Rules and Regulations

Wednesday, 12 September 2018 10:58

ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ထားတယ္ဆိုတာ

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ကုမၸဏီမ်ားကို လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားနယ္ပယ္အလိုက္ ခြဲျခားသိရိွေစရန္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွစ၍ ကုမၸဏီမ်ား

Thursday, 06 September 2018 04:59

အစိုးရ ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားၾကားက အခြန္ဝိဝါဒ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေပၚ ကမာၻ႔ဘဏ္၊အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၫႊန္းကိန္းမ်ား

Friday, 31 August 2018 08:08

ေန႔စဥ္ကုမၸဏီအသစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ မွတ္ပံုတင္ေနရ

ကုမၸဏီဥပေဒသစ္အရ အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္စနစ္ျဖင့္ ေန႔စဥ္ကုမၸဏီသစ္ ၁ဝ၀ ေက်ာ္ မွတ္ပံုတင္ေနၿပီး တစ္လအတြင္းကုမၸဏီ

Thursday, 30 August 2018 05:02

အရက္ႏွင့္ စီးကရက္ အခြန္

အရက္ႏွင့္ စီးကရက္အမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚ အခြန္ႏႈန္းမ်ား ျပင္ဆင္တိုးျမႇင့္ထားသည့္ ၂ဝ၁၈-၁၉ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒ

Thursday, 05 July 2018 10:04

Different Types of Storage; Cold Stores

Different Types of Storage; Cold Stores

Thursday, 22 March 2018 07:30

YSX တြင္ ရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္သည့္ matching time အားတေန့ ေလးႀကိမ္ေျပာင္းလဲမည္

ရန္ကုန္စေတာ႔ အိတ္ခ်ိန္း(YSX)တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူအေရအတြက္ ပိုမိုတုိးတက္ မ်ားျပားလာေစရန္ ႏွင့္ ေစ်းကြက္ပုိမို သြက္လက္လာေစရန္အတြက္ ရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္သည့္ Matching Time (အေရာင္း အ၀ယ္ျပဳလုပ္သည့္ႀကိမ္ေရ)ကုိ တစ္ေန႔တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္အစား ေလးႀကိမ္ သုိ႔ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္း ကိုလည္း သိခဲ့ရပါတယ္။

Thursday, 15 February 2018 08:59

အစိုးရက ႀကိဳတင္ခြန္မေကာက္ခံေတာ့ေပ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေငြပင္ေငြရင္းမ်ားမွ ႏုတ္ယူေပးသြင္းသည္ ့ ႀကိဳတင္ဝင္ေငြခြန္ေခၚ Withholding Tax ကိုအစိုးရက ေကာက္ခံေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနက ျမန္မာနိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ား ႏွင္ ့စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ထံ ယခုရက္သတၱပတ္က အေၾကာင္းၾကား အသိေပးသည္။

