Tips

ႏိုင္ငံတကာသံုး အေၾကြး၀ယ္ကဒ္စနစ္

ႏိုင္ငံတကာသံုး အေၾကြး၀ယ္ကဒ္စနစ္ google

          ေငြေၾကးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ နည္းပညာအသံုးျပဳမွဳ ျမန္မာျပည္တြင္ပိုမိုမ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် ႏိုင္ငံတကာသံုးVISA ၊ Master ၊ Union Pay တို ့ႏွင့္ MPU ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားပူးေပါင္းကာထုတ္လုပ္သည့္ အေၾကြး၀ယ္ကဒ္သံုးစြဲသူလည္း ပိုမ်ားလာသည္။

 

          အဆိုပါကဲ့သို႕သံုးစြဲမွႈမ်ားလာမွဳ ႏွင့္အတူ အေၾကြး၀ယ္ကဒ္သံုးရာတြင္ သတိျပဳစရာမ်ားကို လက္ရွိသံုးစြဲေနသူလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ၊ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္ျပထားရာတြင္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ၊ေနာက္က်ဒဏ္ေၾကး ၊ မိမိေပးေခ်ႏိုင္သည့္ေငြပမာဏထက္ပိုမိုသံုးစြဲမိျခင္း ၊ အျခားကုန္က်စရိတ္စသည္တို ့ကို သတိေပးေလ့ရွိသည္။ အားသာခ်က္အေနျဖင့္ ျပည္ပသို႕ခရီးသြားရာတြင္ လြယ္ကူစြာသံုးႏိုင္ျခင္း၊ အြန္လိုင္းမွ အလြယ္တကူေငြေပးေခ်ႏိုင္ျခင္း၊ေငြသားအေျမာက္ျမားကိုင္ေဆာင္ရန္မလိုအပ္ျခင္းစသည္တို႕အေပၚတြင္ မွတ္ခ်က္ေကာင္းမ်ားကိုလက္ရွိသံုးစြဲေနသူမ်ားက ညႊန္းေလ့ရွိသည္။

 

          အေၾကြး၀ယ္ကဒ္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ မိမိ၏ပံုမွန္၀င္ေငြကို အခိုင္အမာေဖာ္ျပႏိုင္မည့္အေထာက္အထားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္အာမခံတို႔သည္ အဓိကအေရးၾကီးျပီး ေလွ်ာက္ထားသူ၏၀င္ေငြေပၚလိုက္ကာ Card ကိုခ်ေပးသင့္မသင့္သတ္မွတ္ထားသည့္ Cardအမ်ိဳးအစားသံုးမ်ိဳးအနက္(၀င္ေငြေပၚလိုက္ကာ အေၾကြး၀ယ္ယူသံုးစြဲႏိုင္မွုပမာဏသတ္မွတ္ထားခ်က္)မည္သည့္အမ်ိဳးအစားခ်ထားေပးမည္ကို သတ္မွတ္ေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။၀င္ေငြရလမ္းခိုင္မာျပီး လုပ္ငန္းငယ္တစ္ခုတည္ေထာင္လိုသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ Credit Card ကို သံုးကာလုပ္ငန္းထူေထာင္ျခင္းက ၄င္းအတြက္ တြက္ေခ်ကိုက္သကဲ့သို႕ Credit Card သံုးျပီးမိမိျပန္ဆပ္ႏိုင္သည့္ပမာဏေက်ာ္လြန္ကာသံုးစြဲသူမ်ား အသံုးမတတ္သူမ်ား ၊သတ္မွတ္ထားေသာ အတိုးႏွဳန္းမ်ားမ်ား ၊ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားကို မသိသူမ်ားအတြက္ အေၾကြး၀ယ္ကဒ္သည္ အေၾကြးႏြံက ရုန္းထြက္ရန္ မလြယ္ကူႏိုင္ေပ ။

 

