Tenders

ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပုိင္တြင္ စက္သုံးဆီမ်ား ၀ယ္ယူရန္ တင္ဒါေခၚျခင္း

ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပုိင္တြင္ စက္သုံးဆီမ်ား ၀ယ္ယူရန္ တင္ဒါေခၚျခင္း google

၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပုိင္တြင္ အသုံးျပဳရန္လိုအပ္ေသာ ဒီဇယ္ဆီ (H.S.D) ၊ ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီ (P.H.S.D) ႏွင့္ ဓာတ္ဆီ (OCtane-92) (၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြက္ ) တုိ႔ကုိ က်ပ္ေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူလိုပါသျဖင့္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါမ်ားကုိ (၁၁.၆.၂၀၁၉) ရက္ (၁၄း၀၀)နာရီေနာက္ဆုံးထားတင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚထားခဲ့ပါတယ္။

 

တင္ဒါပုံစံႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္၊ ဗဟုိပစၥည္းထိန္းဌာန၊ ကမ္းနားလမ္း (ဗုိလ္တေထာင္ဘုရားအေနာက္ဘက္၊ ကြန္ကရစ္လမ္း၊ Toll Gate အနီး) ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၁၀.၅.၂၀၁၉) ရက္မွစ၍ (၁၀.၆.၂၀၁၉) ရက္အထိ ရုံးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ရယူႏုိင္ေၾကာင္း သိခဲ့ရပါတယ္။

 

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက တယ္လီဖုန္းအမွတ္ ၀၁-၈၆၁၀၂၃၀ ႏွင့္ ၀၁-၈၆၁၀၂၃၂ တုိ႔သုိ႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္းနုိင္ပါတယ္။

 

Source : ျမန္မာ့အလင္း

 

Myanmar Logistics Guide

Read times
Rate this item
(1 Vote)