Warehouse

Monday, 23 September 2019 06:21

ြဖြံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာေသာ Warehouse ေတြရဲ့သမိုင္းေျကာင္း

ေခတ္ဦးေစာပိုင္း ကာလေတြမွာ Warehouse ဆိုေသာဘာသာရပ္ စကားလံုး၏ အေတြးအေခၚ အယူအဆေတြရဲ့ရင္းျမစ္သည္လူသားေတြဟာ ငတ္မြတ္မူ႕ဒဏ္ကို ေျကာက္ရြံျခင္းေျကာင့္ဆင္းသက္လာေသာ အသိပညာဟု အျကမ္းအားျဖင့္ ခန္႔မွန္းသံုးသပ္ႏိုင္ပါတယ္။

Wednesday, 04 September 2019 09:36

Bonded Warehouse ဆိုသည်နှင့် ယင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ

Bonded warehouse ဆိုတာက နားလည်လွယ်အောင်ပြောရရင်တော့ အကောက်ခွန်နဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခု ကိုသွင်းလာမယ် warehouse ထဲကိုထည့်မယ်၊ ထူးခြားတာကအခွန်ပေးစရာမလိုသေးဘူး။ ရောင်းတော့မှသာ အခုဘယ် လောက်ရောင်းလိုက်ရပြီဆိုပြီး အခွန်ဆောင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ချက်ခြင်းအခွန်တန်းဆောင်စရာမလိုပဲ ပစ္စည်းအ တွက်ရင်းရမယ့်ကုန်ကျစရိတ်ကို ထိန်းထားလို့ရတယ်။ ရောင်းပြီးတော့မှ အခွန်ပြန်ဆောင်ဆိုပြီး ဆိပ်ကမ်းထဲမှာပစ္စည်း ထားတဲ့သဘောနဲ့ခပ်ဆင်ဆင်ပါပဲ။

Thursday, 30 May 2019 04:24

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္စီးပြားေရးဇုန္မ်ားကို မူဆယ္၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္ႏွင့္ ကန္ပိုက္တီးတို႔တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီး Core Zone၊ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ ပစၥည္းမ်ား ကုန္ေလွာင္႐ုံ ဧရိယာမ်ားအျဖစ္ တည္ေထာင္ရန္ လ်ာထား

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုဇုန္မ်ားကို မူဆယ္၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္ႏွင့္ ကန္ပိုက္တီးတို႔တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီး Core Zone၊ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ ပစၥည္းမ်ားသိုေလွာင္ရန္ ကုန္ေလွာင္႐ုံ ဧရိယာမ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္သြားရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုဇုန္ တည္ေထာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Thursday, 23 May 2019 07:44

ကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ ဗဟိုဌာနဆိုတာဘာလဲ ?

ကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးမႈဗဟိုဌာန (Distribution center) ဆိုသည္မွာ လက္လီအေရာင္းဆိုင္မ်ား၊ လက္ကားအေရာင္းဆိုင္ႀကီးမ်ား (သို႔မဟုတ္) သံုးစြဲသူမ်ားထံ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ ထပ္ဆင့္ျပန္လည္ျဖန္႔ျဖဴးမည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို စုစည္းထိန္းသိမ္းထားသည့္ သိုေလွာင္ရံုတစ္ခု (သို႔မဟုတ္) အထူးျပင္ဆင္ထားသည့္ အေဆာက္အဦတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

Tuesday, 30 April 2019 11:11

ေရစိုပ်က္စီးသည့္ကိစၥမ်ား

ေရစိုပ်က္စီးျခင္းအေၾကာင္းတရားမ်ားမွာ ေရခိုးေရေငြ႕(moisture)၊ ေရေငြ႕ေၾကာင့္ ခဲသြားျခင္း (condensation)၊ မိုးေရ (rain)၊ ကုန္ေသတၱာအတြင္းသို႔ ပင္လယ္ေရ ဝင္ေရာက္ျခင္း (ingress of sea water into container) တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

Tuesday, 30 April 2019 10:43

အေအးခန္းကုန္ေသတၱာအတြင္းပါ ကုန္ပစၥည္းပ်က္စီးမွုကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္နည္းမ်ား

လက္ခံရရွိသည့္ အေအးခန္းကုန္ေသတၱာသည္ သက္တမ္းရွိသည့္ ခရီးစဥ္အတြက္ စစ္ေဆးၿပီးေၾကာင္း သက္ေသခံလက္မွတ္ (Pre-Trip Inspection (PTI) certificate) ရွိ/မရွိစစ္ေဆးပါ။

Saturday, 27 April 2019 08:12

ကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးမႈအဆင့္မ်ားအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူ (သို႔မဟုတ္) ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ မိမိကုန္ပစၥည္းကို ေစ်းကြက္အတြင္း (သို႔မဟုတ္) သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား မည္မ်ွအတိုင္းအတာ မည္သည့္အဆင့္အထိ လႊမ္းျခံဳပ်ံ႕ႏွံ႔ေစလိုသည္ကို ေရြးခ်ယ္သည့္အခါ အေၾကာင္းခ်င္းရာ အမ်ားအျပား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

Saturday, 27 April 2019 07:51

ကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးမႈတြင္ ေဆာင္ရန္ ႏွင့္ ေ႐ွာင္ရန္ အခ်က္မ်ား

ကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ (Distribution) သည္ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ရာေဒသမွ သံုးစြဲသူအသီးသီးထံသို႔ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ကုန္စည္စီးဆင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရသည့္ လုပ္ငန္းပင္ျဖစ္သည္။ ကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးမႈကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္ (၃) ခ်က္ကို ဦးတည္အေလးထားေဆာင္ရြက္ၾကရသည္ –

Thursday, 11 April 2019 06:49

အေအးခန္းကုန္ေသတၱာမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ကုန္ပ်က္စီးမွုမ်ား Reefer related

အေအးခန္းကုန္ေသတၱာအတြင္း ကုန္ပ်က္စီးမွုသည္ အျဖစ္မ်ားေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ပ်က္စီးမွုမ်ားတြင္ ပုပ္သိုးျခင္း၊ အရည္ေပ်ာ္သြားျခင္း၊ ေအးခဲသြားျခင္း၊ အမွည့္လြန္ျခင္း၊ ပြန္းပဲ့ျခင္းႏွင့္ အေရာင္ေျပာင္းသြားျခင္း စသည္တို႔ပါဝင္သည္။