Warehouse

ြဖြံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာေသာ Warehouse ေတြရဲ့သမိုင္းေျကာင္း

ြဖြံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာေသာ Warehouse ေတြရဲ့သမိုင္းေျကာင္း google

ေခတ္ဦးေစာပိုင္း ကာလေတြမွာ Warehouse ဆိုေသာဘာသာရပ္ စကားလံုး၏ အေတြးအေခၚ အယူအဆေတြရဲ့ရင္းျမစ္သည္လူသားေတြဟာ ငတ္မြတ္မူ႕ဒဏ္ကို ေျကာက္ရြံျခင္းေျကာင့္ဆင္းသက္လာေသာ အသိပညာဟု အျကမ္းအားျဖင့္ ခန္႔မွန္းသံုးသပ္ႏိုင္ပါတယ္။

 

မိုးေခါင္ျခင္းေျကာင့္ ငတ္မြတ္ျခင္း စသည့္ ရာသီဥတုေဘးအႏၱာရယ္ ေတြေျကာင့္ လူေတြဟာ အစားအစာမ်ားပိုမို သိုေလွာင္စုေဆာင္းထားသည့္ အေလ့အက်င့္ မွတဆင့္ တျခားသူမ်ားအတြက္ သိုေလွာင္ျခင္း ႏွင့္ လိုအပ္သည့္ အခ်ိန္မွ ျပန္လည္ထုတ္၍ ပစၥည္း (သို႕) ေငြသားျဖင့္ လဲလွယ္ ျခင္းတို႕ကို ျပဳလုပ္ျခင္းမွတဆင့္ Warehousing ၏ အခန္းက႑သည္ တျဖည္းျဖည္း ႏွင့္ ပိုမို က်ယ္ျပန္႕လာခဲ့ႀကသည္ဟု သံုးသပ္ထင္ျမင္ခ်က္ေတြရွိပါတယ္။

 

1800s ေနာက္ပိုင္းကာလေတြမွာ ကုန္သြယ္မူ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ၏ ကုန္စည္ပစၥည္းျပတ္လပ္မူေတြဟာ အမ်ားဆံုးေပၚေပါက္ခဲ့ျပီး ၄င္း ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းတဲ့အေနနဲ႕Warehouse Facilities ေတြကို Railroad Companies မ်ားက သူတို႕ Supply ေပးေနေသာ Inland Cities ႏွင့္ Port Cities ေတြရဲ့ Transportation Business ေတြမွာ additional services အေနနဲ႕ စတင္အသံုးခ်ခဲ့ရာမွ ပိုမိုျပီးစတင္က်ယ္ျပန္႕လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

 

>>> Cold Storages အေအးခန္းသိုေလွာင္ရံု၀န္ေဆာင္မႈေပါင္း ၇၇ ခုကိုရွာေဖြရန္ႏိွပ္ပါ<<<

 

၄င္းကာလေတြမွာေတာ့ Warehouseေတြကိုျမစ္ကမ္းဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ သာပိုမိုေဆာက္လုပ္သည္ကို ေတြ႔ရွိရကာ ပထမဆံုး The First Major Commercial Warehouse ဟာ Venice မွာ တည္ေဆာက္ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး Trade Route ေတြရဲ႕ အဓိက ဗဟိုအလယ္တည့္တည့္မွာ ေဆာက္လုပ္ခဲ့တယ္လို႕ 1988 ခုႏွစ္မွာထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့The Warehouse Management Handbook (James A.Tompkins, Ph.D. ႏွင့္ Jerry D.Smith) မွာ ေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Wikipedia မွာေတာ့ Atlantic Dock Warehouse သာ 1800s ေႏွာင္းပိုင္း Historic Warehouse မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုအျဖစ္ ရွားရွားပါးပါးျမင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။

 

Bonded Warehouse ဆုိသည္ႏွင့္ ယင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

 

Warehouse မ်ား၏ ျဖတ္သန္းမူ႔သမိုင္းေျကာင္း ႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာျခင္းကာလမ်ား

 

Image may contain: sky, ocean, outdoor and water

 

1950s-1960s

>>>>>>>>>>

 

