Knowledge

၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္သစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ ေျခာက္လတာကာလတြင္ ျပည္တြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ေရာက္မႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလီယံအထိရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရပါတယ္။

Published in Investment

          ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလကုန္အထိ ပထမေျခာက္လအတြင္း ႏိုင္ငံျခားသားဝင္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို အေမရိကန္ေဒၚလာ သုံးဘီလီယံ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ္လည္း ႏွစ္ဘီလီယံနီးပါးသာရွိခဲ့ပါတယ္။

 

ထုတ္ျပန္

 

          ယင္းကာလအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာအားျဖင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ သန္း ၇၀ဝ ေက်ာ္၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ သန္း ၃၀ဝ၊ ယူေကႏိုင္ငံမွ ၁၇၄ သန္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ၁၃၄ သန္း အနည္းအမ်ားအလိုက္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားခဲ့ပါတယ္။

 

          က႑အလိုက္ၾကည့္လွ်င္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၇၀ဝ ေက်ာ္ျဖင့္ အမ်ားဆုံး၊ ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁၄ သန္းေက်ာ္၊ အိမ္ရာတည္ေဆာက္ေရးက႑တြင္ သန္း ၃၀ဝနီးပါးျဖင့္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။စြမ္းအားက႑တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀ဝ နီးပါး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ သန္းေက်ာ္၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ငါးလုပ္ငန္းတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၂ သန္းေက်ာ္၊ စက္မႈအိမ္ရာက႑တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၄ သန္းေက်ာ္၊ ဟိုတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားက႑တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ကိုးသန္းေက်ာ္၊သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေျခာက္သန္းေက်ာ္၊ အျခားဝန္ေဆာင္မႈက႑တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇၇ သန္းေက်ာ္ျဖင့္ အသီးသီးဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

          ထိုကာလအတြင္း ေရနံ ႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕က႑၊ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တို႔တြင္ ႏိုင္ငံျခားသား ဝင္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရပါတယ္။ျပည္တြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဝင္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ကိုးဘီလီယံေက်ာ္၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေျခာက္ဘီလီယံေက်ာ္၊၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေျခာက္ဘီလီယံနီးပါးျဖင့္ အသီးသီးဝင္ေရာက္ခဲ့ႀကပါတယ္။

 

          ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလကုန္အထိ ပထမေျခာက္လအတြင္း ျပည္တြင္း၌ ႏိုင္ငံျခားသားဝင္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို အေမရိကန္ေဒၚလာ သုံးဘီလီယံ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ္လည္း စုစုေပါင္းဝင္ေရာက္ခဲ့မႈမွာ ႏွစ္ဘီလီယံနီးပါးသာရွိခဲ့ႀကပါတယ္။ယခု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၈ ဘီလီယံ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း သိခဲ့ရပါတယ္။

 

Source : myanmar time

Published in Investment

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ေျခာက္လနီးပါးအတြင္း ပင္လယ္ေရေၾကာင္းႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၅ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ရရွိထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၁၈၆ သန္းနီးပါး ပိုမိုရရွိထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရပါတယ္။

 

ေျခာက္လနီးပါးအတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ ပို႔ကုန္တင္ပိုမွုတန္ဖိုး ေဒၚလာ ၇၃၇၂ ဒသမ ၂၇၇ သန္းရရွိထားၿပီး သြင္းကုန္ တင္သြင္းမႈတန္ဖိုးမွာ ေဒၚလာ ၈၁၄၃ ဒသမ ၂၈၀ သန္းျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၅၅၁၅ ဒသမ ၅၅၇ သန္း ရရွိခဲ့ပါတယ္။၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေျခာက္လနီးပါးကာလအတြင္း ပို႔ကုန္တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၆၆၇၅ ဒသမ ၀၈၄ သန္း၊ သြင္းကုန္တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၈၆၅၄ ဒသမ ၅၆၇ သန္းျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၅၃၂၉ ဒသမ ၆၅၁ သန္း ရရွိခဲ့ပါတယ္။

 

အဆိုပါကာလတူႏွစ္ခုကို ႏွိုင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ေျခာက္လနီးပါးအတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မွု ပမာဏမွာ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၁၈၆ သန္းနီးပါး ပိုမိုရရွိထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ ႀကီးဌာနမွ သိရပါတယ္။

 

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ စုစုေပါင္းပမာဏ ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလ်ံေက်ာ္ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ေဒၚလာသန္း ၅၀၀ ဝန္းက်င္အထိ ေလ်ာ့က်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နဝမပုံမွန္ အစည္းအေဝး ပထမေန႔တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးဝင္းက ေျပာၾကားခ်က္အရ သိခဲ့ရပါတယ္။

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပပို႔ကုန္တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံရရွိရန္ႏွင့္ သြင္းကုန္တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံ စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးဝင္းက ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရပါတယ္။

