Investment

Friday, 03 May 2019 10:23

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား နွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မွုက႑

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတနိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယနိုင္ငံတို႔အၾကားတည္ရွိျခင္း၊ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ (အာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုက္အဝန္း) ၏ မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ ေစ်းကြက္အား တိုက္ရိုက္ပါဝင္နိုင္ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မွုက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာရရွိေစမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

Friday, 03 May 2019 07:02

MIC ခြင့္ျပဳမိန္ ေလၽွာက္ထားပုံအဆင့္ဆင့္

ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမွု လုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ ျမန္မာနိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမွုေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရယူေဆာင္ရြက္ရန္ မလိုအပ္ေတာ့ေသာ္လည္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္မူ ေကာ္မရွင္သို႔ အဆိုျပဳေလၽွာက္ထားလႊာ တင္သြင္း၍ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရယူရန္လိုအပ္ပါတယ္။

Wednesday, 24 April 2019 10:46

ယခုဘ႑ာႏွစ္ (၅) လေက်ာ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကန္ေဒၚလာ သန္း(၂၀၀၀)ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္

ယခုဘ႑ာႏွစ္ (၅)လေက်ာ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း(၂၀၀၀)ေက်ာ္အထိ ၀င္ေရာက္ထား ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စာရင္းမ်ားအရ သိရပါတယ္။

Thursday, 18 April 2019 10:07

(၃) ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ

၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔အထိ (၃) ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျပည္တြင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က စိစစ္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာအေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဒသမ ၉၉ ဘီလီယံရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဦး၀င္းျမင့္၏ ယေန႔ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၈၁ ခုႏွစ္ ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားအတြက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Tuesday, 09 April 2019 10:23

ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ(FDI) ၀င္ေရာက္မႈစံခ်ိန္တင္ျမင္႔တက္

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ အလားအလာရွိေသာ က႑မ်ားျဖစ္သည့္ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာ အသုံးျပဳစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳရန္ စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္လာေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ စက္တင္ဘာလထိ ေတာင္ကိုရီး ယားသို႔ ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (FDI) ၀င္ေရာက္မႈအေျခအေနသည္ စံခ်ိန္တင္ျမင့္ တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံရွိ ကုန္သြယ္ေရး၊ စက္မႈႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ စက္တင္ဘာလ အထိ ေတာင္ကိုရီးယားသ (FDI) ၀င္ေရာက္မႈ သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉ ဒသမ ၂၀ ဘီလီယံ ထိရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းတန္ဖိုးသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အလားတူကာ လထက္ ၄၁ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Monday, 08 April 2019 10:23

ႏုိင္ငံျခား အာမခံကုမၸဏီငါးခုကုိ ျပည္တြင္း၌ စတင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ

အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္ ကုမၸဏီမ်ားအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံျခား အသက္အာမခံကုမၸဏီငါးခုကုိ ျပည္တြင္း၌ ပထမဦးဆုံးလုပ္ကိုင္ ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဧၿပီ ၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

Friday, 29 March 2019 04:30

ေျခာက္လအတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလီယံခန္႔ရရိွ

၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္သစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ ေျခာက္လတာကာလတြင္ ျပည္တြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ေရာက္မႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလီယံအထိရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရပါတယ္။

Thursday, 28 March 2019 10:22

ကုန္စည္ေထာက္ပံ့ ပို႔ေဆာင္ေရး ဗဟိုခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည့္က႑မ်ား၌ စင္ကာပူမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံရန္ တိုင္းအစိုးရဝန္ႀကီး ဖိတ္ေခၚ

OBOR စီမံကိန္းအတြင္း ကုန္စည္ေထာက္ပံ့ ပို႔ေဆာင္ေရးဗဟိုခ်က္ (Logistic Hub) တစ္ခုျဖစ္သည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး က႑မ်ား၌ စင္ကာပူနိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံရန္ မတ္ ၁၆ ရက္က ျမင္းၿခံၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္သည့္ စင္ကာပူနိုင္ငံ အေျခစိုက္ Sembcorp ကုမၸဏီ၏ ျမင္းၿခံ ၂၂၅ မဂၢါဝပ္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕သုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ လၽွပ္စစ္စက္မႈ ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္က ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။

Thursday, 28 March 2019 02:53

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၂၁ ခုခြင့္ျပဳ

မႏၲေလးတုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဥကၠ႒အေနျဖင့္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီစတင္ဖြဲ႕ စည္းခ်ိန္ကစ၍ ၂၀၁၉ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၂၁ ခုအထိ စိစစ္ခြင့္ျပဳခ့ဲၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရပါတယ္။