Port News

Monday, 11 June 2018 07:45

ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအတြင္း သေဘၤာဆိပ္ကမ္းကပ္ခအတြက္ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ကို ဥေရာပကုန္သည္မ်ားအသင္းအႀကံျပဳခဲ့

ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္အဖြဲ႕သည္ သေဘၤာမ်ားဆိပ္ကမ္းကပ္ခကို ႀကိဳတင္ေငြမ်ားပိုေတာင္းထားၿပီး ျပန္လည္ထုတ္ေပးရာတြင္လည္း

Tuesday, 29 May 2018 10:39

သီလဝါဆိပ္ကမ္းရိွ ဂ်ပန္အိုဒီေအ ေခ်းေငြျဖင့္တည္ေဆာက္ေနသည့္ ကုန္ေသတၱာႏွင့္အေထြေထြကုန္တင္ ဆိပ္ကမ္းတြင္ ၂၀၁၉ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သေဘၤာမ်ား စတင္ဆိုက္ကဒ္ႏိုင္မည္

သီလဝါဆိပ္ကမ္းရိွ ဂ်ပန္အိုဒီေအ ေခ်းေငြျဖင့္တည္ေဆာက္ေနသည့္ ကုန္ေသတၱာႏွင့္ အေထြေထြကုန္တင္ ဆိပ္ကမ္းတြင္

Saturday, 26 May 2018 17:20

သီလဝါတြင္ ႏုိင္ငံပိုင္ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုကို ဂ်ပန္ေခ်းေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္မည္

သီလဝါတြင္အရွည္ မီတာ ၁,၀၀၀ ရွိသည့္ ဆိပ္ကမ္းတခုကို ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွေခ်းေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ရန္

Friday, 25 May 2018 02:45

လွိဳင္သာယာျမိဳနယ္ ေငြပင္လယ္စက္မွဳဇုန္အနီးတြင္ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းတစ္ခုအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပတင္ဒါမ်ားေခၚယူမည္

ရန္ကုန္ျမိဳ႕အတြင္း ကုန္စည္ကူးသန္းေရာင္္း၀ယ္ေရးႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးက႑ဖြံ႕ျဖိဳးလာရန္

Sunday, 20 May 2018 20:14

ဆိပ္ကမ္းမ်ားအတြင္း ကြန္တိန္နာ ဝန္ေဆာင္ခ ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံ

ဆိပ္ကမ္းမ်ား၌ေကာက္ခံသည့္ ကြန္တိန္နာ (ကုန္ေသတၱာ) ဝန္ေဆာင္ခမ်ားကို ယခင္က အလံုးလိုက္ ေကာက္ခံရာ

Wednesday, 02 May 2018 03:27

ေအးရွားေ၀ါဆိပ္ကမ္း၌ ကုန္ေသတၱာသယ္ေဆာင္သည့္ စက္ယႏၲရား ၁၄ စီး တပ္ဆင္အသံုးျပဳ

ေအးရွားေ၀ါဆိပ္ကမ္း၌ ကုန္ေသတၱာမ်ားအား ကိုင္တြယ္အသုံးျပဳရာတြင္ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ၿပီး အဆင္ ေျပေခ်ာေမြ႔ေစ ရန္ ေျခာက္လုံးဆင့္

Thursday, 05 April 2018 03:55

လိႈင္သာယာတြင္ ကုန္းတြင္း ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ရန္စီစဥ္

