Transportation

ခ်င္းတြင္းေရယာဥ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ စီးပြားေရး

ခ်င္းတြင္းေရယာဥ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ စီးပြားေရး google

            လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္ေက်ာ္အခ်ိန္ခန္႔က အထက္ခ်င္းတြင္းေခၚ အညာရပ္၀န္းေဒသ၏ ကုန္သြယ္ေရးစနစ္ သည္ ျပန္ေျပာင္း၍ ေျပာျပေသာ္ ယံုႏုိင္ဖြယ္ရာမရွိဟု ဆိုရေပေတာ႔မည္။

 

            အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ ယခင္က ခ်င္းတြင္းျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္း အထက္အညာအရပ္ဆီသို႔ ကုန္စည္ကူးသန္း ရသည့္ ေရယာဥ္ႀကီးမ်ားမွာ လံုးထြန္းေလွႀကီးမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ခႏၶာ အလြန္ဖြံ႕ၿဖိဳးထြား ႀကိဳင္းလွသည့္ေလွထိုးလုပ္သားႀကီးမ်ားသည္ ေလွထိုး၀ါးလံုးႀကီးမ်ားကို ပခံုးျဖင္႔ေထာက္၍ အားကုန္ထိုးၿပီး လိုရာခရီးသို႔ ရက္ေပါင္း မ်ားစြာ အခ်ိန္အကုန္ခံ၊ လူအပင္ပန္းခံ၍ သြားလာခဲ႔ရသည္။ ထိုစဥ္က ခ်င္းတြင္းျမစ္ေၾကာင္း၌ စက္တပ္ေရယာဥ္ အစီးအေရအတြက္မွာ အနည္းငယ္ခန္႔မွ်သာ သြားလာႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ အထက္ခ်င္းတြင္းေဒသ၏ ကုန္သြယ္မႈ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ရြက္ တိုက္ေလွႀကီးမ်ားကို တည္ေဆာက္ သံုးစြဲလာခဲ့ၾကသည္။

 

            ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္လြန္ကာလမ်ားတြင္ ျမင္းေကာင္ေရ ၁၈ ေကာင္ခန္႔ရွိ တစ္လံုးထိုး အင္ဂ်င္စက္မ်ားကို ေရယာဥ္ ကုန္းပတ္ေပၚ၌ ေတာင္ပံကားစနစ္ျဖင့္ အထိုင္တပ္ဆင္ကာ ကုန္သြယ္မႈ လ်င္ျမန္လာေစရန္ အသံုးျပဳလာခဲ့ၾကသည္။ထိုအခ်ိန္က ေငြရင္းေငြႏွီး တတ္စြမ္းႏုိင္သည့္ ေရယာဥ္လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားသည္ “ဇြဲ ” အင္ဂ်င္ဟုေခၚေသာ လယ္ထြန္စက္ အင္ဂ်င္စက္ႀကီးမ်ားကို ၀ယ္ယူ၍ ေရယာဥ္၌ တပ္ဆင္ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

            ကုန္သြယ္ေရး ေရယာဥ္ႀကီးမ်ားသည္ မံုရြာဆိပ္ကမ္းမွ ပို႔ကုန္မ်ားျဖစ္သည့္ စားသံုးကုန္မ်ဳိးစံု၊ အိမ္သံုးပစၥည္း မ်ဳိးစံုႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ဳိးစံုတို႔ကိုတင္ေဆာင္၍ မနားမေန ခုတ္ေမာင္းသြားလာခဲ႔ေသာ္လည္း ေရလမ္းခရီးမိုိင္ ၃၂၇ မိုင္ခန္႔ရွိသည့္ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕သို႔ ရက္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ၾကာ ခုတ္ေမာင္းသြားလာ ခဲ့ရသည္ဟု သိရသည္။

 