1950s – 1960s အေစာပိုင္းကာလေတြမွာ ေတာ့ Warehouse ၏ Meaning အႏွစ္သာရသည္ Store ျပဳလုပ္ျခင္း ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာသာ ရွိေသးကာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ိဴးကိုသာ ေတြ႕ရျပီး Mass Production ေ၀ါဟာရ စတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့သည့္ အခ်ိန္လဲျဖစ္ပါတယ္။ Information System အေနျဖင့္ Mainframe ကိုသာ အားကိုးေနရသည့္ အခ်ိန္လဲျဖစ္ျပီး ကုန္ပစၥည္း Quality အပိုင္းတြင္မ်ားစြာ နိမ့္က်မူ႕ကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ရေသာ ကာလလဲျဖစ္ပါတယ္။ Order Process တစ္ခု အတြက္ေတာင္Lead time မွာ လႏွင့္ခ်ီျပီး ႀကာျမင့္ခဲ့ပါတယ္။ ၄င္းကာလအတြင္းေတြမွာေတာ့ Store လုပ္ငန္းေတြ Food Store လုပ္ငန္းေတြထဲမွာ Mom & Pop ႏွင့္ Woolworth’s တို႕ဟာ အျကီးအက်ယ္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီး Revolution တစ္ခုကို ေျပာင္းလဲခဲ့တယ္လို႕ေတာင္ဆိုႏိုင္ပါတယ္ Woolworths က ပထမဆံုး Self-Service Store ေတြကို စျပီးတီထြင္ မိတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။

 

 

No photo description available.

 

1970s-1980s

>>>>>>>>>

 

1970s-1980s ၀န္းက်င္ေတြမွာ Warehouse ဆိုေသာ ေ၀ါဟာရအျပင္ Distribution Center ဆိုျပီး စကားလံုး တစ္ခုကို တီထြင္ေျပာင္းလဲလာပါတယ္။ Warehouse တစ္ခု၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ Storage တြင္ သာမကပဲ Order Assembly ဆိုေသာ အခန္းက႑ဟာလဲ အေရးပါလာခဲ့ျပန္ပါတယ္ သို႔ရာတြင္ Mass Production ထက္ Just-In-Time ေတြရဲ့ ေအာင္ျမင္မူ႔ဟာ Traditional Warehouse ေတြရဲ့ Popularity ဟာ တျဖည္းျဖည္းက်ဆင္းလာခဲ့ပါတယ္။ Just-In-time ရဲ့အားသာခ်က္ က Inventory Process ေတြကို ေလ်ာ့ပါးလာေအာင္ျပဳလုပ္ျပီး Business ေတြရဲ့ ROI ကို တိုးျမွင့္ ႏိုင္စြမ္းရွိေသာေျကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ မည္သို႕ပင္ဆိုကာမူ စက္ရံုႏွင့္ Retailer ျကားသည္ ေ၀းကြာဆဲျဖစ္သျဖင့္ အနည္းဆံုး Region သို႔ Country တစ္ခုုမွာ Warehouse တစ္လံုးေတာ့ ၄င္းတို႕ ကုန္စည္ပစၥည္း Shortage ျဖစ္ျခင္းမွကာကြယ္ရန္ မည့္သည့္ Supply Chain တြင္မဆို ထားရွိခဲ့ရပါတယ္။

 

>>> Distributors ျဖန္႔ခ်ိေရး၀န္ေဆာင္မႈေပါင္း ၉၄ ခုကိုရွာေဖြရန္ႏိွပ္ပါ <<<

 

၄င္းကာလမ်ားအတြင္းမွာ Computer မ်ားျဖင့္ Warehouse မ်ားတြင္ Data မ်ားကို စတင္ထိန္းခ်ဴပ္စီမံခန္႕ခြဲခဲ့ပါတယ္။ Statistical Process Control မ်ားကို ပိုမိုအားထားက်ျပီး ကုန္ပစၥည္းေတြရဲ့ Order Process ( Lead Time ) ကိုလဲ Weeks အတြင္းပို႕ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲထားႏိုင္ေအာင္ တိုးတက္လာခဲ့ႀကပါတယ္။ Retails Industry ႏွင့္ Malls ေတြ အၾကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ျပီး ကမၻာေက်ာ္ Wal-Mart ရဲ့ ပထမဆံုး Distribution Center ဟာ 1971 ျပည့္ႏွစ္ Bentonville,Arkansas မွာ စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဓိက Warehouse ေတြကို Distribution Center အျဖစ္ ေမာင္းႏွင္ခဲ့တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကေတာ့ အႀကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ Demand ေတြက Smaller Order Size ေတြအျဖစ္ အႀကိမ္အေရအတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္း၊ Assembly ေတြရဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြဟာ ပိုမိုု ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႕တဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြျဖစ္ေပၚလာျခင္း Inventory နည္းႏိုင္သမ်ွ နည္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းတို႔ဟာ 1970s-1980s ၀န္းက်င္ လုပ္ငန္းေတြရဲ့ Driven Technology တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

