Local Industry

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကုိ ၂၀၃၀ မတိုင္မီ ပို႔ကုန္အေျခစုိက္စခန္းျဖစ္လာရန္ ဂ်ပန္ရည္မွန္း

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကုိ ၂၀၃၀ မတိုင္မီ ပို႔ကုန္အေျခစုိက္စခန္းျဖစ္လာရန္ ဂ်ပန္ရည္မွန္း google

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးဩဇာခ်ဲ႕ထြင္ ေနစဥ္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ရပ္ဆိုင္း ထားသည့္ထား၀ယ္အထူးစီးပြား ေရးဇုန္ကုိ ျပန္လည္စတင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၿပီး ၂၀၃၀ မတိုင္မီ သေဘၤာဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အေသးစား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အေျခစုိက္ စခန္းတစ္ခုျဖစ္လာရန္ စီစဥ္ေန သည္ဟု Nikkei Asian ဂ်ပန္သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

 

အိႏၵိယကဲ့သုိ႔ ေစ်းကြက္မ်ား အတြက္ရည္ရြယ္၍ ပုိ႔ကုန္အေျခ စိုက္စခန္းတစ္ခုျဖစ္လာရန္ ျမန္ မာႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ ထား၀ယ္အ ထူးစီးပြားေရးဇုန္ကုိ ျပန္လည္ျပင္ ဆင္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ဂ်ပန္၊ ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာသည္ ထား၀ယ္စီမံကိန္းႏွင့့္ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခုကုိ ၂၀၁၅ က လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ သည္။ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ အရ ဂ်ပန္အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံတ ကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ ဂ်ပန္ဘဏ္မွတစ္ဆင့္ အဆုိပါ စီမံကိန္း၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္သည္။

 

 သီလဝါဆိပ္ကမ္းတြင္ TMIT အေထြေထြကုန္စည္၊ ကုန္ေသတၱာတင္ခ် ဆိပ္ခံတံတားႏွင့္ IBTT ဆိပ္ခံတံတားသစ္မ်ားဖြင့္လွစ္

 

‘‘ဒီစီမံကိန္းကုိ သူတို႔အေနနဲ႔ လာမေျပာေသးဘူး။ သူတို႔အေန နဲ႔ စီစဥ္ေနတာပဲျဖစ္မယ္။ တကယ္လုပ္မယ္ဆုိမွ လာမယ္ထင္ တယ္။ ဒီအေတာအတြင္းေတာ့ လာမေတြ႕ေသးဘူး’’ ဟု ထား ၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြဲ မႈေကာ္မတီဒုတိယဥကၠ႒တနသၤာ ရီတိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ေဒၚရီရီခ်ိဳက ေျပာသည္။

 

အဆိုပါစီမံကိန္းကုိ မူလအ စီအစဥ္က အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ ငန္းႏွင့္ ဓာတုပစၥည္းထုတ္လုပ္ ေရးအတြက္ အာ႐ုံစုိက္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း ရွိ ေျမအေျမာက္အျမားလစ္လပ္ ေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစီအ စဥ္ဆြဲခဲ့သည့္ဆိပ္ကမ္းကုိ လက္ ရွိအခ်ိန္ထိ မတည္ေဆာက္ရေသး ေပ။တ႐ုတ္နယ္စပ္အနီး အိႏၵိယ သမုဒၵရာတြင္ တည္ရွိေသာ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္၌ တ႐ုတ္အစုိးရကမကထျပဳ ႀကီး မားသည့္ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ ေရး စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနခုိက္ ဂ်ပန္အစုိးရအေန ျဖင့္ ယင္းသုိ႔ခ်ဥ္းကပ္မႈပုံစံေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

 

ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ သိရိွလိုပါက - https://www.logisticsguide.com.mm/en/category-index/specialist-logistics/logistics-services.html 

 

ဂ်ပန္သည္ ထား၀ယ္စီးပြား ေရးဇုန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈကုိ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ၌ ၎တို႔၏ဩဇာလႊမ္းမုိးမႈ ခုိင္မာေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အ ခြင့္အလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္ေန သည္။ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕သည္ ဘန္ ေကာက္-ဖႏြမ္းပင္-ဟုိခ်ီမင္းမွ တစ္ဆင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာအထိ က်ယ္ျပန္႔ေသာ နယ္စပ္ျဖတ္ ေက်ာ္ေတာင္ပိုင္းစီးပြားေရးစႀကႍ ၏အဆုံးမွတ္တြင္ တည္ရွိသည္။ ယင္းသုိ႔ေသာအျခင္းအရာမ်ားက အသုံး၀င္ေသာကုန္တင္ပုိ႔မႈလမ္း ေၾကာင္းအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။

 

အသစ္ျပင္ဆင္ထားေသာ အဆုိျပဳခ်က္ကုိ ရက္ပိုင္းအတြင္း ဂ်ပန္စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၏ ဂ်ပန္စီးပြား ေရးဆုိင္ရာသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တြင္ ေၾကညာမည္ျဖစ္သည္။ဂ်ပန္၊ ထုိင္းႏွင့္ ေနျပည္ ေတာ္မွ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္ မ်ားသည္ အဆုိပါစီမံကိန္းျပန္ လည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္စပ္ ေသာ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈကုိ ယခုေဆာင္းဦးရာသီ အေစာပုိင္း၌ စတင္မည္ျဖစ္သည္။

 

 Readmore - ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြစုစုေပါင္း၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား ထုတ္ေခ်း

 

Source : 7 daydaily

 

Myanmar Logistics Guide

 

Read times
Rate this item
(0 votes)