Port Information

ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ကမ္း ကုန္းတြင္းကုန္ေသတၱာစခန္း

ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ကမ္း ကုန္းတြင္းကုန္ေသတၱာစခန္း google

တည္ေနရာ                                       - အလံုျမိဳ့နယ္

 

ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ကမ္းျပင္ ဧရိယာ         - ၁၂.၃၈ ဧက


ထားသိုႏိုင္ေသာကုန္ေသတၱာအလံုးေရ  - ကုန္ျပည့္ကုန္ေသတၱာ - ၆၀၀ TEU

 

                                                       - ကုန္လြတ္ကုန္ေသတၱာ - ၃၈၇၀ TEU

 

                                                       - အေအးခန္းကုန္ေသတၱာ - ၂၄၀ TEU

 

စုစုေပါင္း - ၄၇၁၀ TEU


စတင္ဖြင့္လွစ္သည့္ေန့ - ၄-၁-၂၀၀၃ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မွ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္သို့ လႊဲေျပာင္းျပီး ဆိပ္ခံတံတား

 

ဆိပ္ကမ္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား.pdf

 

Myanmar Logistics Guide

Read times
Rate this item
(0 votes)