Port News

သီလဝါ TMIT ဆိပ္ကမ္းလုပ္ကြက္ကို ဂ်ပန္ Kmaigumi ကုမၸဏီက လုပ္ကိုင္ခြင့္ရ

သီလဝါ TMIT ဆိပ္ကမ္းလုပ္ကြက္ကို ဂ်ပန္ Kmaigumi ကုမၸဏီက လုပ္ကိုင္ခြင့္ရ google

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေခ်းေငြကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀ဝျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ဧက ၄၀ရွိ TMIT ဆိပ္ကမ္း လုပ္ကြက္ကို ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္က ဂ်ပန္ Kamigumi ကုမၸဏီအား ၃၈ ႏွစ္လုပ္ငန္းလုပ္ ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

 

အဆိုပါ ဆိပ္ကမ္းသည္ သီလဝါဆိပ္ကမ္းေဒသရွိ လုပ္ကြက္ အမွတ္ ၂၅ ႏွင့္ ၂၆တြင္တည္ရွိၿပီး ၂၀၁၆ တြင္ စတင္ေဆာက္လုပ္၍ ၂၀၁၈တြင္ ၿပီးစီးခဲ့သည္။အဆိုပါ ဆိပ္ကမ္းေနရာကို ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္က ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ယင္းကုမၸဏီသို႔ လည္ပတ္လုပ္ ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။TMIT- Thilawa Multipu -rpose International Terminal ဆိပ္ကမ္းသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကုန္ေသတၱာ ၂၄၀,၀၀၀ကိုကိုင္တြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဘက္စုံသုံး ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုျဖစ္ကာ မီတာ ၂၀၀ အရွည္ရွိသည္။

 

အဆိုပါ ဆိပ္ကမ္းတည္ ေဆာက္ေရးအတြက္ JICA က ေခ်းေငြေထာက္ပံ့ရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ၂၀၁၃ တြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ရန္ ၂၀၁၅ ဒီ ဇင္ဘာႏွင့္ ၂၀၁၇ မတ္လတြင္ ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္မ်ား အသီးသီးလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

 

Kamigumi ကုမၸဏီသည္ ဂ်ပန္အေျခစိုက္ သယ္ယူေထာက္ပံ့ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆိပ္ကမ္းကုန္တင္ကုန္ခ် လုပ္ကိုင္ခြင့္ရထားသည္။ထို႔အျပင္ Kamigumi ကုမၸဏီသည္ ဧက ၂ဝ က်ယ္ဝန္းသည့္ လုပ္ကြက္အမွတ္ ၃၀ ႏွင့္ ၃၁ တြင္လည္းဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္း မ်ားတိုးခ်ဲ႕ခဲ႔ျပီး International Bulk Terminal Thilawa-IBTT ဆိပ္ကမ္းအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ထိုဆိပ္ကမ္းကို အဆိုပါဂ်ပန္ကုမၸဏီက ရွယ္ယာ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ Lluvia ကုမၸဏီကရွယ္ယာ၇၅ရာ ခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။

 

ထို႔ျပင္ သီလဝါဆိပ္ကမ္းတြင္ မီတာ ၆ဝဝ ရွည္လ်ားသည့္ ဆိပ္ခံတံတားစီမံကိန္းကို ျပည္တြင္းကုမၸဏီ သုံးခုက ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး ၂၀၂၀ ၌အၿပီး သတ္မည္ဟုေၾကညာထားသည္။

 

သီလဝါတြင္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ေျမကြက္ ၃၇ ကြက္ ေျမယာေဖာ္ထုတ္ထားၿပီး ၂၇ ကြက္ကို ပုဂၢလိကသို႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးထားသည္။ က်န္အကြက္မ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕ကို ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္က ဂ်ပန္ေခ်းေငြျဖင့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားတည္ေဆာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

 

ReadMore - သီလဝါဆိပ္ကမ္းတြင္ TMIT အေထြေထြကုန္စည္၊ ကုန္ေသတၱာတင္ခ် ဆိပ္ခံတံတားႏွင့္ IBTT ဆိပ္ခံတံတားသစ္မ်ားဖြင့္လွစ္

 

Source : 7 Day Daily

 

Myanmar Logistics Guide

 

 

 

 

Read times
Rate this item
(1 Vote)