Investment

Friday, 04 October 2019 07:48

အေမရိကန္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အေမရိကန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း USASEAN Business Council ဥကၠဌျဖစ္သူ Mr. Alexandar C. Feldman က ေျပာပါတယ္။

Tuesday, 01 October 2019 10:09

ယခုဘ႑ာႏွစ္ကုန္အရ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစု ေပါင္း ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၄ ဘီလီယံဝင္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းမ်ား၌ ေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္။

Thursday, 26 September 2019 10:13

ျမန္မာ-စင္ကာပူႏွစ္ႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုးျပဳလုပ္ထားေသာ စင္ကာပူႏုိင္ငံႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကို စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ ကခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါတယ္။

Thursday, 19 September 2019 09:27

ယခုဘ႑ာႏွစ္ကာလအတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကန္ေဒၚလာ (၄ ဒသမ ၄ ) ဘီလီယံနီးပါး ၀င္ေရာက္ထား

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ကုန္ဆုံးရန္ ႏွစ္ပတ္အလုိတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၄ ဒသမ ၄)ဘီလီယံနီးပါးသာ ၀င္ေရာက္ထားၿပီး ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏသုိ႔ ေရာက္ရွိရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁)ဘီလီယံ ေက်ာ္လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Monday, 16 September 2019 10:12

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတန္ဖိုး ေဒၚလာခုနစ္သန္းနီးပါးႏွင့္ က်ပ္သန္း ၃၈၀ ရွိသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းရွစ္ခု ခြင့္ျပဳခဲ့

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတန္ဖိုး ေဒၚလာ ခုနစ္သန္းနီးပါးႏွင့္ က်ပ္သန္း ၃၈၀ ရွိသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းရွစ္ခုခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၂၇၄၀ ေက်ာ္ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမွ သိရပါတယ္။

Thursday, 12 September 2019 10:48

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးအေနာက္ဘက္ကမ္းဒသတြင္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း အပါအ၀င္ အႀကီးစားစက္မႈစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ နုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ဖိတ္ေခၚ

ဧရာ၀တီ တိုုင္းေဒသႀကီး အေနာက္ဘက္ကမ္းေဒသတြင္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းအပါအ၀င္ အႀကီးစားစက္မႈဇုန္စီမံကိန္းမ်ားအား အပုိင္းလိုက္ တည္ေထာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိေၾကာင္း ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးေဌး၀င္းက ဆိုသည္။

Monday, 09 September 2019 11:00

ႏို္င္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း (၁၇) ခုအား MIC အတည္ျပဳ/ခြင့္ျပဳ

ျပည္တြင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း (၅၀၀၀) နီးပါး ဖန္တီးေပးႏုိင္မည့္ ႏို္င္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း (၁၇) ခုအား ျမန္မာနုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေက္ာမရွင္ (MIC)က အတည္ျပဳ/ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကင္း သိရပါတယ္။

Monday, 09 September 2019 08:46

ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကန္ေဒၚလာ (၄ ဒသမ ၁) ဘီလီယံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြင္း စုစုေပါင္းႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၄ ဒသမ ၁)ဘီလီယံေက်ာ္၀င္ေရာက္ ထားေၾကာင္း ျမန္မာနုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေက္ာမရွင္မွ သိရပါတယ္။

Monday, 09 September 2019 03:21

၂၀၁၈ - ၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

၂၀၁၈ - ၁၉ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ သည္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ပမာဏတုိင္းျပည့္မီရန္ မေသခ်ာေတာ့ ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈေကာ္မရွင္က ဆိုခဲ့ပါတယ္။