Investment

Thursday, 29 August 2019 11:10

ထိုင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအနက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ထိပ္တန္းႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ႏိုင္ငံအတြင္း မၾကာမီ ပိုမိုဝင္ေရာက္လာေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Myanmar Insight 2019 ေဆြးေႏြးပြဲမွ သိရသည္။

Saturday, 24 August 2019 05:06

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ပထမသုံးလပတ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေလးဆျမင့္တက္လာ

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ပထမသုံးလပတ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေလးဆျမင့္တက္ခဲ့ကာ ေဒၚလာ တစ္ဘီလ်ံရရွိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ MIC ဥကၠ႒ ဦးေသာင္းထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Wednesday, 21 August 2019 05:26

တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္-အေမရိကန္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံဖိုရပ္ က်င္းပ

တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္-အေမရိကန္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈဖိုရပ္ကုိ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Novotel Yangon Max Hotel တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

Thursday, 15 August 2019 04:56

အလုပ္အကုိင္ (၂၆၉) ခု ဖန္တီးေပးႏုိင္မည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းက႑မွ လုပ္ငန္း (၂)ခုအား MIC ခြင့္ျပဳ

ျပည္တြင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း (၂၆၉) ခု ဖန္တီးေပးႏုိင္မည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းက႑မွ လုပ္ငန္း (၂)ခုအား ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေက္ာမရွင္ (MIC)မွ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Wednesday, 07 August 2019 07:28

လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္လုပ္ငန္းမ်ား ခြင့္ျပဳရာတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားမ်ား ေပးႏိုင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား ဦးစားေပးေ႐ြးခ်ယ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳရာတြင္ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားမ်ားေပးႏိုင္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ဦးစားေပးေ႐ြးခ်ယ္ေနေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၃ ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

Tuesday, 06 August 2019 08:58

လက္႐ွိ ဘ႑ာႏွစ္ (၁၀)လအတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကန္ေဒၚလာ (၃ ဒသမ ၇)ဘီလီယံနီးပါးအထိ ခြင့္ျပဳထား

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ (၁၀)လတာ ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရကိန္ေဒၚလာ ( ၃ ဒသမ ၇ ) ဘီလီယံ နီးပါး ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွွွွွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ သိရပါတယ္။

Monday, 05 August 2019 10:30

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ မဟာဗ်ဳဟာ စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ BRI ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ ျမစ္ႀကီးနား စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးဇုန္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ လုပ္ေဆာင္ေန

MTSH (Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Limited) အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ မဟာဗ်ဳဟာေျမာက္ စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ BRI (Belt & Road Initiative) ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ ျမစ္ႀကီးနား စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးဇုန္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ဝင္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ေလ့လာမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း MTSH ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Friday, 02 August 2019 11:26

ဂ်ပန္မွ Daiwa က logistic က႑အပါအ၀င္ ျမန္မာမွ ပြင့္သစ္စလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ဒုတိယအႀကီးမားဆုံး ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ပြဲစားလုပ္ငန္း ျဖစ္ေသာ Daiwa Securities Group သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္။

Thursday, 01 August 2019 10:26

ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈ ျမွင့္တင္ရန္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျမွင့္တင္ေရးစီမံကိန္း (Myanmar Investment Promotion Plan) အရ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ေရာက္ျခင္းကို ျမွင့္တင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ သိရပါတယ္။