Rules and Regulations

အစိုးရက ႀကိဳတင္ခြန္မေကာက္ခံေတာ့ေပ

အစိုးရက ႀကိဳတင္ခြန္မေကာက္ခံေတာ့ေပ google.com

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏  ေငြပင္ေငြရင္းမ်ားမွ ႏုတ္ယူေပးသြင္းသည္ ့ ႀကိဳတင္ဝင္ေငြခြန္ေခၚ  Withholding Tax   ကိုအစိုးရက ေကာက္ခံေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနက ျမန္မာနိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ား ႏွင္ ့စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ထံ ယခုရက္သတၱပတ္က အေၾကာင္းၾကား အသိေပးသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ဝ ရက္ႏွင့္ ၁၁ ရက္တို႔တြင္ ကုန္သည္၊စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုအခြန္အေကာက္ ဥပေဒဆိုင္ရာ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရၾကား ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ခဲ့ရာမွ အခြန္ဌာနက ထိုသို႔ အသိေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အထက္ပါ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ရန္ အဆင့္ဆင့္ တင္ျပေဆာင္ရြက္ေနၿပီး လာမည့္ လအနည္းငယ္အတြင္း စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္နိုင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု အခြန္ဌာန၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကား၍ ကုန္သည္၊စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနသည္ ဝင္ေငြခြန္ ေရွာင္တိမ္းမႈမ်ားကို ကာကြယ္လိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေငြပင္ေငြရင္းထဲမွ ႏုတ္ယူေပးသြင္းရသည့္ ႀကိဳတင္ခြန္ (Withholding Tax)  စနစ္ကို က်င့္သုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါအခြန္သည္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ား ပိုမိုကုန္က်သည္၊ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ေစသည္ဟုဆိုကာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာက ျပဳလုပ္သည့္ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အစိုးရကို တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

တခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းေတြ တင္ျပတာလည္း ဒီအတိုင္း ရွိေနတာ ထက္ ပိုေကာင္းတယ္ေပါ့။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ေဆာင္တဲ့သူက ေဆာင္ၿပီး ေရွာင္တဲ့သူက ေရွာင္မယ္ဆိုရင္ ၾကာရင္ေဆာင္တဲ့သူက မယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္ေတာ့ဘူးေပါ့။ ႀကိဳတင္ခြန္မေကာက္ေတာ့ဘူးဆိုရင္လည္း လုပ္ငန္းလုပ္တဲ့သူေတြ တန္းတူ အခြန္ေဆာင္ရေအာင္ေတာ့ သူတို႔ဘက္က ၾကပ္မတ္ဖို႔ေတာ့ လိုမွာပါ။ အဲဒါလုပ္နိုင္ရင္ေတာ့ ျပႆနာမရွိဘူး'' ဟု ျမန္မာ့စက္မႈ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠဠ ေဒါက္တာေအာင္သိန္းက ေျပာသည္။

Withholding Tax သည္ နိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ကုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ငွားရမ္းမႈဆိုင္ရာ ေငြေပးေခ်မႈအတြက္ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း၊ နိုင္ငံျခားသားအတြက္ ကုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ငွားရမ္းမႈဆိုင္ရာ ေငြေပးေခ်မႈအတြက္ ၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ နိုင္ငံသားအတြက္ ခိုင္ေၾကး (Royalties) ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ နိုင္ငံျခားသားအတြက္ ခိုင္ေၾကး ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ထားခဲ့သည္။

Source ; ျမန္မာတိုင္း

Read times
Rate this item
(0 votes)