Export & Import

ေအာက္တိုဘာလ 2018 မွ ဇူလိုင္လ 2019 အထိ ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈ $ 26.6 ဘီလီယံ ျဖင့္ထိပ္ဆံုးမွ ရပ္တည္

ေအာက္တိုဘာလ 2018 မွ ဇူလိုင္လ 2019 အထိ ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈ $ 26.6 ဘီလီယံ ျဖင့္ထိပ္ဆံုးမွ ရပ္တည္ google

လက္ရွိဘ႑ာေရးႏွစ္အစမွ ဇူလိုင္လဆန္းအထိ ကိုးလေက်ာ္ကာလအတြင္း ကုန္သြယ္မွႈပမာဏ ၂၆ ဒသမ ၆ ဘီလီယံေက်ာ္ဖိုးကုန္သြယ္ထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ ကုန္သြယ္ေရးစာရင္းမ်ားအရ သိရပါတယ္။

 

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဒသမ ၇ ဘီလီယံေက်ာ္တန္ဖုိးရိွသည့္ ပုိ႔ကုန္မ်ားတင္ပုိ႔ထားၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃ ဒသမ ၉ ဘီလီယံေက်ာ္ တန္ဖိုးရိွသည့္သြင္းကုန္မ်ာျပန္လည္တင္သြင္းထားျခင္းေၾကာင့္ ပို႕ကုန္ပမာဏႏွင့္သြင္းကုန္ပမာဏအား ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလီယံနီးပါးရိွေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 

လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ၁ ဘီလီယံေက်ာ္ခန္႔သာရိွၿပီး လက္ရိွအေျခ အေနအတုိင္းသာ ပုိ႔ကုန္ပမဏျမင့္မားေနပါက ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြနည္းပါးႏိုင္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ သန္းျမင့္မွ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဇြန္လကုန္ပုိင္းက ေတြဆံုစဥ္ သံုးသပ္ထားခဲ့ပါတယ္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ အဓိကပုိ႔ကုန္ ခုႏွစ္မ်ိဳးတင္ပုိ႔ၿပီး အဆုိပါ ပုိ႕ကုန္မ်ားထဲတြင္လယ္ယာထြက္ကုန္ႏွင့္ ခ်ဳပ္ၿပီးသားအထည္တင္ပို႔မႈပါ၀င္သည့္ စက္မႈကုန္ေခ်ာတင္ပို႔မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

 

တစ္ဦးခ်င္း ကုန္သြယ္မႈ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ေလ်ွာက္ထားဖို႔ ဘာေတြလိုအပ္မလဲ?

 

ျပည္ပသုိ႔ တင္ပုိ႔မႈအမ်ားဆံုးပုိ႕ကုန္မ်ားတြင္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ စက္မႈကုန္ေခ်ာတင္ပုိ႔မႈမွာအေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ဘီလီယံေက်ာ္ရိွၿပီး ယခင္ ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူတြင္ ရရိွခဲ့သည့္ ပမာဏႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလီယံေက်ာ္ပုိမုိရရိွထားခဲ့ပါတယ္။

 

ထုိ႔ျပင္ လယ္ယာထြက္ကုန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၆ ဘီလီယံႏွင့္ သတၱဳတြင္းထြက္ပစၥည္း ၁ ဒသမ ၂ ဘီလီယံေက်ာ္ တင္ပုိ႔ထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင္႔ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ကုန္သြယ္မႈစာရင္းမ်ားအရ သိရပါတယ္။

 

ယင္းျပင္ ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုန္ပစၥည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၃ ဘီလီယံေက်ာ္ ၊ လူသံုးကုန္ပစၥည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၂ ဘီလီယံ ၊ လူသံုးကုန္ပစၥည္း ေမရိကန္ေဒၚလာ၂ ဒသမ ၅ ဘီလီယံေက်ာ္ႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကုန္ၾကမ္းတင္သြင္းမႈ (CMP) အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၈ ဘီလီယံေက်ာ္ျပန္လည္တင္သြင္းထားေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈစာရင္းမ်ားအရ သိရပါတယ္။

 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ ဘီလီယံဝန္းက်င္ ေရာက္ရွိ

 

Source : Myanmar Business Today

 


Myanmar 
Logistics Guide

 

 

Read times
Rate this item
(0 votes)

Related items