Transportation

ရထား နဲ့ ခရီးသွားချင်သူများအတွက် ရထားအချိန်စာရင်း နဲ့ ရထားလက်မှတ် တန်ဖိုးများ

ရထား နဲ့ ခရီးသွားချင်သူများအတွက်
ရထားအချိန်စာရင်း နဲ့ ရထားလက်မှတ် တန်ဖိုးများ 
===============================


(ရန်ကုန် မှ မန္တလေး)
မနက်အမြန်ရထား နံနက် 6 :00 AM
ရိုးရိုးတန်း - 4650ကျပ်
အထက်တန်း - 9300ကျပ်
လေအိတ်ရထား ညနေ 3:00 PM
ရိုးရိုးတန်း - 4650ကျပ်
အထက်တန်း - 9300ကျပ်
ည အမြန်ရထား ညနေ 3:45 PM
ရိုးရိုးတန်း - 4650ကျပ်
အထက်တန်း - 9300ကျပ်
(မန္တလေး မှ ရန်ကုန်)
မနက်အမြန်ရထား မနက် 6:00 AM
ရိုးရိုးတန်း - 4650ကျပ်
အထက်တန်း -9300ကျပ်
လေအိတ်ရထား ညနေ 3:00 PM
ရိုးရိုးတန်း -4650ကျပ်
အထက်တန်း - 9300ကျပ်
ည အမြန်ရထား ညနေ 5:00 PM
ရိုးရိုးတန်း - 4650ကျပ်
အထက်တန်း - 9300ကျပ်
***********
(မန္တလေး - မြစ်ကြီးနား လမ်းပိုင်း)
မန္တလေး မှ မြစ်ကြီးနား
မန္တလာ ရထား မနက် 8:45 AM
ရိုးရိုးတန်း - 4150ကျပ်
အထက်တန်း- 8300ကျပ်
မြစ်ဆုံ-မန္တလာရထား 11:30 AM
ရိုးရိုးတန်း - 8250ကျပ်
အထက်တန်း 16500ကျပ်
လေအိတ်ရထား 1:00 PM
ရိုးရိုးတန်း - 9300ကျပ်
အထက်တန်း- 18600ကျပ်
အထူးအမြန်ရထား 4:00 PM
ရိုးရိုးတန်း - 4150ကျပ်
အထက်တန်း- 8300ကျပ်
ဒုတိယ အမြန်ရထား 5:45 PM
ရိုးရိုးတန်း - 3500ကျပ်
အထက်တန်း- 7000ကျပ်
( မြစ်ကြီးနား မှ မန္တလေး )
အထူးအမြန်ရထား 8:15 AM
ရိုးရိုးတန်း -4150ကျပ်
အထက်တန်း -8300ကျပ်
ဒုတိယ အမြန်ရထား 9:30 AM
ရိုးရိုးတန်း-3500ကျပ်
အထက်တန်း-7000ကျပ်
မြစ်ဆုံ- မန္တလာရထား 10:30 AM
ရိုးရိုးတန်း- 8250ကျပ်
အထက်တန်း- 16500ကျပ်
လေအိတ်ရထား 12:45 PM
ရိုးရိုးတန်း-9300ကျပ်
အထက်တန်း- 18600ကျပ်
မန်တလာ ရထား 4:00 PM
ရိုးရိုးတန်း - 4150ကျပ်
အထက်တန်း- 8300ကျပ်
*********
(ရန်ကုန်- မော်လမြိုင် လမ်းပိုင်း)
ရန်ကုန်မှ မော်လမြိုင်
မနက်အမြန်ရထား 7:15 AM
ရိုးရိုးတန်း - 2150ကျပ်
အထက်တန်း- 4300ကျပ်
ထားဝယ်ရထား 6:25 PM
ရိုးရိုးတန်း- 2150ကျပ်
အထက်တန်း-4300ကျပ်
ညအမြန်ရထား 8:00 PM
