန္သည္မ်ားထံမွ သိရပါတယ္။ ျမဝတီ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ အေနျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈ ပိုမိုအဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕လာေစေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသလို တရားမဝင္ကုန္စည္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရးကိုလည္း တစ္ဘက္တစ္လမ္းမွ ကူညီလုပ္ေဆာင္ ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း တရားမဝင္ ကုန္စည္မ်ားကို သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေနသည့္ ေရွာင္ကြင္းလမ္းမ်ားသည္ ယခင္အခ်ိန္မ်ား ကတည္းက ရွိေနျခင္းေၾကာင့္္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေနေၾကာင္း၊ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံတာဝန္ရွိသူမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ျမန္မာ၊ လာအို၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ထိုင္း ႏိုင္ငံတို႔ၾကား ေရလမ္း၊ ကုန္းလမ္းခရီးျဖင့္ စီးပြားေရး စႀကၤလမ္း တည္ေထာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမဝတီၿမိဳ႕သို႔ ျဖတ္သန္းၿပီး ကုန္စည္ ကူသန္းေရာင္းဝယ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ျမဝတီဇုန္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းက႑ အသီးသီးတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အာဆီယံ ေဒသတြင္းမွာ ေအအီးစီလို႔ လူသိမ်ားေနတဲ့ အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အဝန္းကို စတင္တည္ေထာင္ဖို႔ စိုင္းျပင္းတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး အာဆီယံႏိုင္ငံ တစ္ဝန္း တစ္ႏိုင္ငံနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံၾကား ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီလို လုပ္ေဆာင္ၾကရာမွာ စီးပြားေရး စႀကၤလမ္းေတြကို တည္ေဆာက္ၿပီး ႏိုင္ငံခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ကာ ကုန္စည္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနၿပီး အေရွ႕အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကၤကေတာ့ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ ဒါနန္းၿမိဳ႕မွ လာအိုႏုိင္ငံနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံကို ျဖတ္သန္းမွာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ျမဝတီၿမိဳ႕အထိ လမ္းေၾကာင္းေရးဆြဲ ခ်မွတ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုန္းလမ္းခရီးကေန ဝင္ေရာက္ခဲ့တဲ့အတြက္ လမ္းခရီး ၾကန္႔ၾကာခ်ိန္ေတြသက္သာသြားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ ဟု ကုန္သည္တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရပါတယ္။ ၎လမ္းေၾကာင္းကို ၁၉၉၈ ခုႏွစ္၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၊ မနီလာမွာ က်င္းပခဲ့သည့္ မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ား၏ဝန္ႀကီးမ်ားအဆင့္ ညီလာခံတြင္ အာဆီယံ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ လာအိုႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံတို႔အၾကားစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းအစီစဥ္ကို ၂၀ဝ၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ကုန္သြယ္ဘက္ႏိုင္ငံမ်ားပါ အက်ိဳးရွိေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ျမဝတီကုန္သြယ္ေရးဇုန္ကိုလည္း ေခတ္မီကုန္သြယ္ေရးဇုန္ အျဖစ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ျမဝတီသည္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ အကြာအေဝးအေနျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္၊ ဗန္ေကာက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ၁၉၄၄ မိုင္ ကြာေဝးၿပီး ရန္ကုန္မွ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံ၊ ဒါနန္းၿမိဳ႕သို႔ ၂၁၄၄ မိုင္ကြာေဝး သလို ဗန္ေကာက္မွ ဒါနန္းသို႔လည္း ၁ဝ၈၂ မိုင္ကြာေဝးေၾကာင္း၊ ကုန္းလမ္းခရီးတြင္ ရန္ကုန္မွ ဗန္ေကာက္ အကြာအေဝးသည္ မိုင္ ၄၅၀ ခန္႔သာရွိၿပီး ရန္ကုန္မွ ဒါနန္းသို႔ မိုင္ ၉၀ဝ ခန္႔သာ ကြာေဝးေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ကုန္စည္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈမွာ အခ်ိန္ကုန္သက္သာသည့္အျပင္ ကုန္စည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ စရိတ္မ်ားပါ ပိုမိုသက္သာေစမည္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အေရးပါသည့္ ထြက္ေပါက္တစ္ခုအေနျဖင့္ တည္ရွိေနပါတယ္။ အေရွ႕အေနာက္ စီးပြားေရး စႀကၤလမ္းသည္ အေရွ႕ဘက္မွာ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္၏ ထြက္ေပါက္ျဖစ္သလို အေနာက္ဘက္တြင္ကပၸလီ ပင္လယ္ျပင္ကို ထြက္ႏိုင္သည့္ ထြက္ေပါက္ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရပါတယ္။ ျမဝတီ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ ကုန္သြယ္မႈတြင္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ဒုတိယပတ္အထိ ပို႔ကုန္က႑မွအေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၅ ဒသမ ၉၃၄ သန္း၊ သြင္းကုန္ က႑မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၅၉ ဒသမ ၇၀၈ သန္း ရရွိထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ပို႔ကုန္ က႑မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၀ ဒသမ၁၉၉ သန္း၊ သြင္းကုန္က႑မွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈၆၈ ဒသမ ၄၀၂ သန္း ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ Source: The Farmer

