Rules and Regulations

မော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်သူသည် မော်တော်ယာဉ် နောက်ဆုတ်ချိနိတွင် လိုက်နာရမည့်အချက်များ (နည်းဥပဒေ ၂၉၅)

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန မှထုတ်ပြန်သည့် မော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်သူသည် မော်တော်ယာဉ် နောက်ဆုတ်ချိနိတွင် လိုက်နာရမည့်အချက်များ (နည်းဥပဒေ ၂၉၅)

 

94b0e654-3d08-4dbb-a8e2-dd50e1cecbbf.jpg

 

 

Aston_Martin_2.jpg

 

 

Source: ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန 

Read times
Rate this item
(0 votes)