Export & Import

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ခုနစ္လေက်ာ္တြင္ စုစုေပါင္းကုန္သြယ္မွုပမာဏ ေဒၚလာဘီလ်ံ ၂၀ ေက်ာ္ရရွိခဲ့ၿပီး ကုန္သြယ္မွုလိုေငြမွာလည္း ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေလ်ာ့က်

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ခုနစ္လေက်ာ္တြင္ စုစုေပါင္းကုန္သြယ္မွုပမာဏ ေဒၚလာဘီလ်ံ ၂၀ ေက်ာ္ရရွိခဲ့ၿပီး ကုန္သြယ္မွုလိုေငြမွာလည္း ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေလ်ာ့က် eleven

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ခုနစ္လေက်ာ္တြင္ စုစုေပါင္းကုန္သြယ္မွုပမာဏ ေဒၚလာဘီလ်ံ ၂၀ ေက်ာ္ရရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာတူထက္ ေဒၚလာသန္း ၅၂၀ ေက်ာ္ ပိုမိုရရွိခဲ့သည့္အျပင္ ကုန္သြယ္မွုလိုေငြမွာလည္း ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ ေမ ၃ ရက္အထိ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မွုပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ ဒသမ ၄၉၁ ဘီလ်ံေက်ာ္ရရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူတြင္မူ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉ ဒသမ ၉၆၇ ဘီလ်ံေက်ာ္သာ ရရွိထားသည္။ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ခုနစ္လေက်ာ္တြင္ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ကုန္သြယ္မွုပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၂၃ ဒသမ ၃၀၉ သန္းအထိ ပိုမိုရရွိထားျခင္းျဖစ္သည္။

 

ထို႔ျပင္ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ခုနစ္လေက်ာ္တြင္ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မွုမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ရရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ ပိုမိုရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ျပည္ပမွတင္သြင္းထားသည့္ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ ဒသမ ၆၆၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာတူထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၂၂ ဒသမ ၅၆၉ သန္းအထိ တင္သြင္းမွုေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ကုန္သြယ္မွုလိုေငြဆိုသည္မွာ မိမိနိုင္ငံက တင္ပို႔ထားသည့္ ပို႔ကုန္ပမာဏထက္ ျပည္ပမွတင္သြင္းထားသည့္ သြင္းကုန္ပမာဏ ပိုမိုမ်ားေနျခင္းကို ဆိုလိုသည္။လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ခုနစ္လေက်ာ္တြင္ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ထားသည့္ ပို႔ကုန္ပမာဏႏွင့္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းထားသည့္ သြင္းကုန္ပမာဏကို ႏွိုင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက သြင္းကုန္တင္သြင္းမွုသည္ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မွုထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၃၄ ဒသမ ၉၆၉ သန္းပိုမိုမ်ား ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ခုနစ္လ ေက်ာ္တြင္ ကုန္သြယ္မွုလိုေငြမွာလည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၃၄ ဒသမ ၉၆၉ သန္းအထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မွုက႑$ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္မွုပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉ ဘီလ်ံေက်ာ္ရရွိခဲ့ၿပီး ကုန္သြယ္မွုလိုေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၂၁၂ ဘီလ်ံ ေက်ာ္အထိရွိခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူး သန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ ထားသည့္စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္းကုန္သြယ္မွုပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၃၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ရရွိခဲ့ၿပီး ကုန္သြယ္မွုလို ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၈၃၆ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ရွိခဲ့သည္။၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္ ၾကားကာလ ေျခာက္လတြင္ စုစုေပါင္းကုန္သြယ္မွုပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိရရွိခဲ့ၿပီး ကုန္သြယ္မွုလိုေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပပို႔ကုန္တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံရရွိရန္ႏွင့္ သြင္းကုန္တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံ စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္မွုပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးဝင္းက ေျပာၾကားထားသည္။အဆိုပါေမၽွာ္မွန္းထားသည့္ ပမာဏမ်ား ျပည့္မီရန္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ကာလအတြက္ က်န္ရွိေနသည့္ ငါးလခန႔္အတြင္း ကုန္သြယ္မွုပမာဏ စုစုေပါင္း ၁၀ ဘီလ်ံခန႔္ လို အပ္ေနေသးသည္။

 

ထို႔အတူ အဆိုပါက်န္ရွိသည့္ ကာလအတြင္ ပို႔ကုန္က႑မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ တင္ပို႔နိုင္ရန္ႏွင့္ သြင္းကုန္ပမာဏမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ တင္သြင္းနိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္သည္။

 

Source : Eleven

 

Myanmar Logistics Guide

Read times
Rate this item
(0 votes)