Local Industry

Saturday, 07 December 2019 04:24

လာမည့္ႏွစ္ဆန္းတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္ ၃၀ ေက်ာ္ တင္ဒါေခၚမည္

ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္ ၃၀ ေက်ာ္ကို ၂၀၂၀ ႏွစ္ဆန္းတြင္ တင္ဒါေခၚ ယူမည္ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဦးေဆာင္ၫႊန္ ၾကားေရးမႉး ဦးဉာဏ္ထြန္းက ေျပာသည္။ယခင္ႏွစ္မ်ားက တင္ဒါေခၚယူရန္ စီစဥ္ေသာ္လည္း ေခၚယူသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေခတ္ မမီေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေခတ္မီေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။ႏိုင္ငံျခားေရနံကုမၸဏီမ်ားက ျပန္လည္အပ္ႏွံခဲ့သည့္ သဘာ ဝကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မ်ားလည္း တင္ဒါျပန္လည္ေခၚယူမည့္ထဲ တြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ဝန္ႀကီးဌာနက တင္ဒါျပန္ လည္ေခၚယူမည့္ ကုန္းတြင္းလုပ္ ကြက္ ၁၈ ကြက္ရွိၿပီး ရွစ္ကြက္ သည္ စစ္ကိုင္း၊ တနသၤာရီ၊ ဧရာ ဝတီ၊ ရခိုင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔ တြင္ တည္ရွိသည္။ က်န္လုပ္ ကြက္ကိုးကြက္သည္ မေကြး၊ ပဲခူး ႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္း၌ ဆက္စပ္ တည္ရွိေနသည္။ က်န္ရွိသည့္ MOGE-6 သည္ ရန္ကုန္တိုင္း တြင္ တည္ရွိေနသည္။ တင္ဒါေခၚမည့္ ကုန္းတြင္း လုပ္ကြက္မ်ားအနက္ PSC-J သည္ ယခင္ပါကစၥတန္ကုမၸဏီက တူးေဖာ္ခြင့္ရရွိထားေသာ္လည္း လုပ္ကိုင္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ တင္ဒါျပန္လည္ေခၚယူျခင္းျဖစ္သည္။ထို႔အတူ တင္ဒါျပန္ေခၚမည့္ ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္ RSF-2 ႏွင့္ 3 သည္ မေလးရွားကုမၸဏီ၊ IOR-4လုပ္ကြက္သည္ ၿဗိတိန္ကုမၸဏီတို႔ က ယခင္တင္ဒါေအာင္ျမင္ထား သည့္ လုပ္ကြက္မ်ားျဖစ္သည္။ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မ်ား၌ ရခိုင္ကမ္းလြန္တြင္ ရွစ္ကြက္ႏွင့္ မုတၱမကမ္းလြန္တြင္ ခုနစ္ကြက္ စုစုေပါင္း ၁၅ ကြက္ျဖစ္သည္။ထိုလုပ္ကြက္မ်ားအနက္ AD-10 လုပ္ကြက္သည္ ေနာ္ေဝး ကုမၸဏီက လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ အပ္ႏွံထားသည့္ လုပ္ကြက္ျဖစ္ သည္။ ထိုလုပ္ကြက္တြင္ ၂၀၁၅ ၌ ေနာ္ေဝး Statoil ကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔ သဘာဝဓာတ္ ေငြ႕တူးေဖာ္ရန္ လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့သည္။ MD-8 လုပ္ကြက္သည္ ၂၀၁၃ တြင္ ထိုင္းေရနံကုမၸဏီ PTTEP ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရၾကား သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ေရး သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ ေသာ္လည္း ယခု တင္ဒါ၌ ျပန္ လည္ေခၚယူျခင္းျဖစ္သည္။လက္ရွိ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ရာတြင္ အစိုးရက ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားက ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိသည္။လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဌာန အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာ့ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္ ၅၁ ကြက္ရွိၿပီး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္၌ ၃၈ ကြက္ တင္ဒါေပးအပ္ ရာ တင္ဒါေခၚယူရန္ ၁၃ ကြက္ က်န္ရွိေနသည္။ ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္ ၅၃ ကြက္ရွိၿပီး ယခင္တပ္မေတာ္ အစိုးရႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက လုပ္ကြက္ ၃၅ ကြက္ တင္ဒါေခၚ ယူၿပီး လက္ရွိ ၁၈ ကြက္ က်န္ရွိသည္။ Source : 7 Day Daily MyanmarLogisticsGuide

