Port News

ကုန္ေသတၱာမ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္နိုင္ရန္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ျမစ္ငယ္တြင္ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး Dry Port မ်ား ဆက္လက္တည္ေဆာက္ရန္ ေနရာခုနစ္ေနရာအား အဆိုျပဳထား

ကုန္ေသတၱာမ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္နိုင္ရန္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ျမစ္ငယ္တြင္ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး Dry Port မ်ား ဆက္လက္တည္ေဆာက္ရန္ ေနရာခုနစ္ေနရာအား အဆိုျပဳထား google

          ဒဂုံအေရွ႕ပိုင္းရွိ ႐ြာသာႀကီးရိွ ျမန္မာ့မီးရထားပိုင္ေျမေပၚတြင္ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္း ( Dry Ports) ႏွစ္ခုအား တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။အဆိုပါ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းႏွစ္ခုသည္ ျမန္မာ့မီးရထားပိုင္ေျမေပၚတြင္ BOT စနစ္ GS KM Terminal & Logistics LimitedResource Group Logistics Co, Ltd ကုမၸဏီႏွစ္ခုတို႔က တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

 

          ထိုကုန္းတြင္းဆိပ္( Dry Ports) ႏွစ္ခုသည္ ဧက ၄ဝ စီရွိၿပီး၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာက စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ကာ ယခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာတြင္ တည္ေဆာက္မႈၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။႐ြာသာႀကီး ကုန္းတြင္းဆိပ္ႏွစ္ခုကို ပုဂြလိကကုမၸဏီႏွစ္ခုက အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀ ေက်ာ္ကုန္က်ခံ တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ လက္ရွိတြင္ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းမ်ားတည္ေဆာက္မႈမွာ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

          “႐ြာသာႀကီး ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းကေန ျမစ္ငယ္အထိ ကုန္ေသတၱာတင္ရထား စမ္းသပ္ခုတ္ေမာင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီစမ္းသပ္ခုတ္ေမာင္းမႈ အဆင္ေျပတယ္ဆိုရင္ ႐ြာသာႀကီး ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းကေနကုန္ေသတၱာ ေတြကို ရထားနဲ႔တင္ပို႔ႏိုင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာ့မီးရထားမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။

 

          ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္း ( Dry Ports) ႏွစ္ခု တည္ေဆာက္မႈအားလုံးၿပီးစီးပါကသီလဝါ႐ြာသာႀကီး-ျမစ္ငယ္တို႔အၾကား ကုန္ေသတၱာရထားတြဲမ်ား ေျပးဆြဲႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။လက္ရွိတည္ေဆာက္ေနသည့္ (Dry Ports) ႏွစ္ခုတြင္ ကုန္ေသတၱာအလုံးေရႏွစ္ သိန္းေက်ာ္သိုေလွာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ႏွင့္ သီလဝါဆိပ္ကမ္းအၾကား ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ 

 

           မီးရထားျဖင့္ ကုန္ေသတၱာမ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္နိုင္ရန္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတြင္ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး Dry Port မ်ား ဆက္လက္တည္ေဆာက္ရန္ ေနရာခုႏွစ္ရာအား အဆိုျပဳထားေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

 

          ကုန္ေသတၱာတင္ ရထားတြဲမ်ားျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္နိုင္ေသာ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ အဆိုျပဳထားေသာ ေနရာမ်ားမွာ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ တမူး၊ မူဆယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ပဲခူးႏွင့္ မုံရြာၿမိဳ႕တို႔ ျဖစ္ၿပီး၊ လက္ရွိတြင္ မုံရြာၿမိဳ႕၌ ကိုရီးယားကုမၸဏီ တစ္ခုက ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ရန္ ေလ့လာမွု ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

 

          ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္မည့္ ေနရာအား ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ရန္၊ အာရွရထားလမ္း၊ အာရွအေဝးေျပးလမ္းမႏွင့္ နီးစပ္ရန္၊ ကုန္ပစၥည္း ထြက္ရွိေသာေနရာ ျဖစ္ရန္ႏွင့္ စက္မွုဇုန္မ်ား တည္ရွိေသာ ေနရာတို႔အား သတ္မွတ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

          ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ မီးရထားျဖင့္ ကုန္ေသတၱာမ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္နိုင္ရန္ Resources Group Logistics Co.,Ltd ၏ ရြာသာႀကီး ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းအား နိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

 

          Resources Group Logistics Co.,Ltd သည္ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွု အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ရြာသာႀကီး ကုန္းတြင္းဆိပ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄ ဒသမ ၂၆သန္း၊ ျမစ္ငယ္ကုန္းတြင္းဆိပ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄ ဒသမ ၇၅သန္း၊ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးမတည္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၉ သန္းျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

          ဒဂုံအေရွ႕ပိုင္းရွိ ရြာသာႀကီး ဘူတာအနီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၅ သန္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ရန္ကုန္ကုန္းတြင္း ဆိပ္ကမ္းအား နိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

 

          အဆိုပါ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ သီလဝါ ဆိပ္ကမ္းမ်ားအတြက္ ယာဥ္ေၾကာသြားလာေရး ပိတ္ဆို႔မွု ေလၽွာ့ခ်ၿပီး ကုန္ပစၥည္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေလၽွာ့ခ်နိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဘီအိုတီစနစ္ျဖင့္ KM Terminal & Logistics Limited မွ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

Source : Eleven

Read times
Rate this item
(1 Vote)