Thursday, 16 November 2017 08:34

ႏိုင္ငံတကာ၏ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ခံေနရေသာ္လည္း ခုနစ္လအတြင္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာေလးဘီလီယံခြဲရွိ

ရခုိင္ျပည္နယ္အၾကမ္း ဖက္မႈျပႆနာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတ ကာတြင္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားစြာရွိေန ေသာ္လည္း ယခုဘ႑ာႏွစ္ ခုနစ္ လအတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈခြင့္ျပဳေပးသည့္ပမာဏ ကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၅ ဘီလီယံရွိ ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈ ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴးဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ျပႆနာ ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ ပုံရိပ္က်ဆင္းၿပီး စီးပြား ေရးက႑သုိ႔ ႐ုိက္ခတ္မႈမ်ားရွိလာ ႏုိင္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေန ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈပမာဏသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ -၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ပုိမ်ားႏုိင္ ၿပီး ယခုဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆုံးခ်ိန္ တြင္ ေကာ္မရွင္မွ လ်ာထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏေျခာက္ဘီ လီယံကုိ ေက်ာ္လြန္ႏုိင္သည္ဟု ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။ ‘‘ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ပတ္သက္ ရင္ေတာ့ ရခုိင္ျပည္နယ္ျပႆနာ က ေရတိုမွာ ဘာမွထိခုိက္မႈမရွိ ဘူးလုိ႔ပဲေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကာလၾကာရွည္လာရင္အေနာက္ ဘက္က ၀င္လာမယ့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈေတြ တု႔ံဆုိင္းသြားႏုိင္တယ္’’ ဟု ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသသည္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရန္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံပုိင္းမွစ၍ လုိ အပ္ခ်က္မ်ားစြာရွိေနၿပီး လာမည့္ သုံးႏွစ္၊ ေလးႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံ ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အဆင္သင့္ မျဖစ္ႏုိင္ေသးဟု ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး က ေျပာသည္။ ‘‘စီးပြားေရးလုပ္တဲ့သူေတြ က ျမတ္မယ္ဆုိရင္လာမွာပဲ။ စီး ပြားေရးလုပ္သာကုိင္သာရွိဖုိ႔ပဲ လုိ တယ္’’ ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္ မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာသည္။ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအပါအ ၀င္ အာရွႏုိင္ငံအမ်ားစုက ႏုိင္ငံ ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အၿပိဳင္ဆြဲ ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက လည္း အေျခခံအေဆာက္အအုံ ျပည့္စုံမႈ အပါအ၀င္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္သာကိုင္သာရွိ ေစရန္ ဖန္တီးေပးႏုိင္ေရးကအဓိ ကက်ေၾကာင္း ၎က ေျပာ ၾကားသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္က ထုတ္ျပန္ ေသာ ၂၀၁၈ အတြက္ စီးပြားေရး လုပ္ကုိင္ရန္ အလြယ္ကူဆုံး (Doing Business)ႏုိင္ငံစာရင္း တြင္ ျမန္မာသည္အဆင့္တစ္ဆင့္ ထပ္မံက်ဆင္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ Doing Business စာရင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အဆင့္ သည္ (၁၇၁)ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ စာ ရင္းတြင္ ျမန္မာက အဆင့္(၁၇၀) ျဖစ္သည္။ ‘‘အဆင့္က်တာက ကုိယ္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္တာ သူ မ်ားႏုိင္ငံေတြထက္ နည္းနည္းေႏွး လုိ႔ပါ’’ ဟု ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက သုံး သပ္သည္။ ကမၻာ့ဘဏ္၏ စီးပြားေရး လုပ္ကုိင္ရန္ အလြယ္ကူဆုံး အ ဆင့္သတ္မွတ္ရာတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ကုိင္ရန္ အဆင့္မ်ားမႈ၊ အခ်ိန္ ယူရမႈ၊ ေငြအကုန္အက်မ်ားမႈစ ေသာအခ်က္မ်ားျဖင့္ တိုင္းတာ ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရး က႑တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္ရာ၌ ကုမၸဏီဥပေဒကဲ့သုိ႔ ဥပေဒပုိင္းဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ရွိေနသျဖင့္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ၾကာျမင့္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး က ဆုိသည္။ Source: 7 days new