 

 

Image may contain: car and outdoor

1990s-2000s

>>>>>>>>>

 

1990s-2000s ႏွစ္ပိုင္းေတြႀကား Distribution Center ဟူေသာစကားလံုး အျပင္ Logistics Center ဟု ဆိုျပီး Warehouse မွတဆင့္ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲလာေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအေပၚသတ္မွတ္ခ်က္ အသစ္အျဖစ္ ေခတ္တေခတ္တိုးတက္ ေျပာင္းလဲခဲ့ျပန္တယ္။ Just-In-time မွတဆင့္ 1990s-2000s မွာ Lean Philosophy ေတြနဲ႔ SCM( Supply Chain Management )ေတြ ကို ပိုမိုျပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕အသံုးခ်လာခဲ့ပါတယ္။Storage , Order Assembly ေတြအျပင္ Value-Added Services ေတြဟာ ပံုစံအမ်ိဴးမ်ိဴးနဲ႔ စတင္ ဖြံ႕ျဖိဳးလာခဲ့ျပန္ပါတယ္…. Customized Labeling ျပန္ကပ္ေပးျခင္း ၊ ျပန္လည္ထုတ္ပိုးျပင္ဆင္ေပးျခင္း ၊ Kitting ျပန္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ International Shipment ေတြအတြက္ ျပင္ဆင္ေပးျခင္းေတြ ႏွင့္ Cross Docking ျပဳလုပ္ေပးျခင္းစတဲ့ ၀န္ေဆာင္မူ႕ေတြပါ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕လာခဲ့ပါတယ္။

 

Internet ကြန္ယက္မ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာေသာ Century ျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ Warehouse Information System ေတြမွာ ပိုမိုတိက် ျမန္ဆန္လာခဲ့ျပီး ရူပ္ေထြးလွတဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ Activities ေတြျကားမွာ Six Sigma Practice ေတြဟာ မရွိမျဖစ္ အေရးပါလာခဲ့ပါတယ္။ Order Process တစ္ခုရဲ့ Lead Time ဆိုရင္လည္း ရက္ပိုင္းအတြင္းႏွင့္ ထြက္လာႏိုင္တဲ့အထိ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျကျပီျဖစ္ပါတယ္။

 

>>> Racking Storage Systems ႏွင့္ပက္သတ္ၿပီးကုမၸဏီေပါင္း ၂၉ ခုကိုရွာေဖြရန္ႏိွပ္ပါ <<<

 

အထူးသျဖင့္ 2000s ေနာက္ပိုင္းေတြမွာ Online Shopping စနစ္ေတြဟာ စတင္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ခဲ့ျပီး Demand Analysis ေတြ ၏ အေပၚမွာ ေျပာင္းလဲလာေသာ Trends ကို ၄င္း ကာလအတြင္းေတြမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႕ျဖင့္ Value-Added Service ၀န္ေဆာင္မူ႔အမ်ိဴးမ်ိဴးေပးျပီး Logistics Center ေတြDC ေတြ ရဲ့ Trend ကို ေျပာင္းလဲဦးေဆာင္ႏိုင္ကာ ေအာင္ျမင္လာခဲ့တဲ့ Amazon ကေတာ့ စံျပထားစရာ လုပ္ငန္းစုတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

 

 

Image may contain: one or more people

2010s-2020s

>>>>>>>>>

 

2010s-2020s ယေန႔ေခတ္ကာလ ေတြမွာ ေတာ့ Logistics Center ႀကီးေတြမွ သည္ Fulfillment Center ႀကီးေတြသို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ျပီး တကယ့္ နည္းပညာ ေခတ္ကို ေရာက္ရွိခဲ့ျပီး ယခင္ရွိခဲ့ေသာ Storage,Order Assembly အျပင္ Manufacturing Assebly ေတြအထိပါ တိုးခ်ဲ႕ ပါ၀င္လာျကပါတယ္။ SCM( Supply Chain Management) တဆင့္ Mass Customization လို႕ေခၚတဲ့ အျကမ္းဖ်ဥ္း အားျဖင့္ စားသံုးသူ (သို႔) အသံုးျပဳသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ခ်က္ အခ်က္အလက္ေတြအေပၚမွာ Marketing ႏွင့္ Manufacturing တို႕၏ ေပါင္းစပ္ဖန္တီးေသာ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ Custom-Made ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေပးတဲ့ Process ေတြအထိ ယေန႔ေခတ္မွာ တိုးလာခဲ့ပါျပီ။