Saturday, 07 December 2019 03:42

ျပည္တြင္းအခြန္က ၂၀၁၈-၁၉ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြင္း အခြန္အမ်ားဆုံးေပးေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားစာရင္း ထုတ္ျပန္

၂၀၁၈-၁၉ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ အခြန္အမ်ားဆုံး ေပးေဆာင္ၾကသည့္ လုပ္ငန္းစာရင္းမ်ားကို ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနက ထုက္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ဝင္ေငြခြန္ အမ်ားဆုံးထမ္းေဆာင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ ျပည္တြင္းတြင္ Europe & Asia Commercial Co.,Ltd ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမွာ Moattama Gas Transportation Co.,Ltd တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္တြင္ ျပည္တြင္းမွ Denko Trading Co.,Ltd ႏွင့္ ျပည္ပကုမၸဏီမွ Telenor Myanmar Ltd က အမ်ားဆုံး ေပးေဆာင္ထားၾကတယ္လို႔ ဒီသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Saturday, 07 December 2019 03:32

ျမန္မာက်ပ္ေငြ မာတာ ေပ်ာ့တာထက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း တည္ၿငိမ္ဖို႔ အဓိကက်

အခုရက္ပိုင္းအတြင္း ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖိုးျမင့္တက္လာတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာစရာ အေထြေထြ ျဖစ္ေနတာေတြ႕ရတယ္။ အေမရိကန္ေဒၚလာေငြေၾကးဟာ လက္ရွိ ကမာၻ႔ေငြေၾကးေဈးကြက္မွာလည္း အက်ဘက္ကို ဦးတည္ေနတာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္း ေတြကတည္းကပဲ ျဖစ္ပါတယ္။သို႔ေပမယ့္ ၂၀၁၉ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာေငြေၾကးလဲလွယ္မႈႏႈန္းဟာ ယခု ဒီဇင္ဘာလအတြင္းမွာ အနိမ့္ ဆုံး ကိုေရာက္ရွိလာတာပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီလို ျဖစ္လာတာဟာ ျမန္မာစီးပြားေရးေကာင္းမြန္တာ ၊ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးမာလာတာ ေတြေၾကာင့္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။

Friday, 06 December 2019 04:31

ယခုအႀကိမ္သည္ က်ည္ကားအတြက္လႊတ္ေတာ္တြင္တင္ျပသည္မွာ ပထမဆံုးမဟုတ္

ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဧည့္သည္မ်ား၏ ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ Toyota Landcruiser (Bullet Proof) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေျခာက္စီး ဝယ္ယူရာတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေလးသိန္း ေက်ာ္ကို အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳရန္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ စီမံကိန္းဘ႑ာေရးႏွင့္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက တင္ျပခဲ့သည္။

Thursday, 05 December 2019 07:50

ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား ငါးရက္အတြင္း တစ္လီတာ ၂၅ က်ပ္ ျပန္လည္က်ဆင္း

ကမာၻ႔ေရနံေစ်း ၅၆ ေဒၚလာဝန္းက်င္အထိ ျပန္က်ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား ငါးရက္အတြင္း တစ္လီတာ ၂၅ က်ပ္အထိ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ားထံမွ သိရသည္။ကမာၻ႔ေရနံေစ်းႏႈန္းသည္ စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ၆၂ ေဒၚလာဝန္းက်င္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ၅၅ ေဒၚလာ၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ၅၈ ေဒၚလာ၊ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ ၅၆ ေဒၚလာဝန္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