Friday, 10 November 2017 08:44

တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ အိုင္တီစီ ကတ္ျဖင့္ ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း က်ပ္သန္းေပါင္းႏွစ္ေသာင္းသံုးေထာင္ေက်ာ္ ကုန္သြယ္မႈျပဳႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း

ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ တစ္ဦးခ်င္း ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ အိုင္တီစီ ကတ္ျဖင့္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၃၀၈၅ သန္းေက်ာ္ ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရပါတယ္။ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက အေသးစား၊ အလတ္စား တစ္ႏိုင္တစ္ႏိုင္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းေတြ အဆင္ေျပေစဖုိ႔ ရည္ရြယ္ၿပီး အိုင္တီစီ ကတ္ကို စခန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ လြယ္လြယ္ကူကူ လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။ ဒီကတ္က အေသးစားလုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ တကယ္လည္း အဆင္ေျပေစပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာ အိုင္တီစီ ကတ္နဲ႔ ကုန္သြယ္မႈေတြ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္လာတာလည္း ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ယင္းကတ္နဲ႔ ကုန္သြယ္မႈလုပ္တာမွာ ပို႔ကုန္ထက္ သြင္းကုန္မွာ အသံုးျပဳတာ ပိုမ်ားေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ယခုဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီလ (၁) ရက္မွ ေအာက္တိုဘာလ တတိယပတ္အထိ တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ အိုင္တီစီ ကတ္ ၁၀၁ ကတ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္း အိုင္တီစီ ကတ္မ်ားျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၃၀၈၅.၇၂၁ သန္း ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ယင္း အိုင္တီစီ ကတ္ျဖင့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ခုႏွစ္လတာ ကာလအတြင္း နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ပုိ႔ကုန္က်ပ္ သန္းေပါင္း ၁၈၂၃.၇၃၉ သန္း တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး သြင္းကုန္မွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၁၂၆၁.၉၈၁ သန္း တင္သြင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုးတြင္ ပို႔ကုန္က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၁၈၇.၄၈၁ သန္းသာ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ကာ သြင္းကုန္က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၇၇၈၄.၇၄၃ သန္းသာ တင္သြင္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ အိုင္တီစီ ကတ္ကို ၂၀၁၂ ႏို၀င္ဘာလတြင္ စတင္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၃၇.၅၈၁ သန္း၊ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၉၃၇၂.၇၀၂ သန္း၊ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၄၅၀၇၄၇ သန္းႏွင့္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၈၉၇၂.၂၂၅ သန္း ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ တာခ်ီလိတ္မွ ေဒသခံ တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ နယ္စပ္ဘက္ကို ပို႔ကုန္တင္ပို႔တာထက္ နယ္စပ္ဘက္ကေန သြင္းကုန္ပိုတင္သြင္းေတာ့ အိုင္တီစီကတ္နဲ႔ ကုန္သြယ္မႈမွာ သြင္းကုန္ပမာဏက ပိုမ်ားလာေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ယင္းကတ္နဲ႔ လုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းေတြ၊ လူသံုး၊ အိမ္သံုး ပစၥည္းေတြနဲ႔ စက္ကိရိယာအပိုပစၥည္းေတြကို အမ်ားဆံုး ကုန္သြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ Source: Democracy

Wednesday, 08 November 2017 11:09

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိလာေသာ္လည္း နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာသန္း ၂၆၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့က်ေန

