Local Industry

ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကို အစု႐ွယ္ယာေရာင္း၀ယ္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ စေတာ့႐ွယ္ယာေစ်းကြက္ အ႐ွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္လာ

ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကို အစု႐ွယ္ယာေရာင္း၀ယ္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ စေတာ့႐ွယ္ယာေစ်းကြက္ အ႐ွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္လာ google

႐ွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ေအးစက္ေနသည့္ စေတာ့ေစ်းကြက္ကို ကုစားႏုိင္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္း၀င္ ကုမၸဏီမ်ား၌ ႏုိင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳေပးလိုက္ျခင္းေၾကာင္း အစု႐ွယ္ယာေစ်းကြက္အေရာင္းအ၀ယ္ အ႐ွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္လာႏုိင္ေၾကာင္း စေတာ့ေစ်းကြက္ကြ်မ္းက်င္သူအခ်ိဳ႕ကဆိုသည္။

 

ယင္းသို႔ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း႐ွိ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီမ်ား၌ အစုရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္း/စည္းကမ္းမ်ားကို ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔႔ ရက္စြဲျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ႐ွင္က ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

 

CB Securities ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးေသာင္းဟန္က “ အခုႏိုင္ငံျခားသားေတြ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ျဖစ္ ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီဆိုေတာ့ မၾကာခင္မွ ၀င္လာၾကေတာ့မယ္။ ၀င္လာတာနဲ႔ ဒီေစ်းကြက္အေနအထားက ေျပာင္းမယ္။ ေျပာင္းလာတာနဲ႔ လႈပ္႐ွားမႈေတြ မ်ားလာမယ္။ စိတ္၀င္စားမယ့္သူလည္း ပိုမ်ားလာမယ့္အခ်ိန္မွာ ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းၾကီး ျပန္လည္႐ွင္သန္ၿပီးေတာ့ တိုးတက္မႈေတြလည္း အ႐ွိန္အဟုန္ေလး ျပန္ျဖစ္လာမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

 

လက္႐ွိ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံတို႔အပါအ၀င္ အာ႐ွႏုိင္ငံအမ်ားစု ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမွုပ္ႏွံရန္ လာေရာက္စံုစမ္း မႈမ်ား႐ွိေနၿပီး စေတာ့ေစ်းကြက္သို႔ အလံုးအရင္း ၀င္ေရာက္လာၿပီး ေစ်းကြက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္လာျခင္းမ်ိဳး မ႐ွိႏုိင္ေၾကာင္း ဦးေသာင္းဟန္က ဆိုသည္။

 

“ ေစ်းကြက္ကို လႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္မွာကိုေတာ့ သိပ္မပူပန္ပါဘူး။ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၊ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီ၊ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီနဲ႔ Securities Exchange ကုမၸဏီေတြအားလံုးက ဟန္ခ်က္ညီညီနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရင္ေတာ့ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္နဲ႔ တုိးတက္လာမွာပါ” ဟု ဆိုသည္။

 

လက္႐ွိ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသားပိုင္ဆိုင္မႈကို ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအတြင္းသာ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားသားပိုင္ဆိုင္မႈကို မည္မွ်ရွိသည္ကိုလည္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကို တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ျမန္မာႏုိင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေဌးခြ်န္က “စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းေစ်းကြက္မွာ လည္းပဲ လက္႐ွိက ျမန္မာကုမၸဏီေတြခ်ည္းပဲ ဆုိေတာ့ ေစ်းကြက္ေအးေနတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကလည္း ဒီေစ်းကြက္ အေၾကာင္း နားလည္တယ္။ ေရာင္း၀ယ္သူကလည္း ေစ်းကြက္ရဲ႕ သေဘာသေဘာ၀ကို နားလည္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေစ်းကြက္ အေရာင္းအ၀ယ္သြက္လာမယ္လု႔ိ ထင္ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

 

<<<<< ေအးစက္ေနဆဲ စေတာ့ေစ်းကြက္ >>>>>

 

လက္႐ွိ ရန္ကုန္စေတာ့အိိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီ (၅)ခုသာ အစု႐ွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ကို လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီး ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီ္းျမွုဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳလုိုက္ျခင္းေၾကာင့္ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီအေရအတြက္ တိုးလာႏုိင္ၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ား ႐ွိေနသည္။

 

စေတာ့႐ွယ္ယာ၀ယ္ယူထားသူ ဦးကိုကိုေက်ာ္က “ ႏုိင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံတဲ့သူေတြကေတာ့ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွာ ျမွပ္ႏွံဖို႔ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားတယ္လို႔ သိထားတယ္ေလ။ သူတို႔လည္း လာဖို႔ အေျခအေနေတြ ႐ွိတယ္လို႔ ထင္တယ္ေလ။ တကယ္႐ွိလာၿပီဆိုရင္ တစ္ေယာက္၀င္လာရင္ ေနာက္လူေတြလည္း အၿပိဳင္အဆိုင္ ၀င္လာမွာပဲ။ အဲ့လို ၀င္လာရင္ စေတာ့႐ွယ္ယာေစ်းကြက္ႀကီးက ႀကီးမွာလာမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ထပ္တိုးၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွသြားမွာပါ” ဟု ေျပာသည္။

 

လက္႐ွိ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္က စတင္အသက္၀င္သည့္ ျမန္မာကုမၸဏီဥပေဒ ၂၀၁၇ တြင္ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

လက္႐ွိမွာ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ First Myanmar Investment (FMI)၊ Myanmar Thilawa SEZ Holidings Public (MTSH)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္ (MCB)၊ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ (FPB) ႏွင့္ TMH Telecom Public (TMH) တို႔က စာရင္း၀င္ ကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ အစုရွယ္ယာမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

Source : BE NEWS

 

Myanmar Logistics Guide

Read times
Rate this item
(1 Vote)