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ မတ္ ၁ ရက္အထိ ငါးလေက်ာ္အတြင္း စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလ်ံနီးပါးအထိ ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ထားၿပီး က်န္ရွိေနသည့္ ဘ႑ာႏွစ္ကာလခုနစ္လတြင္ ကုန္သြယ္မွုလ်ာထားခ်က္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလ်ံျပည့္မီရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆ သန္းေက်ာ္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရပါတယ္။

 

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈက႑၌ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္းကုန္သြယ္မႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉ ဘီလ်ံေက်ာ္ရရွိခဲ့ၿပီး ကုန္သြယ္မႈလိုေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၂၁၂ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိရွိခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စာရင္းမ်ားအရ သိရပါတယ္။

 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၃၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ ရရွိခဲ့ၿပီး ကုန္သြယ္မႈလိုေငြမွာ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၈၃၆ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ရွိခဲ့ပါတယ္။၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားကာလေျခာက္လတြင္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ အထိရရွိခဲ့ၿပီး ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ေဒၚလာ တစ္ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

 

Source : Eleven

 

Myanmar Logistics Guide

Published in Export & Import

         ၂ဝ၁၈ (ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာ) ၾကားကာလ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိခဲ့သည္ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 

         ထိုပမာဏသည္ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူ ေျခာက္လတာ ကုန္သြယ္မႈပမာဏထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

         ပို႔ကုန္တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ျဖစ္ၿပီး သြင္းကုန္တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြအျဖစ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံရွိခဲ့သည္။ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ကာလတူထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅ဝဝ ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။

 

         ကုန္သြယ္မႈကိုၾကည့္လွ်င္ ပို႔ကုန္က႑တြင္ စက္မႈကုန္ေခ်ာပစၥည္းအုပ္စုသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၅ဘီလ်ံေက်ာ္ျဖင့္ အမ်ားဆုံးရရွိခဲ့ၿပီး တိရိစာၦန္ထြက္ပစၥည္း၊ ေရထြက္ပစၥည္း၊ သတၱဳတြင္းထြက္ပစၥည္းအုပ္စုမ်ားသည္ ကာလတူထက္ ပို႔ကုန္ဝင္ေငြ ပိုမိုရရွိခဲ့သည္။ လယ္ယာထြက္ပစၥည္း၊ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ားသည္ ကာလတူထက္ ပို႔ကုန္ဝင္ေငြေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။

 

         စက္မႈကုန္ေခ်ာပစၥည္းအုပ္စုတြင္ ပါဝင္ေသာ CMP လက္ခစားစနစ္ျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္တင္ပို႔မႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ျဖင့္ အမ်ားဆုံး ပို႔ကုန္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၄င္းေနာက္တြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆုံးပို႔ကုန္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ တိရိစာၦန္ထြက္ပစၥည္းအုပ္စုတြင္ ပါဝင္ေသာ ကြၽဲ၊ ႏြားတင္ပို႔မႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၆ဝ ေက်ာ္ရရွိခဲ့သည္။

 

         သြင္းကုန္က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပစၥည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ား၊ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ကာလတူထက္ ပိုမိုတင္သြင္းမႈရွိခဲ့သည္။

 

         ''ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ဘာလို႔ရွိေနလဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံဟာ တည္ေဆာက္ေနဆဲကာလျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ကုန္စည္ပစၥည္း ဝင္လာတယ္၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ ပို႔ကုန္ ပိုမိုတင္ဖို႔ပဲ၊ ဒါေပမဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပစၥည္းေတြ ပိုဝင္လာမယ္ဆိုရင္ လိုေငြက ရွိေနဦးမွာပဲ'' ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာ၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးရန္ႏိုင္ထြန္းက ေျပာသည္။

 

         စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ရည္႐ြယ္၍ ေ႐ႊ၊ လက္ဝတ္ရတနာ၊ ေ႐ႊျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ အႏုပညာပစၥည္း၊ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို တင္ပို႔/တင္သြင္း ခြင့္ျပဳျခင္း၊ လက္လီ/လက္ကားေရာင္းခ်မႈလုပ္ငန္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ရာႏႈန္းျပည့္ခြင့္ျပဳျခင္းတို႔ကို ၂ဝ၁၈ အတြင္း ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

 

credit : myanmar time

Published in Export & Import

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလကုန္အထိ ေျခာက္လအတြင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနက ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၉၂၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္ က်ပ္ ၉၅၁ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေကာက္ခံရရွိထားေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ သိရပါတယ္။

Published in Local Industry

၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ကို လာမည့္ေအာက္တိုဘာလတြင္းမွ စတင္ခဲ့ျပီး လက္ရွိၾကားကာလ ေျခာက္လ အတြင္းတြင္

Published in Latest News