Export & Import

ကုန္သြယ္ႏုိင္မႈက႑တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းမွပထမ ကုန္သြယ္ဖက္ ႏုိင္ငံစာရင္းတြင္ တ႐ုတ္က ထိပ္ဆုံး၌ ရပ္တည္

ကုန္သြယ္ႏုိင္မႈက႑တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းမွပထမ ကုန္သြယ္ဖက္ ႏုိင္ငံစာရင္းတြင္ တ႐ုတ္က ထိပ္ဆုံး၌ ရပ္တည္ google

၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ေအာက္တိုဘာမွ မတ္ လအထိ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ နယ္အလုိက္ကုန္သြယ္မႈက႑ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မႈ အ ေျခအေနတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီးသည္ ပါ၀င္မႈအခ်ိဳးအစားအ မ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပထမေျခာက္လ ပတ္အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းအစီရင္ခံ စာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

 

ေမလ ၂၃ ရက္တြင္ က်င္းပ သည့္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အ စည္းအေ၀း၌ ျပည္ေထာင္စုအ စုိးရအဖြဲ႕က အစီရင္ခံစာေပးပုိ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအေနျဖင့္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေအာက္တိုဘာမွ မတ္လအထိ ကုန္သြယ္မႈက႑တြင္ က်ပ္ ၄,၃၆၂,၈၅၂ ဒသမ ၈ သန္းျဖင့္ ဦးေဆာင္ၿပီး ဒုတိယအျဖစ္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးျဖစ္ကာ ကုန္သြယ္မႈ က႑တြင္ က်ပ္ ၁,၈၉၀,၆၁၁ ဒသမ ၆ သန္းရွိၿပီး တတိယေနရာအျဖစ္ မႏၲေလး တုိင္းေဒသႀကီးမွ ကုန္သြယ္မႈ က႑က်ပ္ ၁,၄၀၃,၁၉၆ သန္းရွိ ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာကဆုိသည္။

 

အဆုိပါစီမံကိန္းအစီရင္ခံ စာတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ကုန္ သြယ္မႈက႑သည္ က်ပ္၃၈,၀၆၄ ဒသမ ၆ သန္းျဖင့္ အနည္းဆုံးျဖစ္ ၿပီး ၎၏အေပၚတြင္ ကယားျပည္ နယ္ရွိေနၿပီး ကုန္သြယ္မႈက႑ တြင္ က်ပ္ ၄၇,၇၇၂ ဒသမ ၅ သန္းျဖင့္ ရပ္တည္ေနသည္။

 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ားဆုံး ကုန္သြယ္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ ၃၂ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ထုိင္း ႏုိင္ငံႏွင့္ ၁၅ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံႏွင့္ ၁၁ ဒသမ ၃ ရာ ခုိင္ႏႈန္း၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ၅ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံႏွင့္ ၄ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အျခားႏုိင္ငံ မ်ားႏွင့္ ၃၀ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္း အသီးသီးကုန္သြယ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းအစီရင္ခံစာ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 

ျမန္မာႏုိင္ငံမွအမ်ားဆုံးတင္ ပုိ႔သည့္ ပုိ႔ကုန္မ်ားမွာခ်ဳပ္ၿပီးအ ထည္၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕၊ ပဲအ မ်ိဳးမ်ိဳး၊ သတၱဳ၊ သတၱဳ႐ုိင္းႏွင့္ ဆန္တို႔ျဖစ္ၿပီး သြင္းကုန္အမ်ား ဆုံးအျဖစ္ ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ စက္ႏွင့္စက္ပစၥည္းမ်ား၊ ခ်ည္ ထည္မ်ား၊ သံႏွင့္သံမဏိ၊ေဆာက္ လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပစၥည္း မ်ားျဖစ္သည္။

 

သြင္းကုန္အမ်ားဆုံး တင္ သြင္းသည့္ႏုိင္ငံအျဖစ္ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံမွ ကန္ေဒၚ လာ ၃,၀၃၃ ဒသမ ၇ သန္း၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံမွ ကန္ေဒၚလာ ၁,၆၄၇ ဒသမ ၄ သန္း၊ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ကန္ ေဒၚလာ ၁,၀၇၅ ဒသမ ၂ သန္း၊ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံမွ ကန္ေဒၚလာ ၄၆၇ ဒသမ ၄ သန္းႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ ကန္ေဒၚလာ ၄၄၄ ဒသမ ၉ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားစီမံ ကိန္းပထမေျခာက္လပတ္ အစီ ရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပုိ႔ကုန္မ်ားအ ေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ေျခာက္လပတ္တြင္ စက္မႈကုန္ေခ်ာ ပစၥည္း ကန္ေဒၚလာ ၂,၈၇၄ ဒသမ ၉ သန္း၊ လယ္ယာထြက္ ကုန္ပစၥည္းကန္ေဒၚလာ ၁,၇၀၈ ဒသမ ၈ သန္း၊ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ကန္ေဒၚလာ ၁,၇၆၅ ဒသမ ၂ သန္း စသျဖင့္ျဖစ္သည္။

 

Source : 7daydaily

 

Myanmar Logistics Guide

Read times
Rate this item
(0 votes)