          ႏိုင္ငံတကာသံုး အေၾကြး၀ယ္ကဒ္စနစ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၀ ခန္ ့တြင္ သံုးစြဲေနၾကသည္။ထို႔အတူ ေနာက္ဆက္တြဲျပသနာအျဖစ္ အေၾကြး၀ယ္ကဒ္ျဖင့္ အေၾကႊးျပန္မဆပ္ႏိုင္ဘဲနာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းခံသူကလည္းထုနဲ႔ေဒး။ သတ္မွတ္အခ်ိန္တြင္ အေၾကြးမဆပ္ႏိုင္သျဖင့္ သားပစ္မယားပစ္ထြက္ေျပးသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကလည္း ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ားတြင္ ဖတ္ေနရသည္။ စီမံခန္႕ခြဲမွဳမတတ္ျခင္း၏ ဆိုးက်ိဳးအျဖစ္္လည္ ျမင္စရာရွိသည္။ေငြစကၠဴအသံုးျပဳမွုေလွ်ာ႕ခ်ႏိုင္ျခင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေငြေပးေခ်းမွဳမ်ား ႏွင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေလွ်ာ့ေစ်းအစီအစဥ္မ်ားေပးေလ့ရွိသည့္ ယင္းကဒ္စနစ္အတြက္ အဆိုပါ အေႀကႊး၀ယ္ကတ္ေတြကို ရယူအသံုးျပဳျပီး ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏုိင္ျခင္း မရွိသူမ်ား ျမန္မာျပည္တြင္လည္း ရွိလာသည္။ ယင္းအတြက္လည္းႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားကတစ္ဆင့္ သက္ဆိုင္ရာဘဏ္မ်ားတြင္လာေရာက္ျပီး ေပးဆပ္ႏုိင္ဖို႔ ေႀကညာမွဳမ်ားလုပ္ရသည္အထိ ျဖစ္သည္။

 

          “တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရရင္ေတာ့ ဒီ Credit Card ေတြက ဘဏ္ေတြရဲ႕ အေပါင္မဲ့ ေခ်းေငြသေဘာမ်ိဳးပါပဲ။အလကားေပးတယ္ထင္ျပီးေတာ့ သံုးလို႔ေတာ့ မရဘူးေပါ့ ၊ တာ၀န္ယူမွႈ တာ၀န္ခံမူေတာ့ ရွိရမွာေပါ့။အဓိကေတာ့ ယံုႀကည္မွႈေပါ့ ဘဏ္ေတြအေနနဲ႔လည္း လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ကူညီေပးခ်င္တယ္၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ကလည္းဒါေတြကို အသံုးျပဳျပီး လုပ္ငန္းတိုးတက္ေအာင္ျမင္မယ္ဆိုရင္ ဘဏ္ေတြေရာ အသံုးျပဳသူေတြေရာ ကဒ္ကုမၸဏီေတြေရာအားလံုး အက်ိဳးရွိမွာျဖစ္ပါတယ္”လို႔ ကေမာၻဇဘဏ္မွ အႀကီးတန္းအႀကံေပး ျဖစ္သူ ဦးသန္းလြင္က ေျပာသည္။အေၾကြး၀ယ္ကဒ္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚတိုးနႏၵာတင္ကလည္း“ဘဏ္ေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ အဲဒါကို မထုတ္ေပးခင္ထဲက သူ႕ရဲ႕ ေနာက္ခံအေႀကာင္းေတြ ေသခ်ာသိဖို႔လိုအပ္မယ္ထင္တယ္။

 

          ျမန္မာလူမ်ိဳးဆိုတာလည္းသိတဲ့ အတိုင္းပဲေလ အလကားရရင္ ဆင္ေတာင္အေႀကြးယူမယ္ဆိုျပီး စကားရွိခဲ့တာ။အမွန္ေတာ့အဲဒီအက်င့္ေတြ အရင္ျပင္သင့္တယ္”ဟု ေထာက္ျပသည္။ထို႔ျပင္ တခ်ိဳ႕ေသာ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြ ရရယူတဲ့ သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ရရွိလာသည့္ ေငြေႀကးမ်ားကို လုပ္ငန္းအတြက္ အမွန္တစ္ကယ္ အသံုးျပဳျခင္းမရွိဘဲ မလိုအပ္သည့္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူျခင္းတို႕သည္ျပန္လည္ေပးဆပ္ခ်ိန္တြင္အခက္အခဲႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္ေၾကာင္း သူမ က ဆက္ေျပာသည္ ။လူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ ေငြသားကိုင္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကေန ေျပာင္းလဲျပီး ေခတ္မီ ေငြေပးေခ်မွႈ စနစ္ကို ေျပာင္းလဲဖို႔ရည္ရြယ္ေနသူမ်ားလည္း အမ်ားအျပားေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။ ကမာၻတစ္၀ွမ္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေငြေပးေခ်မွႈ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ဦးေဆာင္ေနသည့္ Visa ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေကာက္ယူထားသည့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မွႈ စစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေခတ္မီ ေငြေပးေခ်မွႈ နည္းလမ္းမ်ားအသံုးျပဳသူ အမ်ိဳးအစားေလးမ်ိဳး ေတြ႔ရွိရေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။