Wednesday, 29 November 2017 11:20

ႀကိဳတင္၀င္ေငြခြန္ေကာက္သည့္စနစ္ ေျပာင္းလဲရန္ အခြန္ဦးစီးဌာန စီစဥ္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားထံမွ ႀကိဳတင္၀င္ေငြခြန္ ေကာက္သည့္စနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲ ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျပည္တြင္း အခြန္မ်ားဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ဦးမင္းထြဋ္က ေျပာသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား က ႀကိဳတင္၀င္ေငြခြန္အျဖစ္ ၂ ရာ ခုိင္ႏႈန္းေပးေဆာင္ေနရျခင္းမွ အ ခြန္ထမ္းေဆာင္မည့္ သူကုိယ္တိုင္ အလယ္အလတ္ဆုိင္ရာအခြန္႐ုံး ႏွင့္ အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားဆုိင္ရာ အခြန္႐ုံးတြင္ သုံးလတစ္ႀကိမ္ အ ခြန္ေပးေဆာင္ရမည့္စနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။ ‘‘အခြန္ထမ္းေတြ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္မႈအားေကာင္းလာလုိ႔ အခုလုိေျဖေလွ်ာ့ဖုိ႔ စဥ္းစားတာ ပါ’’ ဟုဦးမင္းထြဋ္က ေျပာသည္။ ႀကိဳတင္၀င္ေငြခြန္ေကာက္ခံ မႈစနစ္ေျပာင္းလဲမည့္အစီအစဥ္ သည္ ပုိ႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရးကုိ တြန္း အားေပးသည့္ အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္ မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦး ရဲမင္းေအာင္က ေျပာသည္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျပည္ပတင္ ပုိ႔ျခင္း၊ ျပည္ပမွတင္သြင္းျခင္းတို႔မွ ႀကိဳတင္၀င္ေငြခြန္ကုိ မေကာက္ ဘဲ၊ သုံးလတစ္ႀကိမ္အခြန္ထမ္း ေဆာင္ရမည့္စနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲ ျခင္းသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအတြက္ ေငြလွည့္သုံးႏုိင္ျခင္း၊ အတိုးႏႈန္းသက္သာျခင္းစသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားရွိသည္ဟု ျပည္ ပသုိ႔ဆန္တင္ပုိ႔ေနသည့္ လုပ္ငန္း ရွင္ ဦးမ်ိဳးသူရေအးက ေျပာၾကားသည္။ ႀကိဳတင္၀င္ေငြခြန္ေကာက္ခံ ျခင္းစနစ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီးဦး သိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္တြင္ အခြန္ႏႈန္းထားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားစြာျပဳလုပ္၍ ႀကိဳတင္၀င္ေငြ ခြန္ ေကာက္ခံျခင္းကုိလည္း အ ေျပာင္းအလဲအခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ သုိ႔ေသာ္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ သူအခ်ိဳ႕၏ ပ်က္ကြက္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ႀကိဳတင္၀င္ေငြခြန္စနစ္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ရေၾကာင္း စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ကေျပာ ၾကားသည္။ Source: 7 days new

Wednesday, 25 October 2017 09:49

မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲႏွင့္ အခြန္မ်ားက ကားေစ်းႀကီးေအာင္ တြန္းတင္

