Port News

ကုန္ေသတၱာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ပုံအဆင့္ဆင့္

ကုန္ေသတၱာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ပုံအဆင့္ဆင့္ google.com

ကုန္ေသတၱာသယ္ယူပို႔ေဆာင္ပုံအဆင့္ဆင့္

 

ကုန္ေသတၱာသယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈကြင္းဆက္တြင္ေအာက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပါဝင္ပါတယ္။

 

• ပထမဆုံးလမ္းေၾကာင္း။ကုန္တင္ပို႔သူသည္ ကုန္ေသတၱာအလြတ္ကို သက္ဆိုင္ရာသေဘၤာလိုင္း သို႔မဟုတ္ ကုန္ေသတၱာစခန္းမွ ထုတ္ယူရပါသည္။ထို႔ေနာက္ ကုန္တင္ပို႔သူ၏ အေဆာက္အဦ သို႔မဟုတ္ ကုန္စည္ ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူ၏ သိုေလွာင္႐ုံတြင္ ကုန္ေသတၱာအတြင္ ကုန္ပစၥည္းထည့္သြင္းပါသည္။ ဆက္လက္၍ ကုန္ေသတၱာကို ကားဂိတ္ သို႔မဟုတ္ ဘူတာ႐ုံသို႔ ပို႔ေဆာင္ပါသည္။

 

• ထပ္ဆင့္လႊဲေျပာင္းျခင္း။ကုန္ေသတၱာကို ကားဂိတ္ သို႔မဟုတ္ ဘူတာ႐ုံမွ ကားလမ္း သို႔မဟုတ္ ရထားလမ္း သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ဆက္လက္ပို႔ေဆာင္သည္။

 

• ဆိပ္ကမ္းသို႔ထပ္မံပို႔ေဆာင္ျခင္း။ဆိုက္ေရာက္သည့္ ကားဂိတ္ သို႔မဟုတ္ ဘူတာ႐ုံမွတစ္ဆင့္ သေဘၤာျဖင့္ တင္ပို႔နိုင္ရန္အတြက္ ကုန္တင္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ဆက္လက္ပို႔ေဆာင္သည္။

 

• ကုန္တင္ဆိပ္ကမ္းမွထြက္ခြာျခင္း။ကုန္တင္ဆိပ္ကမ္းတြင္ အေကာက္ခြန္ ရွင္းလင္းေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊လြင္ျပင္တြင္ ယာယီ ထားသိုျခင္း၊ပင္လယ္ကူး သေဘၤာေပၚသို႔ တင္ေဆာင္သည္။

 

• ကုန္ခ်ဆိပ္ကမ္းသို႔ေရာက္ရွိျခင္း။ပင္လယ္ကူးသေဘၤာေပၚမွ ကုန္ေသတၱာကိုခ်ယူျခင္း၊လြင္ျပင္တြင္ ယာယီထားသိုျခင္းႏွင့္ အေကာက္ခြန္ ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သည္။

 

• ကုန္းတြင္းပိုင္းသို႔ဆက္လက္ပို႔ေဆာင္ျခင္း။ကုန္ေသတၱာကို ကုန္ခ်ဆိပ္ကမ္းမွ ကားဂိတ္ သို႔မဟုတ္ ဘူတာ႐ုံသို႔ပို႔ေဆာင္သည္။

 

• ကုန္ပိုင္ရွင္ထံသို႔ေပးပို႔ျခင္း။ကုန္ေသတၱာကို ကားဂိတ္ သို႔မဟုတ္ ဘူတာ႐ုံမွ ထရပ္ကားျဖင့္ ကုန္လက္ခံသူထံသို႔ ေပးပို႔ျခင္း၊ (ကုန္ေသတၱာ သည္ ကုန္ပိုင္ရွင္မွ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ကုန္ေသတၱာ (shipper”s own container: SOC) ျဖစ္ပါက ဤေနရာတြင္ ၿပီးဆုံးပါသည္။

 

• ေနာက္ဆုံးလမ္းေၾကာင္း။ ကုန္ေသတၱာစခန္း သို႔မဟုတ္ ကုန္ေသတၱာဆိပ္ကမ္းတံတား သို႔မဟုတ္ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းသို႔ ကုန္ေသတၱာ အခြံကိုပို႔ေဆာင္ျခင္း (ကုန္ေသတၱာသည္ သေဘၤာလိုင္းမွ ပိုင္ဆိုင္ပါက သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာသို႔ ကုန္ေသတၱာကို ပို႔ေဆာင္ေပးရပါသည္)။

 

Source : Yone Shin

 

ReadMore ;  ဆိပ္ကမ္းမ်ားအတြင္း ကြန္တိန္နာ ဝန္ေဆာင္ခ ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံ

Read times
Rate this item
(0 votes)