ရိုးရိုးတန်း - 2150ကျပ်
အထက်တန်း-4300ကျပ်
မော်လမြိုင် မှ ရန်ကုန်
မနက်အမြန်ရထား 8:00 AM
ရိုးရိုးတန်း - 2150ကျပ်
အထက်တန်း -4300ကျပ်
ညအမြန်ရထား 7:30 PM
ရိုးရိုးတန်း - 2150ကျပ်
အထက်တန်း- 4300ကျပ်
ထားဝယ်ရထား 9:25 PM
ရိုးရိုးတန်း- 2150ကျပ်
အထက်တန်း -4300ကျပ်
********
(ရန်ကုန်- ပြည် လမ်းပိုင်း)
ရန်ကုန် မှ ပြည်
လေအိတ်အမြန်ရထား 1:00 PM
ရိုးရိုးတန်း - 1950ကျပ်
ပြည် မှ ရန်ကုန်
လေအိတ်အမြန်ရထား 10:30 PM
ရိုးရိုးတန်း - 1950ကျပ်
*********
*********
(ရန်ကုန် - ပုဂံ လမ်းပိုင်း)
ရန်ကုန် မှ ပုဂံ
အမြနိရထား 4:00 PM
ရိုးရိုးတန်း -4500ကျပ်
အထက်တန်း -12000ကျပ်
ပုဂံ မှ ရန်ကုန်
အမြန်ရထား 4:00 PM
ရိုးရိုးတန်း -4500ကျပ်
အထက်တန်း- 12000ကျပ်
***********
(ရန်ကုန် - နေပြည်တော် လမ်းပိုင်း)
ရန်ကုန် မှ နေပြည်တော်
မနက်အမြန်ရထား 8:00 AM
ရိုးရိုးတန်း -2800ကျပ်
အထက်တန်း -5600ကျပ်
ည အမြန်ရထား 9:00 PM
ရိုးရိုးတန်း -2800ကျပ်
အထက်တန်း-5600ကျပ်
နေပြည်တော် မှ ရန်ကုန်
မနက်အမြန်ရထား 8:00 AM
ရိုးရိုးတန်း- 2800ကျပ်
အထက်တန်း-5600ကျပ်
ညအမြန်ရထား 9:00 PM
ရိုးရိုးတန်း-2800ကျပ်
အထက်တနိး-5600ကျပ်
********
(နေပြည်တော် - မော်လမြိုင် လမ်းပိုင်း)
နေပြည်တော် မှ မော်လမြိုင်
အမြန်ရထား 6:00 AM
ရိုးရိုးတန်း-3400ကျပ်
အထက်တန်း-6800ကျပ်
မော်လမြိုင် မှ နေပြည်တော်
အမြနိရထား 6:15 AM
ရိုးရိုးတန်း- 3400ကျပ်
အထက်တန်း-6800ကျပ်
*******
(ပုသိမ်- ဟင်္သာတ- ကြံခင်း လမ်းပိုင်း)
ပုသိမ် မှ ကြံခင်း
အမြန်ရထား 5:00 AM
ရိုးရိုးတန်း-1800ကျပ်
အထက်တန်း-3600ကျပ်
ကြံခင်း မှ ပုသိမ်
အမြန်ရထား 4:00 AM
ရိုးရိုးတန်း-1800ကျပ်
အထက်တန်း-3600ကျပ်
*******
(မန္တလေး- မြင်းခြံ-ပုဂံ လမ်းပိုင်း)
မန္တလေး မှ ပုဂံ
အမြန်ရထား 9:00 PM
ရိုးရိုးတန်း -1450ကျပ်
အထက်တန်း-2900ကျပ်
ပုဂံ မှ မန္တလေး
အမြန်ရထား 9:00 PM
ရိုးရိုးတန်း-1450ကျပ်
အထက်တန်း-2900ကျပ်
Thet Zaw Oo

Read times
Rate this item
(1 Vote)