ရန္ကုန္တုိင္းရိွ ျမစ္ေၾကာင္းမ်ားကို အသံုးျပဳကာ အနာဂတ္တြင္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ပိုမို က်ယ္ျပန္႔လာ ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိႈင္သာယာ၌ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းတစ္ခုကိုလည္း တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈ ႏွင့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး မွ ေျပာႀကားခဲ့ပါတယ္။ ထိုစီမံကိန္းကို Ngwe Pin Le Integrated Logistics Zone ႏွင့္ IWT Jetty link Dry Port ဟု အမည္ေပးခဲ့ျပီး လိႈင္သာယာ ၿမိဳ႔နယ္ ေငြပင္လယ္စက္မႈဇုန္ ႏွင့္ အလယ္ရြာ အနီးတည္ရွိမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုလုပ္ငန္းအတြက္ ဧၿပီ ၄ ရက္တြင္ တင္ဒါလုပ္ငန္းစဥ္ကို တိုင္းအစိုးရက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံက ရွင္းျပခဲ့ေၾကာင္းကိ္ုလည္း ရန္ကုန္တုိင္း အစိုးရအဖြဲ႔က သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိခဲ့ရပါတယ္။ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးသည္ တကယ္တမ္း ေဈးသက္သာဆံုး ေျပာရရင္ ေရလမ္းခရီးပို႔ေဆာင္ ေရးကအဓိက ေနရာတြင္လည္း ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခါတြင္ ေစ်းွႏႈန္း ျမင့္မားေနခဲ့ေသာ ကားလမ္းကို အဓိကထား သံုးေနခဲ့ရေသာေႀကာင့္ ထိုေရလမ္းနဲ႔ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးကို အျမန္ဆံုးအေကာင္ အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ Dry Port နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္ ဟု ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးမွ ဆက္လက္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိဆိပ္ကမ္းမ်ားသည္ ၿမိဳ႔အေရွ႔ဘက္တြင္ရွိၿပီး အမွန္တကယ္ထြန္းကားေနခဲ့ေသာ စက္ မႈဇုန္မ်ား ႏွင့္ ကုန္စည္ဒိုင္မ်ားသည္ ၿမိဳ႔အေနာက္ဘက္တြင္ တည္ရွိကာ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား ၿမိဳ႔တြင္းကို ျဖတ္သန္း၍ သြားလာခဲ့ရပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔၌ ၿမိဳ႔ေရွာင္လမ္းမ ရွိေသာေၾကာင့္ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္ တည္းမႈ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ရန္ကုန္ျမစ္၊ လိႈင္ျမစ္၊ ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္း၊ ငမိုးရိပ္ေခ်ာင္း ႏွင့္ ပဲခူးျမစ္ရွိၿပီး ရန္ကုန္ တိုင္းႏွင့္ဧရာဝတီတုိင္းၾကား၌ တုိးျမစ္ရွိၿပီး ယင္းတုိ႔သည္လည္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္အဖိုးတန္ ေနရာတြင္ ရိွေနခဲ့ပါတယ္လို႔ လည္းထပ္မံ၍ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ထိုေရလမ္းခရီးကို တြင္ က်ယ္စြာ အသံုးခ်ႏိုင္ေရးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ ေခါင္း ေဆာင္၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ၎က ေျပာသည္။ ထိုေရလမ္းခရီး သယ္ယူပို့ေဆာင္ေရး၊ ကုန္စည္ပို့ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕စြာ အသံုးျပဳ ႏိုင္ေရးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား လမ္းညႊန္မႈ႔ ျဖစ္ေႀကာင္းကိုလည္း ဆက္လက္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ယခု တည္ေဆာက္မည့္ေနရာသည္ ဧရာဝတီတိုင္းဘက္ရွိ လမ္းမ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိခဲ့ျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္း ႏွင့္ တစ္ဆက္တည္းျဖစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ Source ; 7 Day Daily Readmoreရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိ အမွန္တကယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ http://www.logisticsguide.com.mm/en/what-new/latest-updates/638-run-at-the-actual-development.html

Monday, 02 April 2018 09:30

ဆိပ္ကမ္းမ်ား၌ လတ္တေလာ ကားထုတ္ယူရန္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေန

ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္းအတြင္း ကားထုတ္ယူရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေနျပီး လတ္တေလာတြင္ ကားထုတ္ယူ၍ မရ ျဖစ္ေနေႀကာင္း ယေန႔ မနက္တြင္ က်င္းပသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းထုတ္

Thursday, 29 March 2018 05:16

သီလဝါတြင္ ျမန္မာ့အႀကီးဆံုး ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ရန္ IFC က ေခ်းေငြ ကန္ေဒၚလာ ၁၅ သန္း ေပးမည္

သီလဝါတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး ဆိပ္ကမ္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ IFC (ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း) က ကန္ေဒၚလာ ၁၅ သန္း ေခ်းေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္လ ၂၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ သတင္းအရ သိရိွခဲ့ပါတယ္။