ယာဥ္တင္သြင္း ေရာင္းခ်သူမ်ားအတြက္ ၂၀၁၇ တြင္ ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား စတင္ရင္ဆုိင္ေနရၿပီျဖစ္သည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ယခုဘ႑ာႏွစ္အသစ္အတြက္ တုိးပြားလာေသာ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားက လူလတ္တန္းစားမ်ား ကား၀ယ္စီးေရးအိပ္မက္ကို ဖ်က္ဆီးရန္ ၿခိမ္းေျခာက္လာသည္။ဂ်ပန္တစ္ပတ္ရစ္ကားမ်ား၏ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ တင္သြင္းေနမႈမွာ ကားတင္သြင္းမႈ မူ၀ါဒအသစ္ေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ တြင္ အဆံုးသတ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အစ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ျပည္ပမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းလုိသူမ်ားအတြက္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကုိ မတ္လအတြင္းက သတ္မွတ္ေၾကညာခဲ့သည္။ အခြန္အသစ္ေတြ တုိးလာ အင္ဂ်င္ပါ၀ါ ၁၅၀၀ စီစီအထက္မွစ၍ အထူးကုန္စည္ခြန္ႏွင့္ စလစ္ကပ္ကားမ်ားကုိ ႀကိဳတင္၀င္ေငြခြန္ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ရာ ၀င္ေငြခြန္ႏွင့္ အျခားအခြန္မ်ား တုိးလာေသာေၾကာင့္ မူလေရာင္းခ်မည့္ ကားတန္ဖုိးထက္ ေစ်းျမႇင့္ေရာင္းခ်မွသာ တြက္ေျခကိုက္ေတာ့မည့္အေနအထားျဖစ္သည္။ ‘‘အဓိကကေတာ့ ကား၀ယ္စီးႏုိင္မယ့္ လူတန္းစားအေရအတြက္ ေလ်ာ့နည္းသြားမယ္’’ဟု Farmer Auto ကားအေရာင္းစင္တာမွ ေဒါက္တာစိုးထြန္းကေျပာၾကားသည္။ မူ၀ါဒအသစ္အရ ဖရီးပါမစ္ျဖင့္ တင္သြင္းသူမ်ားသည္ ၂၀၁၅၊၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ ေမာ္ဒယ္ကုိ အနိမ့္ဆံုးထားတင္သြင္းရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ ယာဥ္အုိယာဥ္ေဟာင္းစလစ္ကပ္ တင္သြင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄၊ ၂၀၁၅ ေမာ္ဒယ္မ်ားသာ တင္သြင္းရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ ဖရီးပါမစ္ျဖင့္ တင္သြင္းသူမ်ားသည္ ဘယ္ေမာင္းအမ်ိဳးအစားကားသစ္မ်ားကိုသာ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းမွ လူႀကိဳက္မ်ားၿပီး တင္သြင္းေနသည့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ တစ္ပတ္ရစ္ကားမ်ား အဆံုးသတ္ခဲ့ရသည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္က လူလတ္တန္းစားမ်ား စီးႏုိင္သျဖင့္ အေရအတြက္အေျမာက္အျမား စံခ်ိန္တင္တင္သြင္းခဲ့သည့္ ၂၀၀၀ စီစီေအာက္ကားမ်ားကို ယခုႏွစ္တြင္ အထူးကုန္စည္ခြန္အျဖစ္ ေကာက္ခံမည္ဟု သတ္မွတ္ျခင္းေၾကာင့္ ကားတင္သြင္းသူမ်ား အခက္ေတြ႕ေနၿပီျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ၂၀၀၀ စီစီေအာက္ကားမ်ားကုိ အထူးကုန္စည္ခြန္ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေကာက္ခံမည္ဆုိ ျခင္းေၾကာင့္ ကား၏ မူလတန္ဖိုးထက္ အနည္းဆံုး က်ပ္သိန္း ၂၀ေက်ာ္ ယခင္ကထက္ ပိုမုိကုန္က်ႏုိင္သည္။ ၂၀၀၀ စီစီကားမွာ စလစ္ကပ္ကား ျဖစ္ေနပါက ႀကိဳတင္၀င္ေငြခြန္မွာ ထပ္မံေပးေဆာင္ရမည့္အေျခအေန ရိွေနေသာေၾကာင့္ ကားတစ္စီးလံုး၏ တန္ဖိုိးတြင္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ခန္႔ အခြန္ေဆာင္ရမည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အင္ဂ်င္ပါ၀ါ ၂၀၀၀ ေအာက္ကားတစ္စီးကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ေလလံဆဲြ၀ယ္ယူပါက ႀကိဳတင္၀င္ေငြခြန္၊ ဆိပ္ကမ္းခြန္၊ ကညနခြန္၊ အထူးကုန္စည္ခြန္တုိ႔ျဖင့္ေပါင္း၍ တြက္ခ်က္ၿပီး အခြန္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ကာ စုစု ေပါင္း အခြန္ေဆာင္ရမည့္ႏႈန္းမွာ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ မွ ၂၀၀ ခန္႔အထိကားအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ ေပးေဆာင္ရမည့္ အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း ကားေစ်းကြက္ကြၽမ္းက်င္သူ အခ်ိဳ႕ကေျပာသည္။ ယင္းအခြန္ႏႈန္းထားမ်ားတြင္ သေဘၤာ တင္ခႏွင့္ ဂ်ပန္ေလလံေၾကးပင္ မပါရိွေသးေပ။ သီလဝါဆိပ္ကမ္းတြင္ ကားမ်ား ရပ္နားထားစဥ္ အခြန္ေၾကာင့္ ကားေစ်းတက္ၿပီး ၀ယ္သူနည္းႏုိင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ က ေစ်းကြက္အတြင္း က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ၀န္းက်င္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ရသည့္ကားမွာ ယခု ၂၀၁၇ ဧၿပီတြင္ က်ပ္သိန္း ၃၅၀ေက်ာ္အထိ ေစ်းျမႇင့္ေရာင္းခ်မွသာ တြက္ေျခကိုက္မည့္ အေနအထားရိွေၾကာင္း Japan Online ကားေရာင္း၀ယ္ေရးမွ ဦးထင္လင္းကဆုိသည္။ ‘‘အခြန္ေပၚ အခြန္ဆင့္ရင္း တစ္ပတ္ရစ္ကားေစ်းကြက္က ခန္႔မွန္းရခက္လာၿပီ။ အေရာင္းအ၀ယ္က ေအးသြားႏုိင္တယ္။ ေစ်းတက္ေတာ့ ၀ယ္မယ့္သူလည္း နည္းသြားႏုိင္တယ္’’ဟု MMM ကားအေရာင္းစင္တာမွ ကိုမင္းမင္းေမာင္ကေျပာသည္။ အစိုးရသစ္၏ ယခုမူ၀ါဒသည္ တစ္ပတ္ရစ္ကားေစ်းကြက္ကို ေပ်ာက္ေအာင္ပင္ လုပ္ေနသကဲ့သို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ကားတင္သြင္းေရာင္းခ်သူမ်ားက သံုးသပ္ေနသည္။ အထူးကုန္စည္ခြန္ေရာ ႀကိဳတင္ခြန္ပါကင္းလြတ္သည့္ ၁၅၀၀စီစီေအာက္ကားမ်ားမွာမူ ၀င္ေငြခြန္မကင္းလြတ္သျဖင့္ လူႀကိဳက္မ်ားၿပီး ဆီစားသက္သာသည့္ ဟြန္ဒါဖစ္ကဲ့သို႔ အင္ဂ်င္ပါ၀ါနိမ့္ကားမ်ားမွာလည္း ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္သည့္ အမ်ိဳးအစားတြင္ ပါ၀င္လာၿပီျဖစ္သည္။ အနိမ့္ဆံုးေမာ္ဒယ္ ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၇ ကုိ ဘယ္ေမာင္းသာ တင္သြင္းရေတာ့မည္ဆုိသည့္ ၁၅၀၀ စီစီ အင္ဂ်င္ပါ၀ါနိမ့္ကားမ်ားမွာ လက္ရိွေစ်းကြက္တြင္ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုးကားမ်ားျဖစ္ေနသည္။ ၂၀၁၆ ဟြန္ဒါဖစ္တစ္စီးလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁၂၀ ခန္႔ျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ေသာ္လည္း ယခု ၂၀၁၇ တြင္ေမာ္ဒယ္မွာလည္း အျမင့္သာတင္သြင္းရေတာ့မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ေက်ာ္အထိ ေစ်းႏႈန္းမွာ ျမင့္တက္သြားသည္ဟု ကားအေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္သူမ်ားက ေျပာသည္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က သာမန္လူလတ္တန္းစားမ်ား ၀ယ္ယူႏုိင္သည့္ ကားမ်ားမွာ အဓိက ေစ်းတက္ႏုိင္ၿပီး အခြန္ေဆာင္ရမည့္ႏႈန္းက မ်ားျပားလြန္းေသေၾကာင့္ ကားတင္သြင္းေရာင္းခ်သူမ်ားပင္ ေလ်ာ့နည္းမည့္ အေနအထားရိွေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာသည္။ ေစ်းကြက္ေ၀စု ေလ်ာ့လာမယ့္ တစ္ပတ္ရစ္ကားမ်ား တင္သြင္းခြင့္ ေမာ္ဒယ္မ်ားကုိ မူ၀ါဒအသစ္အရ တုိးျမႇင့္ျခင္းေၾကာင့္ ကားေဟာင္းမ်ားကုိ တင္သြင္းခြင့္အေရအတြက္ ယခင္ကထက္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေစ်းကြက္တြင္ ေလ်ာ့က်သြားႏုိင္ေၾကာင္း ကားေရာင္း၀ယ္သူမ်ားက သံုးသပ္သည္။ ျပည္တြင္းကားေစ်းကြက္တြင္ လူႀကိဳက္မ်ားသည့္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ခန္႔ကားအမ်ိဳးအစား ၁၃၀၀ စီစီအင္ဂ်င္ပါ၀ါကားငယ္မ်ားမွာ လက္ရွိေစ်းကြက္တြင္ မရွိသေလာက္ နည္းပါးသြားၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေက်ာ္တန္ကားေစ်းတန္းတစ္ခု ေပ်ာက္ကြယ္ႏုိင္ၿပီး တစ္ပတ္ရစ္ကားေစ်းကြက္လည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္ေၾကာင္း ကားေရာင္း၀ယ္သူမ်ားက ဆုိသည္။ ဖရီးပါမစ္ျဖင့္ ယခင္က တင္သြင္းခြင့္ရေနသည့္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေက်ာ္တန္ကားငယ္မ်ား၏ ေနရာတြင္ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆ ေမာ္ဒယ္မ်ားျဖစ္သည့္ Brand New မ်ားေနရာယူလာမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းကားမ်ားသည္ အခြန္မ်ားစြာေပးေဆာင္ၿပီး တင္သြင္းရေသာ ကိုရီးယားႏွင့္ တ႐ုတ္ကားမ်ားသာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သီရိမဂၤလာယာဥ္ေရာင္း၀ယ္ေရး