Thursday, 05 December 2019 06:47

ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္အမွတ္ M-5 ႏွင့္ M-6 တြင္ တြင္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရေၾကာင္းသတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းႏွင့္ ေရနံရွာေဖြတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ Total E & P Myanmar ကုမၸဏီသည္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ အမွတ္ M-5 ႏွင့္ M-6 တြင္ တြင္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား JACK-UP Rig, COSL BOSS (Call Sign : 9V5684) ျဖင့္ Well Area 1st Well-WP2 ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၁၅ ဒီဂရီ ၀၉ မိနစ္ ၀၉ ဒသမ ၅၉ စကၠန႔္ ၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၄ ဒီဂရီ ၄၆ မိနစ္ ၅၁ ဒသမ ၇ စကၠန႔္၊ 2nd and 3rd Wells-WP1 ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၁၅ ဒီဂရီ ၀၇ မိနစ္ ၂၃ ဒသမ ၈၆ စကၠန႔္၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၄ ဒီဂရီ ၄၆ မိနစ္ ၆၁ ဒသမ ၁၈ စကၠန႔္တို႔တြင္ ၂၅.၁၂.၂၀၁၉ ရက္ေန႔မွ ၃၀.၆.၂၀၂၀ ရက္ေန႔အထိ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

Thursday, 05 December 2019 04:48

VCCS စနစ္အသုံးျပဳႏိုင္ေရး User Registration ျပဳလုပ္ႏိုင္ေရးကိစၥ

၁။ အထက္အေၾကာင္းအရာပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အမွတ္ (၂) ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားႏွင့္ ျမဝတီကုန္ သြယ္ေရးဇုန္တို႔တြင္ VCCS စနစ္အသုံးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ User Registration ျပဳလုပ္ျခင္းအား ေဆာင္ ႐ြက္ေပးလ်က္ရွိၿပီး Running Test ကာလအား (၉-၁၂-၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ စတင္အသုံးျပဳေဆာင္႐ြက္ မည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ User Registration ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအား (၂၄-၁၂-၂၀၁၉) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံး ထား၍ လာေရာက္ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ (၂၄-၁၂-၂၀၁၉) ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္းတြင္မွ လာေရာက္ေဆာင္႐ြက္ေသာ User Registration မ်ားအား ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

Thursday, 05 December 2019 03:54

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္မွအေမရိကန္ေဒၚလာ ၃,၀၀၀,၀၀၀ ဝယ္ယူျခင္းအေပၚ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားေဝဖန္မႈရိွေန

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္မွအေမရိကန္ေဒၚလာ ၃,၀၀၀,၀၀၀ ကို ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔က ဝယ္ယူခဲ့ပါတယ္။

Thursday, 05 December 2019 03:01

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ က်ပ္ဘီလီယံ ၄၀ အထက္ ထမ္းေဆာင္သည့္ကုမၸဏီ

၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကကုမၸဏီ အခ်ိဳ႕ အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈတိုးလာၿပီး ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ က်ပ္ဘီလီယံ ၄၀ အထက္ေပးေဆာင္သည့္ ကုမၸဏီ ေပၚထြက္လာခဲ့ပါတယ္။၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အခြန္အေကာက္မွ က်ပ္ ဘီလီယံ ၇,၅၀၀ ေက်ာ္ရရွိမည္ဟု အစိုးရက ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ခန႔္မွန္းထားျပီး အခြန္အေကာက္မွ ဝင္ေငြကို အစိုးရဘတ္ဂ်က္ရေငြတြင္ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာႏွစ္၌ ျပည္တြင္းကုမၸဏီအခ်ိဳ႕က အခြန္ပမာဏမ်ားစြာ တိုးျမႇင့္ထမ္းေဆာင္လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။