Port Information

ဗိုလ္တေထာင္ အမွတ္(၂) ကုန္းတြင္း ကုန္ေသတၱာစခန္း

ဗိုလ္တေထာင္ အမွတ္(၂) ကုန္းတြင္း ကုန္ေသတၱာစခန္း google

တည္ေနရာ                                          -  ဗိုလ္တေထာင္ေစ်းလမ္းႏွင့္ အမွတ္(၃) သစ္စက္ၾကား

 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ                             -  US$ ၁၅ သန္း ႏွင့္ က်ပ္ ၄၃၁.၄၁၈ သန္း


လြင္ျပင္ဧရိယာ                                     -   ၁၆.၄၅ ဧက


ထားသိုႏိုင္ေသာကုန္ေသတၱာအလံုးေရ     -  ကုန္ျပည့္ကုန္ေသတၱာ - ၁၉၆၂ TEU


                                                          -  ကုန္လြတ္ကုန္ေသတၱာ - ၈၀၀ TEU


                                                          -  အေအးခန္းကုန္ေသတၱာ - ၆၀ TEU


စုစုေပါင္း - ၂၈၂၂ TEU


စတင္ဖြင့္လွစ္သည့္ေန့ - ၂-၁၂-၁၉၉၉

 

ဆိပ္ကမ္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား.pdf

 

Myanmar Logistics Guide

Read times
Rate this item
(0 votes)