 

Fulfillment Center ေတြရဲ့ Information Flow ေတြဟာ Mobile Internet Network ေတြမွတဆင့္ Intranet Data Warehouse ေတြ Physical Information Flow ေတြဟာ ျမန္ဆန္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြဟာ Distribution Center ေတြ Supplier ေတြ 3PL ေတြအထိ အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ ဆက္သြယ္စီမံခန္႔ခြဲလာႀကျပီျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္ Fulfillment Center ေတြရဲ့ အဓိက ေအာင္ျမင္မူ႕ ေသာ့ခ်က္ကေတာ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ အရည္အေသြးရွိျပည့္ ကုန္ပစၥည္းေတြကို Information Management မွရရွိလာေသာ Customer Data,Order Data,Inventory Data ေတြႏွင့္ ျမန္ႏူန္းျမွင့္ ပို႕ေဆာင္မူ႔ကို ေပါင္းစပ္အသံုးခ်ႏိုင္ေသာစြမ္းရည္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

အမွားအယြင္းမရွိသေလာက္ နည္းပါးေအာင္ Zero Tolerance အထိ Process Control ႏွင့္ Optimization ေတြအထိ စီမံခန္႕ခြဲႏိုင္ေသာ နည္းပညာမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာျပီး လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ Financial Risk ေတြနဲ႔ ျပိဳင္ဘက္ေတြထက္ ပိုမို သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ Strategic Advantage ေတြရရွိေအာင္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္သည့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ နည္းပညာမ်ားသည္ အေထာက္အပံ႔ေကာင္းေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ျပီျဖစ္ပါတယ္။

 

>>> Storage Services သိုေလွာင္ေရးက႑ႏွင့္ပက္သတ္ၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈ ၁၄ ခုကုိရွာေဖြရန္ႏိွပ္ပါ <<<

 

Image may contain: outdoor

 

 

Omni-Chanel ေတြဟာ 2010s -2020s ေနာက္ပိုင္းမွာ ပိုမိုျပီး ဖြံ႔ျဖိဳးလာႏိုင္ဖြယ္ရာရွိျပီး E-Commerce ရဲ့လႊမ္းမိုးမူ႔ေအာက္ မွာ ရွိေသာ Supply Chain Collaboration ေတြႏွင့္ Globalization ,Just-in-Time လိုအပ္ခ်က္ေတြ End User တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ Quick Respond ေပၚတြင္ Satisfied လိုအပ္ျခင္းေတြဟာ ယေန႔ေခတ္ Warehousing အခန္းက႑ကို ေအာက္ပ အခ်က္အလက္ေတြကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေျဖရွင္းရန္ ျခိမ္းေျခာက္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

- ပိုျပီး အေသးစိတ္ေသာ , Small Transaction ေတြကို စီမံခန္႔ခြဲလာရျခင္း

- Demand လိုအပ္ခ်က္ ျမွင့္တက္လာျခင္းေႀကာင့္ ပိုမို သယ္ယူ၊သိုေလွာင္ရျခင္းမ်ား

- ပိုမိုျပီးျပည့္စံုေသာ Product ႏွင့္ Service ေတြကို ၀န္ေဆာင္မူ႕ေပးလာရျခင္း (ယခုအခါ Mass Customization ဖက္သို႔ကူးေျပာင္းလာခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္)

- Value-added Service ေတြရဲ့ အခန္းက႑ဟာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာျခင္း

- ထို႔အတူ Returns Process ေတြပိုမိုမ်ားျပားလာမူ႕အားစီမံခန္႔ခြဲျခင္း

- ပိုမိုမ်ားျပားလာေသာ International Shipping Process ေတြ၊ Receiving ႏွင့္ Orders ေတြကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရျခင္းေတြကို စသျဖင့္ ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။

 

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ…………………..
မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ Warehousing အခန္းက႑သည္ ပိုမို ျပီး စိန္ေခၚမူ႔ေတြ ျပင္းထန္လာမည့္ အနာဂတ္ Industry အသီးသီးတြင္ ဆက္လက္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေနဦးမည္မွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

အေအးခန္းကုန္ေသတၱာမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ကုန္ပ်က္စီးမွုမ်ား Reefer related

 

Credit : ဟိန္းစည္သူ

 

Myanmar Logistics Guide

 
 

 

 
 

 

Read times
Rate this item
(1 Vote)