Investment

Monday, 15 July 2019 07:40

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ဇြန္လကုန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၉ ႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ

၁၉၈၈-၈၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ဇြန္လကုန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၉ ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံ ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၈၀ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ဝင္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားၾကၿပီး အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက တစ္ဆင့္ခံဝင္ ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံက ေဒၚလာ ၂၁ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံေက်ာ္ျဖင့္ ထိပ္ဆုံးမွ ရပ္တည္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရပါတယ္။

Friday, 12 July 2019 10:42

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ စက္မႈက႑၊ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈက႑တို႔မွ လုပ္ငန္း ၅ ခုအား ခြင့္ျပဳ

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ (၁၁/၂၀၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးတြင္ စက္မႈက႑၊ ေဆာက္လုပ္ေရး က႑ ႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈ က႑တို႔မွလုပ္ငန္း စုစုေပါင္း ၅ ခု ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္မႈအရ သိရပါတယ္။

Friday, 12 July 2019 10:27

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း- MIC ခြင့္ျပဳမိန႔္ ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတည္ျပဳမိန႔္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈခြင့္ျပဳျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ အမ်ိဳးအစား ၂ ခုကို မိတ္ဆက္ေပးထားရာ တစ္ခုမွာ MIC ခြင့္ျပဳမိန႔္ျဖစ္ၿပီး အျခားတစ္ခုမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတည္ျပဳမိန႔္ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းတို႔ကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ MIC ခြင့္ျပဳမိန႔္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အတည္ျပဳမိန႔္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဟု ရည္ၫႊန္းထားပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အတည္ျပဳမိန႔္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမိတ္ဆက္သည္ သိသာထင္ရွားစြာ ရွင္းလင္းလြယ္ကူၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစပါတယ္။ MIC ခြင့္ျပဳမိန႔္ႏွင့္ အတည္ျပဳမိန႔္ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးအား ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုအပ္ပါ။

Friday, 12 July 2019 09:37

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြင္း မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ စကၤာပူႏိုင္ငံမွ အမ်ားဆုံး၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမွုဳပ္ႏွံ၊ စုစုေပါင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈ၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ရွိ

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြင္း မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈပမာဏအမ်ားဆံုးအျဖစ္ စကၤာပူ ႏိုင္ငံမွ ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚႏြယ္နီဦးက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

Thursday, 11 July 2019 09:05

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ ဘယ္စီးပြားေရးက႑ေတြကို မ်က္စိက်ေနလဲ ?

လတ္တေလာတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ဘယ္စီးပြားေရးက႑ကို မ်က္စိက်ေနလဲ၊ ဘယ္က႑က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာက႑ျဖစ္ေနလဲ၊ အလားအေနျဖင့္လည္း ဘယ္က႑မ်ားက အားေကာင္းလာႏိုင္လဲ စေသာေမးခြန္းမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား စိတ္ဝင္စားေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ေနသလို ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္လည္း အေရးႀကီးေသာ ေမးခြန္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

Monday, 08 July 2019 05:06

ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ အဓိကက႑ ၁၁ ခု၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၈၈၀၀ ေက်ာ္ခြင့္ျပဳထား

ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကက႑ ၁၁ ခု၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၈၈၀၀ ေက်ာ္ ခြင့္ျပဳေပးထားၿပီး အိမ္ၿခံေျမက႑၌ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖင့္ အမ်ားဆုံး ခြင့္ျပဳေပးထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။၁၉၈၈-၁၉၈၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ေမလအကုန္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၅၇၄ ခု ခြင့္ျပဳေပးထားၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ က်ပ္ ၁၈၈၃၅ ဒသမ ၄၇၅ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Thursday, 04 July 2019 08:18

မႏၱေလးတိုင္းအတြင္း အိႏၵိယႏုိင္ငံမွရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားပုိမုိျပဳလုပ္ရန္ မႏၱေလးတုိင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ဖိတ္ေခၚ

လက္ရွိ မႏၱေလးတိုင္းတြင္ အိႏၵိယရင္းနွီးျမွပ္ႏွံမႈမွာ တရုတ္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတုိ႔ႏွင့္ ယွဥ္ပါက နည္းေနသည့္အတြက္ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ား ပုိမုိျပဳလုပ္ရန္ မႏၱေလးတုိင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ဖိတ္ ေခၚသည္။“တရုတ္တို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔က မႏၱေလးမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံတာမ်ားၿပီး အိႏိၵယကေတာ့ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံတာ နည္းေနေသးတယ္၊ အိႏိၵယအေနနဲ႔ မႏၱေလးမွာ ပိုၿပီးရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံဖို႔ တိုက္တြန္းပါတယ္၊ အစိုးရအေနနဲ႔လဲ လိုအပ္တာေတြ ကူညီမွာပါ”ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

Thursday, 04 July 2019 04:25

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ေမာ္ေတာ္ကားကုမၸဏီ ငါးခု၊ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ရွစ္ခု၊ ေဆးဝါးလုပ္ငန္း ေျခာက္ခုႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုန္ႀကမ္းဆိုင္ရာ ကုမၸဏီ ၁၆ခုအထိ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနျပီး အမ်ားစုမွာ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ေမာ္ေတာ္ကားကုမၸဏီ ငါးခု၊ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ရွစ္ခု၊ ေဆးဝါးလုပ္ငန္း ေျခာက္ခုႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုန္ၾကမ္းဆိုင္ရာကုမၸဏီ ၁၆ ခုအထိရွိေနျပီး အမ်ားစုမွာဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Ltd.(MTSH) မွ သိရပါတယ္။

Wednesday, 03 July 2019 10:45

ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမွုလုပ္ငန္းရွစ္ခုအား ထပ္မံခြင့္ျပဳ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမွုလုပ္ငန္းရွစ္ခုအား ထပ္မံခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမွုေကာ္မတီ (၁၀/၂၀၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးတြင္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။