Local Industry

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ google

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ေဒၚလာသန္း ၅၀၀ သာရွိေစရန္အတြက္ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆုံးရန္ ႏွစ္လခန႔္သာ က်န္ရွိသည့္ အခ်ိန္အတြင္း လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ ကုန္သြယ္မႈ လိုေငြထက္ ေဒၚလာသန္း ၆၀၀ ေက်ာ္ ထပ္မံေလ်ာ့က်ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာစာရင္းမ်ားအရ သိရပါတယ္။

 

ကုန္သြယ္မႈလိုေငြဆိုသည္မွာ မိမိႏိုင္ငံက တင္ပို႔သည့္ပို႔ကုန္တန္ဖိုးထက္ သြင္းကုန္တန္ဖိုး ျမင့္မားေနျခင္းကိုဆိုလိုသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ မိမိႏိုင္ငံက တင္ပို႔ႏိုင္မႈစြမ္းအားထက္ ျပည္ပမွ ပိုမိုတင္သြင္းေနရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။လက္ရွိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္အထိ ဆယ္လေက်ာ္အတြင္း ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၁၄ ဒသမ ၁၆၂ ဘီလ်ံရွိၿပီး သြင္းကုန္တင္သြင္းမႈမွ ေဒၚ လာ ၁၅ ဒသမ၂၇၆ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ တင္သြင္းထားခဲ့ပါတယ္။

 

ထို႔ေၾကာင့္ သြင္းကုန္တန္ဖိုးက ပို႔ကုန္တန္ဖိုးထက္ ေဒၚလာ ၁ဒသမ ၁၁၃ ဘီလ်ံ (ေဒၚလာသန္း ၁၁ဝဝေက်ာ္)အထိပိုမ်ားေနေသာေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြမွာလည္း ေဒၚလာသန္း ၁၁၀၀ ေက်ာ္အထိ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ စုစုေပါင္းပမာဏ ေဒၚလာဘီလ်ံ ၃၁ ေက်ာ္ ရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ေဒၚလာသန္း ၅၀၀ ဝန္းက်င္အထိ ေလ်ာ့က်ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နဝမပုံမွန္အစည္းအေဝး ပထမေန႔တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးဝင္းက ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရပါတယ္။

 

လက္ရွိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္သည္ လာမည့္စက္တင္ဘာလကုန္တြင္ ကုန္ဆုံးမည္ျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆုံးရန္ ႏွစ္လခန႔္ သာ က်န္ရွိေတာ့ပါတယ္။ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ဆယ္လေက်ာ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြသည္ ေဒၚလာ သန္း ၁၁ဝဝေက်ာ္အထ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္လခန႔္အတြင္း ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ကုန္သြယ္မႈလို ေငြေဒၚလာသန္း ၅၀၀ အထိ ေလ်ာ့က်ေစရန္အတြက္ လက္ရွိကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ပမာဏထက္ ေဒၚလာသန္း ၆၀၀ ေက်ာ္အထိ ထပ္မံေလ်ာ့က်ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္မည္လဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၃၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး ကုန္သြယ္မႈလိုေငြမွာ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၈၃၆ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ရွိခဲ့ပါတယ္။၂၀၁၈ခုႏွစ္ၾကားကာလ ေျခာက္လတြင္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး ကုန္သြယ္မႈလိုေငြေဒၚလာ တစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ ရွိခဲ့ပါတယ္။

 

Source : Eleven

 

Myanmar Logistics Guide

 

Read times
Rate this item
(1 Vote)