Export & Import

တ႐ုတ္၊ ထိုင္း၊ အိႏိၵယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာရွစ္သန္းေက်ာ္ေလ်ာ့က်

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္၊ ထိုင္း၊ အိႏိၵယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ရာတြင္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာရွစ္သန္းေက်ာ္ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၏ ကုန္သြယ္မႈစာရင္းမ်ား အရ သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာ-အိႏိၵယ၊ ျမန္မာ-ထိုင္း၊ ျမန္မာ-တ႐ုတ္၊ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယ၊ ထိုင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တုိ႔ႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈျပဳရန္အတြက္ မူဆယ္၊ လြယ္ဂ်ယ္၊ ကံပိုက္တီး၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္၊ တမူး၊ ရိဒ္၊ ျမ၀တီ၊ တာခ်ီလိတ္၊ က်ဳိင္းတံု၊ ေကာ့ေသာင္း၊ ၿမိတ္၊ နဘုလယ္/ထီးခီး၊ ေမာေတာင္၊ စစ္ေတြ၊ ေမာင္ေတာ၊ မယ္စဲ့ စသည့္ နယ္စပ္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးစခန္း ၁၆ ခု ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

၎အျပင္ က်ဳိင္းတံုနယ္စပ္စခန္းမွေဒၚလာ ႏွစ္သန္းေက်ာ္၊ တာခ်ီလိတ္မွ ေဒၚလာ ေလးသန္းေက်ာ္၊ ျမ၀တီမွ ေဒၚလာ ၁၁ သန္းေက်ာ္၊ ၿမိတ္မွ ေဒၚလာရွစ္သန္းေက်ာ္၊ နဘုလယ္/ထီးခီးစခန္းမွ ေဒၚလာေျခာက္သန္းေက်ာ္ႏွင့္ တမူးနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ေဒၚလာ ၁၈ သန္းေက်ာ္ အသီးသီးေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေလ်ာ့က်ခဲ့သည့္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ အမ်ားဆံုး ေဆာင္ရြက္သည့္ ျမ၀တီစခန္းပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။

ကုန္သြယ္မႈေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား၊ တိရစၦာန္ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ သတၱဳတြင္းထြက္မ်ား၊ သစ္ေတာထြက္ကုန္မ်ား၊ စက္မႈကုန္ေခ်ာမ်ားတင္ပို႔ခဲ့ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ လူသံုးကုန္ပစၥည္း၊ လုပ္ငန္းသံုးကုန္ၾကမ္းမ်ား၊  ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ကုန္သြယ္မႈအရ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းရန္ အစီအစဥ္မ်ားရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္အထိ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၃၃၉၉ ဒသမ ၆၃၀ သန္းရွိၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္အလားတူ ကာလကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၃၄၀၇ ဒသမ ၇၂၇ သန္းရွိသျဖင့္ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြင္း နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ရွစ္သန္းေက်ာ္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားအနက္ ခ်င္းေရႊေဟာ္၊ က်ဳိင္းတံု၊ တာခ်ီလိတ္၊ ျမ၀တီ၊ ၿမိတ္၊ နဘုလယ္/ထီးခီးႏွင့္ တမူးစခန္းမ်ားမွ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္အထိ ခ်င္းေရႊေဟာ္နယ္စပ္စခန္း၏ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၂၅၇ ဒသမ ၄၇၇ သန္းရွိၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၃၉ သန္းေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Source: Daily Eleven

Read times
Rate this item
(0 votes)