 

          “Debit Card (လက္ငင္း၀ယ္ယူခြင့္) ကို CB နဲ႔သံုးေနတာေတာ့ ရွိတယ္။ Credit Card ကေတာ့ ေလာေလာဆယ္ မလိုအပ္ေသးေတာ့ မသံုးျဖစ္ေသးဘူး၊ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ သံုးဖို႔ရွိတယ္။ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ဘဏ္မွာ သြားလုပ္ဖို႔စံုစမ္းဖို႔က်ေတာ့ အခ်ိန္မေပးႏုိင္ေသးလို႔ပါ” ဟု အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္မွ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ တစ္ခုမွ ၀န္ထမ္း ျဖစ္သူ မဇင္မာ၀င့္စံက ေျပာျပသည္။လက္ရွိမွာ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ျပီး ေခတ္မီေငြေပးေခ်မူ နည္းလမ္းေတြ အသံုးျပဳေနသူ ၁၀ ရာခိုင္ႏွႈန္းရွိျပီးေခတ္မီေငြေပးေခ်မွႈနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳျပီးဘဏ္စာရင္းဖြင့္ရန္ စိတ္အားထက္သန္ေန သူက ၂၂ ရာခိုင္ႏွႈန္းရွိ အမွန္တစ္ကယ္ သံုးစြဲမည္ဆိုသည့္ သူက ၄၂ ရာခိုင္ႏွႈန္းရွိေနျပီး လက္ငင္းေငြေခ်စနစ္ကလြဲျပီး က်န္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို စိတ္မ၀င္စားသူက ၂၆ ရာခိုင္ႏွဳန္းရွိေနသည္ဟု စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 

          အေၾကြး၀ယ္ကဒ္စနစ္အျပင္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေငြလႊဲ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားျဖစ္ေသာ Wave Money ၊ M -pitesan ၊ OK$ စသည္ျဖင့္ ဗဟိုဘဏ္က ခြင့္ျပဳထားသည့္ မိုဘိုင္းေငြေရးေႀကးေရး ၀န္ေဆာင္မွႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား ၊ဘဏ္ခြဲႏွင့္နီးစပ္မွႈမရွိသည့္ ျမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ အဆိုပါ အက္ပေလေကးရွင္းမ်ားကေန တစ္ဆင့္ လြယ္ကူစြာေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ႀကတာကို ေတြ႔ေနရသည္။ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မွဳဆိုင္ရာ လက္လွမ္းမီေသာနည္းပညာတစ္ခုမဟုတ္တစ္ခုအေပၚတြင္ အားထားေနသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။လက္ရွိတြင္ ဘဏ္မ်ားရွိ ေၾကြးယူသူ၏ အေၾကြးရယူထားျခင္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္မည့္ျမန္မာခရက္တစ္ဗ်ဴရိုတစ္ရပ္ကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးလိုက္ျပီျဖစ္ရာ ျပည္တြင္း၏ အေၾကြး၀ယ္ကဒ္သံုးစြဲမွဳသည္လည္း သိသိသာသာျမင့္တက္လာႏိုင္သည္။ အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေငြလႊဲ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကုိသာ အားကိုးေနရေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားသည္လည္း အေၾကြး၀ယ္ကဒ္သံုးစြဲမွဳကို ေျခလွမ္းျပင္ဆင္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 

          တစ္ဖက္တြင္လည္း ေငြေႀကးဆိုင္ရာဗဟုသုတႏွင့္ ေခတ္မီ ေငြေပးေခ်မွႈနည္းလမ္းမ်ား မည္ကဲ့သို႕အသံုးျပဳရမည္စေသာပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားကေတာ့ မ်ားစြာလိုအပ္ေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။

 

Source : Myanmar business today

Read times
Rate this item
(0 votes)