Transportation

သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ထုတ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသယ္ရန္ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္မည္

သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ထုတ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသယ္ရန္ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္မည္ google

           သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အာရွေဒသတြင္းေဈးကြက္ႏွင့္ ျပည္တြင္းေဈးကြက္ကို ျဖန႔္ျဖဴးေရာင္းခ်ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီမွ သိရသည္။

 

           သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး ဦးေ႐ႊဟိန္း က “သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဧရိယာကို လ်ာထားတာေတာ့ရွိတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာလဲ port ေတြကို တခုၿပီး တခု နိုင္ငံတကာ အဆင့္မီေအာင္ ဂ်ပန္နည္းပညာနဲ႕ မတ္လကုန္မွာ ဆိပ္ကမ္းေတြ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေတာ့မွာ။ ရထားလမ္းလည္းလုပ္ဖို႔ လ်ာထားတာရွိတယ္” ဟု ေျပာသည္။အဆိုပါ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးလွ်င္ အာရွစီးပြားေရး ေဈးကြက္ျဖစ္ေသာ ထိုင္း၊ ယူနန္၊ ဗီယမ္နမ္၊ လာအို အစရွိသည့္ နိုင္ငံမ်ားကို သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔နိုင္မည့္အျပင္ ျပည္တြင္း ေဈးကြက္ကိုလည္း လွ်င္ျမန္လြယ္ကူစြာ ျဖန႔္ျဖဴးေရာင္းခ်နိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

 

           အဓိကအားျဖင့္ နိုင္ငံျခားသြင္းကုန္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ျဖန႔္ျဖဴး ေရာင္းခ်နိဳင္ရန္အတြက္ ဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားကို ျပည္တြင္းေဈးကြက္ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ား ပို၍ ဖိတ္ေခၚေနေၾကာင္း သိရသည္။Myanmar Japan Thilawa Development ကုမၸဏီ ဒါရိုက္တာ ေဒါက္တာ ဉာဏ္သစ္လိူင္ က “က်ေနာ္တို႔ ကုန္ထုတ္လမ္းလို႔ေျပာတဲ့ ေလးလမ္းသြားႀကီးေတြကို အခု ခင္းေနပါၿပီ။ ဒါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲကို သြားလို႔ရတာျဖစ္သလို၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ေရွာင္ကြင္းၿပီးေတာ့ ပဲခူးကိုသြားတဲ့ လမ္းကိုလည္း အခု တၿပိဳင္နက္ထဲ သြားၾကမွာပါ။ ဒီလိုကုန္ထုတ္လမ္းႀကီးေတြကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ကုန္ေခ်ာပို႔ဖို႔ အေနနဲ႕ရွိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ မီးရထားပို႔ေဆာင္ေရးကို အျမန္ဆုံးစနိုင္ေအာင္ Master Plan လုပ္ေနပါၿပီ။ က်ေနာ္တို႔ ဇုန္က ထြက္တဲ့ ပစၥည္းေတြက ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပကိုလည္း သြားမွာပါ” ဟု ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

 

           အဆိုပါ ကုန္ထုတ္လမ္းႀကီးမ်ားမွာ ကုန္ေၾကာင္းအေနႏွင့္ရွိၿပီး Dry Port ဟုေခၚေသာ မီးရထားလမ္းကို နိုင္ငံေတာ္မွ တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ရေသာေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ပမာဏကို ေျပာၾကားနိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ထို႔အျပင္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္သားမ်ား ေနထိုင္ရန္ မိသားစု အိမ္ရာမ်ား (တန္းလ်ား)၊ ေဈးဝယ္စင္တာပါ အိမ္ရာမ်ား၊ ဂ်ပန္နိုင္ငံအမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္ေသာ 3 star အဆင့္ရွိ စူပါဟိုတယ္မ်ားမ်ားကို တည္ေဆာက္ေနၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ B၊ အပိုင္း ခ တြင္ ဘဏ္႐ုံးခြဲမ်ား၊ ေဈးဝယ္စင္တာမ်ား၊ ႐ုံးခန္းတာဝါမ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

 

           အတြင္းေရးမႉး ဦးေ႐ႊဟိန္း က “က်ေနာ္တို႔က Free zone ရယ္၊ promotion ဇုန္ရယ္ ခြဲထားတာေပါ့ေနာ္။ Free zone ကေတာ့ နိုင္ငံျခား တင္ပို႔ဖို႔အတြက္ ဦးစားေပးတယ္။ စက္႐ုံ ၁၀၃ ႐ုံထဲမွာ နိုင္ငံျခားကို တင္ပို႔တဲ့ ကုမၸဏီက ၄၀ ေက်ာ္ရွိတယ္။ က်န္တဲ့ ၆၀ ေလာက္ကေတာ့ ျပည္တြင္းကို ျဖန႔္ခ်ီတယ္”ဟု ရွင္းျပသည္။သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၃ဝ ရက္က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ယင္းဇုန္ကို ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ပုဂၢလိက အဖြဲ႕အစည္းတို႔ ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္Myanmar Japan Thilawa Development Limited မွေန၍ ရင္းႏွီးတည္ေဆာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

 

           အဆိုပါဖက္စပ္ကုမၸဏီတြင္ ျမန္မာဘက္က ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဂ်ပန္ဘက္က ၄၉ ရာခိုင္ ႏႈန္းရွယ္ယာမ်ား ပါဝင္ၿပီး လက္ရွိတြင္ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ စုစုေပါင္း ေျမဧက ၅၇၂၄ ထဲမွာ ဇုန္ A သည္ေျမဧက ၁ ေထာင္ကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ေနၿပီး ဇုန္ B မွာလည္း ေျမဧက ၄၀၀၊ ၅၀၀ ခန႔္ကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒအရ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္မွ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္အထိ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၉ ဒသမ ၄၇ သန္း နိုင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ဝင္ေရာက္ထားေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

 

Source : ဧရာဝတီ

Read times
Rate this item
(1 Vote)