            ထိုစဥ္က ေရယာဥ္ေမာ္ေတာ္ လုပ္သားမ်ားသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ သံုးႀကိမ္မွ ငါးႀကိမ္ခန္႔အထိ တိုင္ေအာင္ ေရယာဥ္ေအာက္သို႔ဆင္း ေရငုတ္၍ လႊစာမႈန္႔မ်ား ေရယာဥ္ေအာက္သို႔ ေစလႊတ္ခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ ေရယာဥ္ ကိုယ္ထည္မ်ားသည္ သစ္သားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားရွိၿပီး သစ္သားတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အဆက္ၾကားတြင္ ေရမ်ား ယိုစိမ္႔၀င္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေစရန္အတြက္ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ေပးရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း လမ္းခရီး၏ ၾကာျမင္႔ခ်ိန္သည္ လိုအပ္သည့္အခ်ိန္ထက္ ပိုမို၍ အခ်ိန္ၾကာခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

 

            ယင္း အေျခအေနမ်ားသည္ သူ႔ေခတ္ႏွင့္သူ႔အခါတြင္ ေခတ္မီသည္ဟု ဆိုႏုိင္ေသာ္လည္း ခ်င္းတြင္း ေရေၾကာင္း၌ ယေန႔ေခတ္ ေျပးဆြဲလ်က္ရွိေသာ ေခတ္မီကုန္တင္အျမန္ေရယာဥ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ မည္ဆိုပါက လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနခဲ႔သည္ဟု ဆိုရေပမည္။ အေၾကာင္းမူကား ထိုစဥ္က အညာေဒသသို႔ေျပးဆြဲေနသည့္ ကုန္သြယ္ေရးေရယာဥ္ႀကီးမ်ားသည္ သစ္သားကိုယ္ထည္ႀကီးမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ကုန္တင္ေရယာဥ္တစ္စီး တည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက ကၽြန္းသစ္မ်ား တန္ေပါင္းမ်ားစြာ အသံုးျပဳတည္ေဆာက္ ခဲ့ရသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း သဘာ၀အလွ ကၽြန္းသစ္ေတာႀကီးမ်ား ပ်က္ယြင္းခဲ့ရျပန္သည္။ သစ္ေတာမ်ား ပ်က္စီးခဲ႔ရေသာ္လည္း ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထင္သေလာက္ ခရီးမေပါက္ ျဖစ္ခဲ႔ရ သည္။

 

            သစ္သားကိုယ္ထည္ ကုန္တင္ေရယာဥ္တစ္စင္းတြင္ အမွတ္တကယ္ လိုအပ္ေသာ ေရယာဥ္လုပ္သားမွာ အနည္းဆံုး ငါးေယာက္ခန္႔ လိုက္ပါၾကရသည္။ ထို႔သို႔ လိုက္ပါရျခင္းမွာ ညအခ်ိန္တြင္ ေရကင္းေစာင့္ျခင္း ျဖင္႔ ေရယာဥ္အား အလွည့္က် ေစာင္႔ေရွာက္ေပးရသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သစ္ကုိယ္ထည္ ေရ ယာဥ္တစ္စီး၏ ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ရသည့္ ၀န္ေဆာင္စရိတ္မွာ ႀကီးမားလြန္းသည့္အတြက္ အျမတ္ အစြန္းမွာ တြက္ေခ်မကိုက္ ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း သစ္သားကိုယ္ထည္ ေရယာဥ္ပိုင္ရွင္တစ္ဦးမွ ေျပာျပသည္။

 

