Port Information

ဗိုလ္တေထာင္ အမွတ္(၁) ကုန္းတြင္း ကုန္ေသတၱာစခန္း

ဗိုလ္တေထာင္ အမွတ္(၁) ကုန္းတြင္း ကုန္ေသတၱာစခန္း google

တည္ေနရာ                                        - ဗိုလ္တေထာင္ဘုရားအနီး

 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ                           - US$ ၇.၀၂ သန္း


ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈအခ်ိုး                              - MPA Allied


မူလ                                                 - ၅၁ ၄၉


ယခု                                                 - ၅၉ ၄၁


လြင္ျပင္ဧရိယာ                                  - ၉.၇၅ ဧက


ထားသိုႏိုင္ေသာကုန္ေသတၱာအလံုးေရ


ကုန္ျပည့္ကုန္ေသတၱာ                        - ၅၀၀ TEU


ကုန္လြတ္ကုန္ေသတၱာ                       - ၃၈၇၂ TEU


အေအးခန္းကုန္ေသတၱာ                     - ၁၅ TEU


စုစုေပါင္း                                          - ၄၃၈၇ TEU


စတင္ဖြင့္လွစ္သည့္ေန့                        - ၂-၇-၁၉၉၆

 

ဆိပ္ကမ္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား.pdf

 

 

Myanmar Logistics Guide

 

 

Read times
Rate this item
(0 votes)