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိလာေသာ္လည္း နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာသန္း ၂၆၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့က်ေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ စာရင္းမ်ားအရ သိရပါတယ္။ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္အထိ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၈ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈမွ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၄၀၆၈.၀၃၃ သန္းႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ၄၁၄၆.၄၃၂ သန္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၁၈၂၁၄.၄၆၅ သန္းရွိၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူ ကုန္သြယ္မႈပမာဏထက္ ေဒၚလာ ၂၉၈၈.၂၁၉ သန္း ပိုမိုခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၃၂၄၈.၅၀၀ သန္း ပိုမိုခဲ့ေသာ္လည္း နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၂၆၀.၂၈၁ သန္း ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၈ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ ပို႔ကုန္တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၇၈၆၂.၂၉၄ သန္း၊ သြင္းကုန္တန္ဖိုးေဒၚလာ ၁၀၃၅၂.၁၇၁ သန္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ သြင္းကုန္တန္ဖိုးမွာ ပို႔ကုန္တန္ဖိုးထက္မ်ားျပားေနသျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ေဒၚလာ ၂၄၈၉.၈၇၇ သန္း ျဖစ္ေပၚ ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏေဒၚလာ ၂၉ ဘီလ်ံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ေဒၚလာ တစ္ဘီလ်ံရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရ အသံုးခန္႔မွန္းေျခအဆိုျပဳ တင္ျပခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္ အရ သိရပါတယ္။ ယင္းဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပပုိ႔ကုန္တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၁၄၀၀၀ သန္းႏွင့္ သြင္းကုန္တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၁၅၀၀၀ သန္းဟု ခန္႔မွန္းထားသျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၂၉၀၀၀ သန္းျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈလိုေငြမွာ ေဒၚလာသန္း၁၀၀၀ ျဖစ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ကုန္သြယ္မႈေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား၊ တိရစၦာန္ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ သတၱဳတြင္းထြက္မ်ား၊ သစ္ေတာထြက္ကုန္မ်ား၊ စက္မႈကုန္ေခ်ာမ်ား တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး လူသံုးကုန္ပစၥည္း၊ လုပ္ငန္းသံုး ကုန္ၾကမ္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ Source: Daily Eleven

Wednesday, 08 November 2017 11:06

ျမန္မာႏွင့္ထိုင္းကုန္သြယ္ရာတြင္ ေကာ့ေသာင္းနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ေရထြက္ကုန္မ်ားပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတုိ႔ၾကား ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ရာတြင္ ေကာ့ေသာင္းနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ေရထြက္ကုန္မ်ား ပိုမိုတင္ပို႔လ်က္ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္လြင္ထံမွ သိရပါတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ရာတြင္ ေအာက္တိုဘာလကုန္ပိုင္းက ေရထြက္ကုန္တန္ခ်ိန္ ၆၅၃၂ တန္ ဖိုးအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅.၄၇၉ သန္းဖိုး တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္ကို ကုန္သြယ္တဲ့ေနရာမွာ ၿမိတ္နဲ႔ ျမ၀တီတို႔ကေန ကုန္သြယ္မႈက ေလ်ာ့ေပမယ့္ ေကာ့ေသာင္းကေတာ့ ကုန္သြယ္မႈပမာဏတိုးလာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္ဟု ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ကုန္သြယ္ရာတြင္ ၿမိတ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ပုစြန္၊ ကင္းမြန္၊ ကဏန္းအပါအ၀င္ ေရထြက္ကုန္ ပစၥည္း တန္ခ်ိန္ ၁၆၂၀ တန္၊ ျမ၀တီနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ငါးမ်ဳိးစံု၊ ကဏန္း၊ ပုစြန္အပါအ၀င္ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္း တန္ခ်ိန္ ၆၂ တန္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္း တန္ခ်ိန္ ၄၈၄၉ တန္ တင္ပို႔ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေကာ့ေသာင္းနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ယင္းအျပင္ စစ္ေတြနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ေရထြက္ကုန္တန္ခ်ိန္ ၁၈၆ တန္၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀.၁၆၉ သန္းဖိုး တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး ဧည့္မထဆန္၊ မန္က်ည္းေစ့၊ ဆီးသီးေျခာက္၊ ဆီးသီးဖတ္၊ ဆီးယိုထုပ္၊ ေစာင္၊ ငါးနီတူေျခာက္တို႔အပါအ၀င္ ကုန္စည္တန္ခ်ိန္ ၂၄၂၃ တန္ကိုလည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ Source: Myawaddy

Monday, 06 November 2017 07:29

၁၀ လခန္႔အတြင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၇ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိ၊ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ႏွစ္ဘီလီယံေက်ာ္

ယခုဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ တတိယ ပတ္အထိ ကန္ေဒၚလာ ၁၇ ဘီလီ ယံေက်ာ္ဖိုး ကုန္သြယ္ထားႏိုင္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူ ထက္ ၂ ဒသမ ၈၆ ဘီလီယံ ပိုမ်ားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ ပို႔ကုန္တန္ဖိုး ကန္ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၆ ဘီလီယံႏွင့္ သြင္းကုန္ ၉ ဒသမ ၉၅ ဘီလီယံျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈလိုေငြသည္ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၃ ဘီလီယံရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူတြင္ ကုန္သြယ္မႈစုစုေပါင္း၁၄ ဒသမ ၇ ဘီလီယံရွိၿပီးကုန္သြယ္ မႈလိုေငြသည္ ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၈ ဘီလီယံရွိသည္ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ ထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခင္ႏွစ္ ထက္ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ၃ ဘီလီယံခန္႔ ပိုမ်ားလာသလို ကုန္ သြယ္မႈ လိုေငြေဒၚလာသန္း ၅၀၀ ဝန္းက်င္ ပိုမ်ားလာျခင္းျဖစ္သည္။ ‘‘ဒီႏွစ္က လ်ာထားခ်က္ ထက္ ပိုမယ္ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္။ အခုလည္း ကုန္သြယ္မႈက တက္ လာတယ္။ ေနာက္လည္း တက္ဦး မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္’’ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္ခ်ဳိက ေျပာသည္။ ယခုႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈတြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈ ျမင့္တက္လာၿပီး နယ္စပ္ကုန္ သြယ္မႈသည္ ကန္ေဒၚလာေလး ဘီလီယံခန္႔ရွိေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့ သည့္ ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူထက္ ကန္ေဒၚလာသန္း ၂၄၀ ခန္႔ ေလ်ာ့ နည္းခဲ့သည္။ ပို႔ကုန္တြင္ အထည္ခ်ဳပ္ အပါအဝင္ စက္မႈကုန္ေခ်ာတင္ပို႔ မႈသည္ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၅၀ ေက်ာ္ ပိုမုိ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္းပုိ႔ကုန္ တန္ဖိုး ကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၄၆ ဘီလီယံျဖစ္သည္။ သြင္းကုန္မ်ားတြင္ စက္မႈ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားအတြက္ ကုန္ ၾကမ္းတင္သြင္းမႈ ကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၈၉ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိၿပီး အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ ဒုတိယ အမ်ားဆံုးသည္ ရင္းႏွီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းမႈျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အကုန္တြင္ ကုန္သြယ္မႈစုစုေပါင္း ကန္ေဒၚလာ ၂၉ ဘီလီယံေရာက္ရွိ ရန္ လ်ာထားၿပီး ယင္းထက္ပိုမို ျမင့္တက္ရန္ အလားအလာရွိ ေၾကာင္း ဦးဝင္းခ်ဳိက ေျပာသည္။ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ စုစုေပါင္း ကန္ေဒၚလာ ၂၇ ဘီလီယံရွိၿပီး ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကန္ ေဒၚလာ ၂၉ ဘီလီယံရွိခဲ့သည္။ Source: 7 days new

Tuesday, 31 October 2017 08:05

အိႏိၵယ-ျမန္မာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆြးေႏြး

အိႏိၵယ-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရး နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနေသာ ျပည္နယ္မ်ားမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္က မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းက တိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အိႏိၵယႏိုင္ငံ နာဂလန္း (Nagaland) ျပည္နယ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္အတြင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရးေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္း ဆိုခဲ့ရာမွ ယခုေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေပၚ လာေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရရွမ္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးစိုင္းေက်ာ္ေဇာက ေျပာသည္။ အိႏိၵယ အေနျဖင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ကာ နယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာ ေစရန္ လုပ္ေဆာင္မည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ SMEs လုပ္ငန္းမ်ားကို ေငြေၾကး ကူညီပံ့ပိုးႏုိင္ရန္လည္း စီစဥ္ေနေၾကာင္း အိႏိၵယ ေကာင္စစ္၀န္႐ုံး (မႏၲေလး)မွ ေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္ Mr. Nanda Singh Bhai-sora က ေျပာသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနေသာ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ျပည္နယ္ေလးခုမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ ခ်င္းျပည္နယ္၊ စစ္ ကိုင္းတိုင္းႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းတို႔မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ ေရာက္ခဲ့သည္။ ‘‘ခ်င္းျပည္နယ္နဲ႔ မႏၲေလးတို႔ ဟာ အိႏိၵယအတြက္ ေရွ႕ကိုကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္ႏုိင္ဖို႔ အေရးပါတဲ့ ျပည္နယ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်င္း မွာလည္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ ေရးေကာင္းမြန္ဖို႔အတြက္ ေဆာင္ ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကေန နယ္ စပ္ကုန္သြယ္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အ ေထာက္အကူျပဳႏိုင္မယ္လို႔ ယံု ၾကည္ပါတယ္’’ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ စက္မႈ လက္မႈ၀န္ႀကီး ဆလိုင္းအိုက္ဇက္ ခင္က ေျပာသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ က႑၊ အေသးစား ဘ႑ာေရး က႑၊ ခရီးသြားလာေရးက႑၊ က်န္းမာေရးက႑၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းက႑၊ အထည္ႏွင့္လက္မႈနည္းပညာက႑၊ တကၠ သိုလ္ပညာေရး က႑မ်ား ေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။ Source: 7 days new