စခန္းမွကား၀ယ္ေရာင္း ဦးႀကီးျမင့္ကေျပာသည္။ ကားအသစ္ေတြရဲ႕ ေစ်းကြက္ေ၀စု ၂၀၁၇ သည္ မူ၀ါဒအသစ္ေၾကာင့္ ေစ်းကြက္တြင္ တစ္ပတ္ရစ္ကားရွားပါးလာႏုိင္ၿပီး ကားအသစ္ Brand New မ်ားက ေနရာယူလာႏုိင္သည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ Brand New ကားအသစ္မ်ားသည္ သာမန္လူတန္းစားမ်ားအတြက္ ၀ယ္ယူႏုိင္မည့္ အေနအထားမရွိေသာေၾကာင့္ ႐ုန္းကန္ရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသစ္ တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္းဥကၠ႒ ဦးေအာင္၀င္းက ေျပာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Brand New ကားအသစ္ ၀ယ္စီးႏုိင္သူသည္ လူဦးေရ ငါးသိန္းပင္မရွိေၾကာင္း ကားအသစ္ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းက ျပဳစုထားေသာ စာရင္းအရသိရသည္။ လူႀကိဳက္မ်ားသည့္ Brand New ကားမ်ားမွလဲြၿပီး အျခား Brand New ကားမ်ားသည္ တစ္လလွ်င္ ငါးစီးအထက္ ေရာင္းရရန္ပင္ ခဲယဥ္းေနေၾကာင္း ေစ်းကြက္မွ စံုစမ္းသိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လမ္းစနစ္အပါအ၀င္ ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသစ္မ်ား ဦးစားေပးတင္သြင္းသင့္သည္္မွာ မွန္ကန္ေသာ္လည္း လက္ရွိျပည္သူမ်ား၏ ၀င္ေငြအခ်ိဳးအစားႏွင့္ ၀ယ္ယူႏုိင္စြမ္းရွိရန္ ဦးစြာလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ေဒါက္တာစိုးထြန္းကေျပာသည္။ ကားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ အားေကာင္းလာမွာလား ၂၀၁၇ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနသည့္ ျပည္ပကားကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ ကားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အစျပဳရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာႏုိင္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ေျပာသည္။ ၂၀၁၇ တြင္ ဘယ္ေမာင္း ကားသစ္တင္သြင္းရမည္ဆုိေသာေၾကာင့္ လက္ရွိ ရန္ကုန္မွ ကားအသစ္အေရာင္းျပခန္း ၁၇ ခုအတြက္ အခြင့္အေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္အားသာခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္သည္။ ၂၀၁၇ တြင္ ကားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို နစ္ဆန္းႏွင့္ မစ္ဆူဘီရွီကို ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအျဖစ္ ခြင့္ျပဳေပးထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာ သည္။ ျပည္တြင္းတြင္ ထုတ္လုပ္ခြင့္လိုင္စင္ရရွိထားၿပီး တြက္ေျခမကိုက္သျဖင့္ ရပ္နားထားသည့္ ႏုိင္ငံျခားကားကုမၸဏီမ်ားသည္ ယခုမူ၀ါဒသစ္ေၾကာင့္ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ရန္ စီစဥ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္သည္။ ျပည္ပမွ တင္သြင္းသည့္ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းတြင္ထုတ္လုပ္သည့္ ကုန္က်စရိတ္ အနည္းငယ္သာ ကြာျခားႏုိင္သျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔ ပိုမို၀င္ေရာက္လာမည့္ အခြင့္အေရးလည္းျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းသည္။ ကားထုတ္လုပ္ရန္ တာစူေနသည္ နစ္ဆန္း၊ တုိယုိတာႏွင့္ အျခားျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားအတြက္ စတင္ျပင္ဆင္သင့္သည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း ဥကၠ႒လည္းျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ေျပာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲတြင္ အခြန္ေပၚ အခြန္ဆင့္မႈေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လာမည့္ ျပည္တြင္းကားေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ ၀ယ္ယူစီးနင္းခြင့္ရရန္ ျပည္သူမ်ား အလွမ္းေ၀းေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ ။ source: 7day daily