၂၀၀၀ ႏွစ္ျပည့္လြန္ႏွင့္ ခ်င္းတြင္းေရယာဥ္

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

            ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္ ကာလမွစတင္၍ ခ်င္းတြင္းေရေၾကာင္း ကုန္စည္စီးဆင္းမႈသည္ တဟုန္ထိုး ျမင့္မားတိုး တက္လာခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုသို႔ ျမင့္တက္လာျခင္းမွာ သစ္သားကိုယ္ထည္ ေရယာဥ္မ်ား သံုးစြဲခဲ့ သည့္ ေခတ္စနစ္မွ သံ ကိုယ္ထည္ေရယာဥ္မ်ား ေျပာင္းလဲ သံုးစြဲခဲ႔သည့္စနစ္သစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေရယာဥ္လုပ္ငန္းရွင္းမ်ားမွ ဆိုသည္။ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေၾကာင္းအတြင္း ေန႔စဥ္ေျပးဆြဲလ်က္ရွိသည့္ ခရီး သည္တင္ အျမန္ေရယာဥ္မ်ားႏွင့္ ကုန္တင္ အျမန္ေရယာဥ္ႀကီးမ်ားသည္ ခ်င္းတြင္းေရယာဥ္ တည္ ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္မွ ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ခ်င္းတြင္းေရယာဥ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္သည္ မံုရြာၿမိဳ႕ သလႅာ၀တီဆိပ္ကမ္း အုန္းပင္ဆိပ္အနီးတြင္ တည္ရွိ ၿပီး သံကိုယ္ထည္ေရယာဥ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔အား တည္ေဆာက္ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။

 

            ေရယာဥ္ႀကီးမ်ား ေခတ္မီလာသည္ႏွင့္အမွ် ကုန္စည္စီးဆင္းမႈသည္လည္း အလ်င္အျမန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေတာ့ သည္။ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေၾကာင္းသြား ေရယာဥ္အမ်ားစုသည္ ယခင္က သစ္သားကိုယ္ထည္ ေရယာဥ္မ်ားကို သံုးစြဲခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုအခါ ေခတ္မီသည့္ သံကိုယ္ထည္ေရယာဥ္ႀကီးမ်ားအား ေျပာင္းလဲသံုးစြဲလာသည့္ အတြက္ေရႊအညာေျမ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈႏႈန္းသည္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္စနစ္သို႔ တဟုန္ထိုး ေရာက္ခဲ့ရေတာ့သည္။သံကိုယ္ထည္ ေရယာဥ္ႀကီးမ်ားသည္ ကုန္စည္တန္ခ်ိန္ေပါင္းမ်ားစြာကို တစ္နင့္တစ္ပိုး တင္ေဆာင္၍ မံုရြာဆိပ္ကမ္းမွ ခုတ္ေမာင္းထြက္ခြာမည္ဆိုလွ်င္ မင္းကင္း၊ ကေလး၀၊ ေမာ္လိုက္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ တစ္ညအိပ္ ႏွစ္ရက္ခရီး၊ ေဖာင္းျပင္၊ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သံုးညအိပ္ ေလးရက္ခရီး၊ ခႏ္ၲီးၿမိဳ႕သို႔ ငါးညအိပ္ ေျခာက္ရက္ ခရီးဆိုလွ်င္ သက္ေသာင့္သက္သာျဖင့္ သြားလာႏုိင္ေတာ့သည္။

 

            ယခင္က အညာေဒသ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လနဲ႔ခ်ီ၍ၾကာျမင့္စြာ ခုတ္ေမာင္းခဲ့ရသည့္ ခရီးလမ္း မ်ားသည္ ယခုအခါ ေရယာဥ္၏အရည္အေသြး ျမင့္မားတိုးတက္လာခဲ႔မႈေၾကာင့္ ရက္ပိုင္းခရီး သာ ျဖစ္ရေတာ႔သည္။ေဒသတြင္း ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုတက္လာခဲ့ျခင္းမွာ ခ်င္းတြင္း ေရယာဥ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရခ်ဳိခရီးလမ္း ေရပါးသြား သံကိုယ္ထည္ေရယာဥ္မ်ား တည္ေဆာက္မည္ဆိုလွ်င္ မံုရြာၿမိဳ႕ရွိ ခ်င္းတြင္းေရ ယာဥ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္သို႔ လာေရာက္ တည္ေဆာက္ၾကသည္။

 

            အဆိုပါေရယာဥ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ႏွင္႔အမွ် ေရယာဥ္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္သားႀကီးမ်ားလည္း အလုပ္အကိုင္အခြင္႔အလမ္းမ်ား ပိုမို ျဖစ္ထြန္းလာရေတာ့သည္။


 Source : Mizzima

 

Myanmar Logistics Guide

Read 271 times
Rate this item
(0 votes)