Port News

ဆိပ္ကမ္းသံုး တြန္းဆြဲေရယာဥ္ မာန္ေအာင္ ၄ လႊဲေျပာင္းေပး

ဆိပ္ကမ္းသံုး တြန္းဆြဲေရယာဥ္ မာန္ေအာင္ ၄ လႊဲေျပာင္းေပး google

          ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းတြင္ အသံုးျပဳမည့္ ဆိပ္ကမ္းသံုးတြန္း/ဆြဲေရယာဥ္ မာန္ေအာင္ ၄ ကို အစိုးရႏွင့္ေရယာဥ္တည္ေဆာက္ေရး ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ Myanma Shipyards – AMECC JV Co., Ltd. က ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္သို႔ ႏိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္က လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ပါတယ္။


          အလ်ား ၃၂ မီတာ၊ ျမင္းေကာင္ေရ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ရွိ ဆိပ္ကမ္းသံုး တြန္း/ဆြဲ ေရယာဥ္မာန္ေအာင္ ၄ ကို အဆိုပါကုမၸဏီ က ဆင္မလိုက္သေဘၤာက်င္းတြင္ ၂ ႏွစ္ ေက်ာ္ၾကာတည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္၊ သိမ္ျဖဴသေဘၤာက်င္းဝင္း၌ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲကို က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။


          “ယေန႔လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့တဲ့ ျမစ္တြင္းသြား တြန္း/ဆြဲေရယာဥ္က လက္ရွိ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမွာ အသံုးျပဳေနတဲ့ တြန္းဆြဲေရယာဥ္ေတြမွာ စြမ္းအားအႀကီးဆံုးတြန္းဆြဲ ေရယာဥ္အေနနဲ႔ ပါဝင္ပါတယ္” ဟု ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။


          အဆိုပါေရယာဥ္သည္ အလ်ား ၃၂ မီတာ၊ အနံ ၁၁ မီတာ၊ ေစာက္ ၅ မီတာရွိ ၿပီး တစ္နာရီ ေရမိုင္ႏႈန္း ၁၂ မိုင္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ စြမ္းအားႀကီးမားသည့္ တြန္းဆြဲေရယာဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ထံမွ သိရပါတယ္။


          ယခုလက္ရွိ ရန္ကုန္အတြင္းဆိပ္ကမ္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာသေဘၤာႀကီးမ်ား ရပ္နားႏိုင္သည့္ ဆိပ္ခံတံတား ၂၆ စင္းရွိၿပီးသီလဝါဆိပ္ကမ္းေဒသတြင္ ၁၂ စင္း ရွိၿပီး ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္တြင္ လက္ရွိ တြန္း/ဆြဲေရယာဥ္မ်ား ျဖစ္သည့္၁၀၀၀ 1000 BHP Tug ၃ စီး၊ ၁၅၀၀ 1500 BHP Tug ၁ စီး၊ 3000 BHP Tug ၁ စီးျဖင့္ လွည့္ပတ္သံုးစြဲခဲ့ရေၾကာင္းျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ထံမွ သိခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

Source : the voice

Read times
Rate this item
(0 votes)