Export & Import

ယာယီရပ္ဆိုင္းခဲ့ရတဲ့ သၾကားႏွင့္ဒီဇယ္ တင္သြင္းမႈလိုင္စင္မ်ား

         အေမရိကန္ေဒၚလာ တန္ဖိုးျမင့္တက္ေနမႈကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းကေျဖရွင္းရန္ သၾကား ႏွင့္ ဒီဇယ္တို႔ကိုသြင္းကုန္ ျပန္လည္တင္ပို

႔ျခင္း(re-export) လိုင္စင္ျဖင့္တင္သြင္းေနမႈကို ယာယီရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီးေနာက္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားရွိလာသည္ဟု စီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ရွိသူက ေျပာျပခ်က္အရသိခဲ့ရပါတယ္။

 

          ''သၾကားနဲ႔ ဒီဇယ္က ေငြအဝင္အထြက္မ်ားတယ္။ ဒီလိုေငြအဝင္ အထြက္မ်ားေနတာေၾကာင့္လည္း ေဒၚလာေစ်းတက္လာတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ စဥ္းစားခ်က္တစ္ခုနဲ႔ ယာယီရပ္ဆိုင္းလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္''ဟု စီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးရန္ႏိုင္ထြန္းမွ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

 

          Re-export စနစ္သည္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားရွိေသာ္လည္း ကန္ေဒၚလာ စီးထြက္မႈမ်ားေနျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္လိုျခင္းေၾကာင့္ အဓိက ပိတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠဌ ဦးဘိုဘိုငယ္က ဆိုခဲ့တယ္။ ထိုသို႔ ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည့္အတြက္ ျပည္တြင္း၌ အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖိုး အနည္းငယ္က်ဆင္းလာခဲ့ၿပီး က်ပ္ေငြတန္ဖိုးအနည္းငယ္ျပန္လည္ျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။

 

          ကန္တစ္ေဒၚလာတန္ဖိုးသည္ ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာေငြေပါက္ေစ်းက်ပ္ ၁,၅၇ဝ ေက်ာ္ရွိခဲ့ရာမွ ၂၁ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁,၅ဝဝ ဝန္းက်င္အထိ က်ဆင္းလာခဲ့ျပီး''အဓိကက ေစ်းကြက္ထဲမွာ ပို႔ကုန္ထက္ သြင္းကုန္က မ်ားေနတယ္။ သြင္းကုန္အဝင္မွာက်ေတာ့ စက္သုံးဆီတင္သြင္းမႈ ဖိအားကလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္။re−export ကိုပိတ္လိုက္ၿပီဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ဖိအားေလ်ာ့က်သြားတာ ျမင္ရပါတယ္''ဟု ဦးဘိုဘိုငယ္ၽွ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

 

          သၾကားက႑တြင္ re−export ပိတ္လိုက္သည့္အတြက္ ျပည္တြင္းသၾကားေစ်းကြက္ကိုမူ သက္ေရာက္မႈမရွိခဲ့ဘဲ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔သည့္ ေစ်းကြက္ပိုင္းတြင္သာ ေစ်းပိုမိုရရွိလာသည့္ေကာင္းက်ိဳးမ်ားရွိလာသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံႀကံႏွင့္ ႀကံထြက္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်တင္ပို႔သူမ်ား အသင္းမွတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးထံမွ သိခဲ့ရပါတယ္။တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဝယ္ယူမႈေစ်းႏႈန္းသည္ ယခင္က သၾကားတစ္တန္လွ်င္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ ၃,၅ဝဝ ေစ်းသာရွိခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ယြမ္ ၃,၈ဝဝ ေစ်းႏႈန္းထိ တက္လာခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ သၾကားဝယ္လိုအားပိုင္းတြင္လည္း ပိုမိုမ်ားလာကာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားလည္းျမင့္လာသည္ဟု သၾကားကုန္သည္တစ္ဦးက ေျပာျပခ်က္အရ သိခဲ့ရျခင္းလဲ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

 

          စီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက re−export လိုင္စင္စနစ္ျဖင့္ သၾကားတင္သြင္းရန္ တန္ခ်ိန္ ရွစ္သိန္းခြင့္ျပဳထားသည့္အနက္ တန္ခ်ိန္ သုံးသိန္းကို တင္ပို႔ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံႀကံ ႏွင့္ ႀကံထြက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ တာဝန္ရွိသူက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္ပမာဏ တိုးလာေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို သၾကား re−export လိုင္စင္ေပးထားၿပီး သၾကားမ်ားကို အိႏၵိယႏွင့္ ထိုင္းတို႔မွ ဝယ္ယူတင္သြင္းကာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္တင္ပို႔ရန္ စီး/ကူး ဝန္ႀကီးဌာနက ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးထားခဲ့ပါတယ္။

 

          စက္သုံးဆီ re−export က႑တြင္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ တရားဝင္အျဖစ္ သတ္မွတ္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ေငြလႊဲစနစ္မ်ားကို တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းမွ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ျပည္တြင္းသို႔ ပို႔ကုန္ရေငြ ျပန္လည္စီးဝင္ရာတြင္ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာျခင္း ႏွင့္ ေငြစီးဝင္မႈပမာဏမ်ားကို စိစစ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲျဖစ္ေနသည္ဟု ဦးဘိုဘိုငယ္က ေျပာခဲ့ျပီးလတ္တေလာတြင္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းအေျခအေနမ်ားကို တည္ၿငိမ္ရန္ႀကိဳးစားေနရဆဲ ကာလျဖစ္ေနသည့္အတြက္ re−export လိုင္စင္မ်ားအား ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေပးမည့္အခ်ိန္ကိုလည္း အတည္မျပဳႏိုင္ေသးေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

 

          သို႔ေသာ္ re−export စနစ္ျပန္လည္စတင္ပါက တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းမွ ေငြေၾကးစီးဆင္းမည့္ စနစ္တစ္ခုဖန္တီးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ re−export လိုင္စင္ထုတ္ေပးရာတြင္ ေရာင္းရေငြမ်ားကို တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းမွ ေငြလႊဲသည့္စနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု အမည္မေဖာ္လိုသည့္ ကုန္သည္တစ္ဦးမွေျပာခဲ့ျပီး တရားမဝင္ ေငြစီးဆင္းမႈမ်ားကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္။''တခ်ိဳ႕က ဘဏ္ကေန တရားဝင္သြားတာရွိသလို၊ တရားမဝင္လမ္းေၾကာင္းကေန တစ္ဖက္ကို ထြက္သြားတာေတြလည္းရွိတယ္။ re−export ခြင့္ျပဳေပးတဲ့ပမာဏအားလုံးက ဘဏ္ကေန တကယ္သြားရဲ႕လားဆိုတာ စိစစ္မႈအားနည္းတယ္။ဘဏ္ကေနပဲ လႊဲရမယ္ဆိုတဲ့ စနစ္တစ္ခု ဖန္တီးရမယ္။''ေဒၚလာေစ်းအတက္အက် အရမ္းၾကမ္းေနတဲ့အခ်က္ထဲမွာ အျပင္ကေန ေငြလႊဲတာေတြေၾကာင့္လည္း ပါတယ္။ re−export သြင္းကုန္လိုင္စင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အဲဒီ ျပႆနာေတြမ်ားၾကတယ္''ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ ကုန္သည္တစ္ဦးက ထပ္မံ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

 

Source : Myanmar time

 

Readmore ; Fully Online Licensing ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ပစၥည္း(၈၁)ခု ထပ္မံေၾကညာ

Read times
Rate this item
(0 votes)