Investment

ခ်င္းျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈ ပြဲေတာ္ စေနေန႔ စမည္

ခ်င္းျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈ ပြဲေတာ္ စေနေန႔ စမည္ google

    နိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အနည္းဆုံးေဒသမ်ားတြင္ နိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဆြဲေဆာင္ရန္ အစိုးရ၏ အားထုတ္မႈ အေနျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈ ပြဲေတာ္ကို ရန္ကုန္ရွိ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္း စင္တာတြင္ စေနေန႔တြင္ စတင္က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

    ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမွုႏွင့္ နိုင္ငံျခား စီးပြားဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ထိုပြဲကို ႏွစ္ရက္ၾကာ UK Aid ႏွင့္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲ က်င္းပျခင္းလဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

    ခ်င္းျပည္နယ္မွ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အမ်ားသိေစရန္ ထိုပြဲေတာ္ကို အတူတကြ က်င္းပျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမွုႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာန (DICA) မွ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမွု ျမႇင့္တင္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွူး ဦးဝဏၰေအာင္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အဖြဲ႕လိုက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ထိုေဒသအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုသာမက စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးမည္ဟု သူေျပာခဲ့ပါတယ္။

 

 

    ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယတို႔ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ျခင္းထိစပ္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းတြင္တည္ရွိေသာ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အဟန႔္အတားျပဳေသာ ေတာင္တန္းမ်ားရွိရာ ေဒသျဖစ္ပါတယ္။ လမ္းမ်ား အဆင့္ ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ဖြံ႔ျဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမွု၊ အထူးသျဖင့္ လမ္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ စြမ္းအင္ ရရွိေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမွုမ်ားစြာ လိုအပ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

    ယခုပြဲေတာ္သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါး၊ ဖလမ္း၊ တီးတိန္၊ ပလက္ဝႏွင့္ မင္းတပ္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံႏွင့္ ၿမိဳ႕ၿပ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးကို မီးေမာင္း ထိုးျပရန္ စီစဥ္ထားတယ္။ ဖလမ္း၊ ဟားခါး၊ ကန္ပက္လက္၊ မင္းတပ္ႏွင့္ ပလက္ဝ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေအာ္ဂင္းနစ္ လယ္ယာႏွင့္ ရိုးရာရကၠန္း စီမံကိန္းမ်ား၊ ခိုနမ္ဆုမ္ အမ်ိဳးသား ဥယာဥ္၊ ရိဒ္ေရအိုင္၊ ကီမို သားရိုင္းတိရစၧာန္ ေဘးမဲ့ေတာ၊ စိန္မူ အမ်ိဳးသားဥယာဥ္ႏွင့္ ခြာဒို ပြဲေတာ္တို႔မွ ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံကိန္မ်ား၊ မဏိပူရ္၊ ေလးၿမိဳ႕၊ ဘဝင္ႏုႏွင့္ တီးတိန္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေရအား၊ ေလအား လၽွပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား စသည့္တို႔ကို ပြဲေတာ္တြင္ ျပသထားမည္ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

    “ခ်င္းျပည္နယ္ရဲ့ အေျခခံ အေဆာက္အအုံနဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမွု ျမႇင့္တင္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔ ေမၽွာ္မွန္း ထားပါတယ္” ဟု ဦးဝဏၰေအာင္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။ယခုပြဲေတာ္ကို အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ၾသစၾတးလ်၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ အစၥေရး၊ ဘ႐ူနိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ အပါအဝင္ အာဆီယံ နိုင္ငံမ်ားမွ တက္ေရာက္ၾကမည္ဟု စာရင္း ေပးထားေၾကာင္း DICA က ဆိုခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ လူမည္မၽွ တက္ေရာက္မည္ႏွင့္ မည္သည့္ နိုင္ငံမ်ားက စိတ္အဝင္စားဆုံး ျဖစ္သည္ကို ေျပာရန္ ေစာေသးသည္ ဟုလည္း ထိုဌာနကဆိုပါတယ္။

 

 

    ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ဇန္နဝါရီလက ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမွု ပြဲေတာ္တြင္လည္း ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္း ၁၀ ခုႏွင့္ စြမ္းအင္က႑ လုပ္ငန္း ၂၈ ခုအပါအဝင္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရ လုပ္ငန္း ၃၈ ခုကို ျပသခဲ့ပါတယ္။

 

 

    ခ်င္းျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမွု ပြဲေတာ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က စတင္ခဲ့သည့္ အစိုးရ၏ ျမန္မာ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမွု ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္း၏ အစိတ္အပိုင္းလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္အတြင္း နိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမွု က်င္းေနၿပီး ထိုစီမံကိန္းသည္ လာမည့္ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ျပည္ပမွ တာဝန္သိေသာ အရည္အေသြးမီ လုပ္ငန္း ေဒၚလာ ၂၀၀ ဘီလ်ံဖိုး ဆြဲေဆာင္ရန္ ရည္မွန္းထားပါတယ္။

 

 

    ထိုစီမံကိန္းျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ၂၀၃၀ တြင္ ဝင္ေငြ အလယ္အလတ္ ရရွိေသာ နိုင္ငံျဖစ္ရန္ ရည္မွန္းထားသည္။ ထိုစီမံကိန္းက ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမွု ပြင့္လင္း ျမင္သာမွုတိုးတက္ေရး၊ စီမံကိန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရး၊ စီးပြားေရး အေထာက္အကူ၊ လူသား အရင္းအႏွီးႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မွု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကိုလည္း ေတာင္းဆိုထားခဲ့ပါတယ္။ေဖေဖာ္ဝါရီလက အစိုးရသည္ ငပလီကမ္းေျခၿမိဳ႕တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမွု ပြဲေတာ္ကို က်င္းပၿပီး ထိုျပည္နယ္မွ ဦးစားေပး စီမံကိန္း ၆ ခုကို ျပသခဲ့ပါတယ္။

 

 

Source ; ဧရာဝတီ

 

Myanmar Logistics Guide

 

 

 

 

Read times
Rate this item
(0 votes)